Lærebok i miljøforvaltningsrett - Hans Chr. BuggeSpar67,-

Lærebok i miljøforvaltningsrett Hans Chr. Bugge

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om hovedtrekk i internasjonal miljørett og miljøretten i ...

Pris
382,-
Spar
67,-
Legg i
Knophs oversikt over Norges rett - Kåre LilleholtSpar141,-

Knophs oversikt over Norges rett Kåre Lilleholt

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka er et sentralt standardverk i norsk rettslitteratur, og gir ei fyldig oversikt over de fleste rettsområder. Boka gir også bakgrunnskunnskaper om forholdet ...

Pris
798,-
Spar
141,-
Legg i
Helse og jus - Olav Molven

Helse og jus Olav Molven

Paperback | Gyldendal juridisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Helse og jus gir en bred fremstilling av norsk helserett, samt en innføring i juridisk tenkemåte og metode. Den primære målgruppen er studenter i helsefag ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
EØS-rett - Fredrik SejerstedSpar130,-

EØS-rett Fredrik Sejersted

Innbundet | Universitetsforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklinga i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført ...

Pris
739,-
Spar
130,-
Legg i
Tvisteløsning - Jens Edvin A. Skoghøy

Tvisteløsning : domstoler, søksmål, saksbehandling og bevis Jens Edvin A. Skoghøy

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei systematisk framstilling av behandlinga av sivile rettstvister etter tvisteloven av 2005. Den tar også for seg sentrale sivilprosessuelle spørsmål. ...

Pris
1662,-
Spar
87,-
Legg i
Innføring i rettsstudiet - Johs. Andenæs

Innføring i rettsstudiet Johs. Andenæs

Innbundet | Cappelen akademisk | 2002
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka gir en innføring i juridisk tenkemåte og jusens metodeproblemer, og en oversikt over jusens og juristens rolle i samfunnet. Viser bl.a. hvilken rolle ...

Pris
399,-
Legg i
Sport Law - Linda A. Sharp

Sport Law : A Managerial Approach Linda A. Sharp

Paperback | Taylor & Francis Inc | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 7 virkedager

Sport Law: A Managerial Approach, third edition, merges law and sport management in a way that is accessible and straightforward. Its organization continues ...

Pris
750,-
Legg i
Næringslivets lovsamling 1687-2016 - Sverre F. Langfeldt

Næringslivets lovsamling 1687-2016 Sverre F. Langfeldt

Innbundet | Lov og rett for næringslivet. 23. utg | Focus forl. / Gyldendal juridisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Dette er lovsamlingen som hører sammen med læreboken Lov og Rett for næringslivet. Denne lovsamlingen.er aktuell for studenter innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon, men også

Pris
399,-
Legg i
Rett, samfunn og demokrati - Jan Fridthjof Bernt

Rett, samfunn og demokrati : innledning til juss-studiet Jan Fridthjof Bernt

Paperback | Gyldendal akademisk | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Sendes fra oss innen 14 dager

Boka gir en første innføring i juridisk tenkemåte og metode, og i samspillet mellom juss og samfunn. Formålet med boka er å gi et oversiktsbilde av den ...

Pris
617,-
Spar
32,-
Legg i
Rettslige faktabegreper - Anders Løvlie

Rettslige faktabegreper Anders Løvlie

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Jurister snakker i ulike sammenhenger om fakta. Denne boken redegjør for rettslige faktabegreper og sammenhengen mellom dem. Herunder tematiseres det grunnleggende rettslige skillet mello

Pris
807,-
Spar
42,-
Legg i
Masteroppgaven i juss - Bård Sverre TusethSpar49,-

Masteroppgaven i juss : kort forklart Bård Sverre Tuseth

Paperback | Kort forklart | Universitetsforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Dette er en praktisk guide til hvordan man skriver masteroppgave i juss. Du føres gjennom hele skriveprosessen, fra valg av tema til sluttføring og innlevering.Masteroppgaven ...

Pris
280,-
Spar
49,-
Legg i
Juss i barnehagesektoren - Anne Oline Haugen

Juss i barnehagesektoren Anne Oline Haugen

Paperback | Universitetsforl. | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

De siste tiårene har det skjedd store endringer i barnehagesektoren. Både antall barnehager og antall barnehageplasser har økt betraktelig. I tillegg har ...

Pris
349,-
Legg i
Rettslig prinsippargumentasjon - Thomas Frøberg

Rettslig prinsippargumentasjon Thomas Frøberg

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er den første omfattende fremstillingen av norsk Høyesteretts prinsippbruk og vil være av interesse for alle som ønsker en dypere forståelse for juridisk argumentasjon. Jurister b

Pris
807,-
Spar
42,-
Legg i
Personlig økonomi - Dag Jørgen HveemNy

Personlig økonomi : juss Dag Jørgen Hveem

Paperback | Fagbokforl. | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

OM BOKEN OG HVEM SOM BØR LESE DEN Personlig økonomi juss har et bredt nedslagsfelt og passer svært godt for studenter, finansielle og økonomiske rådgivere, ...

Pris
599,-
Legg i
Velferd og rettferd - Kirsten Ketscher

Velferd og rettferd : festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år Kirsten Ketscher

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I rundt 40 år har Asbjørn Kjønstad hatt en sentral posisjon i rettsvitenskap og lovgivningsarbeid. Hans produksjon og faglige spennvidde er imponerende.Asbjørn Kjønstad fyller 70 år den 6.

Pris
1216,-
Spar
64,-
Legg i
De beste grunner - Sverre Blandhol

De beste grunner : reelle hensyn i juridisk argumentasjon Sverre Blandhol

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Reelle hensyn fremstår som sentrale i enhver rettsanvendelse og sier noe viktig om juridisk argumentasjon.De beste grunner gir et systematisk, historisk og komparativt blikk på reelle hens

Pris
493,-
Spar
26,-
Legg i
Rettslige faktabegreper - Anders Løvlie

Rettslige faktabegreper Anders Løvlie

E-bok | Gyldendal juridisk | 2014
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Jurister snakker i ulike sammenhenger om fakta. Denne boken redegjør for rettslige faktabegreper og sammenhengen mellom dem. Herunder tematiseres det grunnleggende ...

Pris
656,-
Legg i
Rettslig prinsippargumentasjon - Thomas Frøberg

Rettslig prinsippargumentasjon Thomas Frøberg

E-bok | Gyldendal juridisk | 2014
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boken er den første omfattende fremstillingen av norsk Høyesteretts prinsippbruk og vil være av interesse for alle som ønsker en dypere forståelse for juridisk argumentasjon. Jurister br

Pris
632,-
Legg i
Konkurranserett i et nøtteskall - Jan Magne Juuhl-Langseth

Konkurranserett i et nøtteskall Jan Magne Juuhl-Langseth

Paperback | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Konkurranserett i et nøtteskall gir en oversikt over hovedpilarene i konkurranseretten. Boken egner seg både som en innføring til advokater og andre rettsanvendere, ...

Pris
367,-
Spar
32,-
Legg i
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss - Eivind Kolflaath

Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss Eivind Kolflaath

Paperback | Fagbokforl. | 2004
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka belyser allmenne aspekter ved språk og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget. Forfatteren henter eksempler fra lovtekster, ...

Pris
413,-
Spar
36,-
Legg i
Jusleksikon - Jon Gisle

Jusleksikon Jon Gisle

Innbundet | Kunnskapsforl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken inneholder sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Hovedvekten er lagt på norsk rett, men viktige begreper innenfor EU- og EØS-rett ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Access to the European Union: Law, Economics, Policies - Nicholas Moussis

Access to the European Union: Law, Economics, Policies Nicholas Moussis

Paperback | Intersentia Ltd | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Usikker levering

Access to the European Union not only provides a comprehensive overview of European integration but also offers fresh insight with each revised edition. ...

Pris
969,-
Legg i
Ordensjuss - Steinar Fredriksen

Ordensjuss Steinar Fredriksen

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken presenterer regelverket for et av politiets hovedarbeidsområder, nemlig det operative arbeidet for å sikre offentlig ro og orden og borgernes trygghet. Ordensjussen har berø

Pris
385,-
Spar
34,-
Legg i
Law Books & Serials in Print - R. R. Bowker

Law Books & Serials in Print R. R. Bowker

Innbundet | Grey House Publishing Inc | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Usikker levering

Law Books & Serials in Print provides immediate access to current legal books, serials and multimedia publications.

Pris
20156,-
Legg i
The Encyclopaedia of Oil and Gas Law - Kim Talus Professor

The Encyclopaedia of Oil and Gas Law Kim Talus Professor

Innbundet | Globe Business Publishing Ltd | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Usikker levering

The petroleum industry is highly specialised. Over the centuries, it has developed a large number of standard petroleum arrangements and contracts that ...

Pris
3048,-
Legg i
Drink and Drug Drive Cases Notes - Pauline M. Callow

Drink and Drug Drive Cases Notes Pauline M. Callow

Wildy, Simmonds and Hill Publishing | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Usikker levering

Many thousands of people are prosecuted each year for drink and drug driving offences. The legislation favours the prosecution in a number of ways, for ...

Pris
1079,-
Legg i