Emnet Pedagogikk og skole inneholder 797442 produkter.

Veiledning i praksis - Roar C. Pettersen

Veiledning i praksis : grunnleggende ferdigheter Roar C. Pettersen

Paperback | Universitetsforl. | 2004
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei oversikt over sentral veiledningsteori og viser konkret hvordan man kan lære seg grunnleggende veiledningsferdigheter. Boka inneholder også ...

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i
Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge - Terje Ogden

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge Terje Ogden

Paperback | Gyldendal akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Problematferd kommer til uttrykk på mange måter, og er et resultat av samspillet mellom individuelle kjennetegn og miljømessige påvirkninger. I denne boka er atferdsproblemer et spørsmål

Pris
441,-
Spar
38,-
Legg i
Kunst og håndverk - Anny Å. Haabesland

Kunst og håndverk : hva og hvorfor Anny Å. Haabesland

Paperback | Fagbokforl. | 2000
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken er en grunnbok i fagdidaktikk for studenter og lærere som har kunst og håndverk som studium eller fag i skolen. Den gir en innføring i aktuell forskning ...

Pris
413,-
Spar
36,-
Legg i
Slik stopper vi mobbing - Erlend Moen

Slik stopper vi mobbing : en håndbok Erlend Moen

Paperback | Universitetsforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

«Følelsen da mobbingen tok slutt kan sammenlignes med når kjøleskapslyden på hytta slår seg av. Det var som vi alle endelig kunne senke skuldrene.» (Elev (8. trinn) etter at mobbingen tok slutt.)

Pris
293,-
Spar
26,-
Legg i
Å lære å lese og skrive - Solveig-Alma Halaas Lyster

Å lære å lese og skrive : individ i kontekst Solveig-Alma Halaas Lyster

Paperback | Gyldendal akademisk | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forfatteren drøfter muligheter og begrensninger i ulike metodiske tilnærminger når det gjelder lese- og skriveutviklingen. Individuelle forskjeller blir ...

Pris
395,-
Spar
34,-
Legg i
Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole - Ingvild Åmot

Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole Ingvild Åmot

Paperback | Universitetsforl. | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Som teoretisk utgangspunkt for boka står Axel Honneths teori om anerkjennelse som et intersubjektivt fenomen. Boka viser hvordan både anerkjenelse og krenkelse ...

Pris
303,-
Spar
26,-
Legg i
Information and Communication Technologies in Education - Harriet Taylor

Information and Communication Technologies in Education : The School of the Future. IFIP TC3/WG3.1 International Conference on the Bookmark of the School of the Future April 9-14, 2000, Vina del Mar, Chile Harriet Taylor

Paperback | IFIP Advances in Information and Communication Technology nr. 58 | Springer-Verlag New York Inc. | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Usikker levering

This volume examines the many aspects of the integration of ICT into the school of the future. It describes the experiences of different countries in developing ...

Pris
2711,-
Legg i
Elevsamtalen, læringsdialog og vurdering - Roald Jensen

Elevsamtalen, læringsdialog og vurdering Roald Jensen

Paperback | Gyldendal akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hvorfor er det viktig å snakke om læring? Hvordan kan dialog fremme læring? Og hvordan kan læringsdialogen inngå i en helhetlig vurderingspraksis? Forfatterne tar for seg dialogen som lær

Pris
211,-
Spar
18,-
Legg i
Literacy i læringskontekster - Dagrun Skjelbred

Literacy i læringskontekster Dagrun Skjelbred

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Literacy-begrepet står sentralt i samtidens utdannelsestenkning. Hvordan kan vi arbeide for at barn og unge skal utvikle den tekstkyndigheten de trenger ...

Pris
493,-
Spar
26,-
Legg i
Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap - Edvard Befring

Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap Edvard Befring

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne boka er i første rekke utarbeidet for pedagoger og spesialpedagoger, men vil være velegnet også i helse-, sosial- og samfunnsfag. Bokas fremste formål ...

Pris
257,-
Spar
22,-
Legg i
Å utforske praksis - Ruth Jensen

Å utforske praksis : grunnskolen Ruth Jensen

Paperback | Å utforske praksis | Cappelen Damm akademisk | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Forfatterne ønsker med denne boka å utforske grunnskolepraksis i lys av teori og forskning. De presenterer episoder fra daglig praksis som analyseres på ...

Pris
367,-
Spar
32,-
Legg i
Education Rights - Ann Blair

Education Rights Ann Blair

Innbundet | New Title S. | Taylor & Francis Ltd | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Usikker levering

Since the 1970s the politicization of education policy has placed the law that governs education in schools among the fastest changing and made this one ...

Pris
1079,-
Legg i
Sammen for elevers psykososiale miljø - Mirjam Harkestad Olsen

Sammen for elevers psykososiale miljø Mirjam Harkestad Olsen

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Bokas overordnede tema er elevers psykososiale miljø. For å lage en bok med høy nytteverdi for lærere og lærerutdannere, har forfatterne tatt utgangspunkt ...

Pris
339,-
Spar
30,-
Legg i
Landmarks in the History of Physical Education - P.C. McIntosh

Landmarks in the History of Physical Education P.C. McIntosh

Innbundet | Taylor & Francis Ltd | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Usikker levering

Originally published in 1957,the first part of this volume examines physical education in classical Greece and Imperial Rome during the first and second ...

Pris
3048,-
Legg i
Bak fasaden i Osloskolen - Simon Malkenes

Bak fasaden i Osloskolen Simon Malkenes

Paperback | Res publica | 2014
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Skole og oppdraging er under angrep - frå marknaden. Den marknadsstyrte skolen krev ein skole som er effektiv, som gjev målbare resultat og som hevdar ...

Pris
227,-
Spar
22,-
Legg i
BTEC National Sport - Andrew Mawdsley

BTEC National Sport Andrew Mawdsley

Paperback | Nelson Thornes Ltd | 2004
Fri frakt! Leveringstid: Usikker levering

Designed to assist the teacher in the planning and delivery of classes, this resource pack provides a helpful source of advice and will save you hours of preparation time. It includes supp

Pris
1640,-
Legg i
Økologi for grunnskolelærerutdanningen - Hjørdis H. K. Bakke

Økologi for grunnskolelærerutdanningen : naturfag 1-7 Hjørdis H. K. Bakke

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne læreboka er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanningen som skal undervise i naturfag fra første til sjuende trinn. Boka gir studentene grunnleggende ...

Pris
629,-
Legg i
Cartoon Thinking - Dan Holt

Cartoon Thinking Dan Holt

Paperback | Zephyr Press | 2003
Leveringstid: Usikker levering

Help your students learn about social issues, politics, government, moral dilemmas, the human experience, and how to make new friends. Students develop ...

Pris
242,-
Legg i
Skolenekting - Børge Holden

Skolenekting : årsaker, kartlegging og behandling Børge Holden

Paperback | Kommuneforl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne boken handler om skolenekting, eller elevmotivert skolefravær. Den tar blant annet for seg hva som kjennetegner skolenekting og i hvilke tilfeller ...

Pris
339,-
Spar
30,-
Legg i
Pedagogiske fenomener - Ole Andreas Kvamme

Pedagogiske fenomener : en innføring Ole Andreas Kvamme

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Pedagogiske fenomener - en innføring gir utsyn over den store bredden i pedagogikkens oppgaver og tenkemåter. Boka er skrevet for studenter som skal begynne ...

Pris
498,-
Legg i
Tidlig intervensjon - Unni Vere Midthassel

Tidlig intervensjon Unni Vere Midthassel

Paperback | Universitetsforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forfatterne tar utgangspunkt i forskning og ser på systemrettede tiltak skolen kan sette i verk i arbeidet med å lage et godt læringsmiljø. Dette er den ...

Pris
349,-
Spar
30,-
Legg i
Personalutvikling gjennom veiledning i barnehagen - Lise Barsøe

Personalutvikling gjennom veiledning i barnehagen Lise Barsøe

Paperback | Kommuneforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Barnehagen trenger ressurssterke voksne som kan legge til rette for god utvikling og læring for alle de ulike barna som er der! Veiledning er en av flere metoder som kan benyttes når du

Pris
330,-
Spar
29,-
Legg i