Ditt søk på "Særtrykk av lover" ga 213 treff.

Lov om ferie (ferieloven) av 29. april 1988 nr. 21 -

Lov om ferie (ferieloven) av 29. april 1988 nr. 21 : med endringer, sist ved lover av 22. juni 2012 nr. 43 (i kraft 1. januar 2015) og av 20. juni 2014 nr. 25 (i kraft 1. juli 2014) : samt forskrifter

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Ferieloven (lov om ferie) m/forskrifter - med endringer, sist ved lover av 22. juni 2012 nr. 43 (i kraft 1. januar 2015) og av 20. juni 2014 nr. 25 (i kraft 1. juli 2014). Med historiske noter.

Pris
39,-
Legg i
Veglova -

Veglova : (lov om vegar) av 21. juni 1963 nr. 23 : med endringer, sist ved lover av 21. juni 2013 nr. 100 (i kraft 1. januar 2016) og av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) : samt forskrifter

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vegloven (lov om vegar) m/forskrifter - med endringer, sist ved lover av 21. juni 2013 nr. 100 (i kraft 1. januar 2016) og av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) Cappelen Damm Akademi

Pris
109,-
Legg i
Sjøloven - Ny

Sjøloven : (lov om sjøfarten) av 24. juni 1994 nr. 39 : med endringer, sist ved lover av 12. mai 2015 nr.30 (i kraft 8. juni 2015) og av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015)

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Sjøloven (lov om sjøfarten) - med endringer, sist ved lover av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av lov

Pris
179,-
Legg i
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) av 28. november 2003 nr. 98 -

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) av 28. november 2003 nr. 98 : med endringer, sist ved lov av 27. januar 2012 nr. 11 (i kraft 16. mars 2012) : samt forskrifter

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Konsesjonsloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 27. januar 2012 nr. 11 (i kraft 16. mars 2012) Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av lov

Pris
59,-
Legg i
Offentleglova -

Offentleglova : (lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) av 19. mai 2006 nr. 16 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 64 og historiske noter : samt forskrift

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Offentleglova m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 64. Med historiske noter Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av love

Pris
49,-
Legg i