Ditt søk på "Særtrykk av lover" ga 208 treff.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005 nr. 62 - Lov om ferie (ferieloven) av 29. april 1988 nr. 21 :  med endringer, sist ved lover av 22. juni 2012 nr. 43 (i kraft 1. januar 2015) og av 20.juni 2014 nr. 25 (i kraft 1. juli 2014): samt forskrifter : med histo -

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005 nr. 62 - Lov om ferie (ferieloven) av 29. april 1988 nr. 21 : med endringer, sist ved lover av 22. juni 2012 nr. 43 (i kraft 1. januar 2015) og av 20.juni 2014 nr. 25 (i kraft 1. juli 2014): samt forskrifter : med histo

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Arbeidsmiljøloven og ferieloven (sistnevnte lov er med forskrifter) - med endringer, sist ved lover av 20. juni 2014 nr. 26 (i kraft 1. juli 2014) og av ...

Pris
97,-
Legg i