Gå til våre mobile nettsider
Emneliste Jus Lover

Jus > Lover > Forskrifter (side 1 av 0)

Kategorier
Jus > Lover >

ForskrifterInnsnevre emne
" Forskrifter "

Vis bare
Norskpråklige
Engelskpråklige

Lydbøker
Paperback
Innbundet

Barnebøker
Bøker for ungdom
Bøker for voksne


Anbefalte
Nyheter

Med pris:


Legg til flere søkeord:

BESTSELGERE
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 - Forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 nr. 1456 : med endringer, sist ved forskrift av 4. april 2014 nr. 392 -
Lov om behandling..
Vår pris: 79,-
Legg i handlekurv
ny
Utlendingsloven -
Utlendings..
Vår pris: 196,-
Legg i handlekurv
Påtaleinstruksen -
Påtaleinst..
Vår pris: 111,-
Legg i handlekurv
Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) av 20. mars 1998 nr. 10 - Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-loven) av 3. februar 1995 nr. 7 : med endringer, sist ved lov av 21. juni 2013 nr. 81 (i kraft 1. juli 2013) : m/instruks : med historiske og faglige n -
Lov om forebyggen..
Vår pris: 119,-
Legg i handlekurv
ny
Utlendingsloven -
Utlendings..
Vår pris: 196,-
Legg i handlekurv
Psykisk helsevernloven -
Psykisk helsevernl..
Vår pris: 79,-
Legg i handlekurv
Sikkerhetsloven -
Sikkerhets..
Vår pris: 100,-
Legg i handlekurv
Forvaltningsloven -
Forvaltnin..
Vår pris: 69,-
Legg i handlekurv
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17. juli 1992 nr. 100 - Lov om familievernkontorer (familievernkontorloven) av 19. juni 1997 nr. 62 : med endringer, sist ved lov av 24. juni 2011 nr. 30 (i kraft 1. januar 2012) : samt forskrifter : med historiske og faglige noter -
Lov om barnevernt..
Vår pris: 97,-
Legg i handlekurv
Tvisteloven -
Tvistelove..
Vår pris: 184,-
Legg i handlekurv