Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Språksprell - Lise L. Elsbak - Perm (9788205268500)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Gyldendal
Innb:
Perm
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
46
Format:
31 x 27 cm
ISBN:
9788205268500
Utgave:
1. utg.

Språksprell

metodiske språkleker for 4-6-åringer

av ;

Anne Marit Valle

Leveringstid: Ikke i salg
Vår pris: 696,-
Metodiske språkleker for 6-åringer.Språksprell trener opp elevenes språklige bevissthet gjennom korte og systematiske lekeøvelser. Gir barna et solid fundament å bygge videre på i lese- og skriveinnlæringen. Et enkelt og systematisk program med høy pedagogisk kvalitet. Utarbeidet i samarbeid med norske barnehager. Metodiske språkleker for 6-åringer Forskning viser at problemer med lese- og skrivevansker først og fremst er knyttet til språkets lydmessige sider, og i arbeidet med forebygging er læreren i 1. klasse en viktig ressurs. Språksprell trener opp elevenes språklige bevissthet gjennom korte og systematiske lek-øvelser, og gir barna et solid fundament å bygge på i den videre lese- og skrive-innlæringen. Språksprell kan også brukes til å oppdage elever i risikosonen og observere elevenes språkutvikling. Språksprell er et nytt, utprøvd og lekende program som systematisk tar tak i elevenes forhold til språket. Barns fonologiske bevissthet er grunnleggende for lese- og skriveinnlæringen og programmet er utviklet med utgangspunkt i dette. Forfatterne av Språksprell er spesialpedagoger i grunnskolen. Det unike ved Språksprell er kombinasjonen av høy pedagogisk kvalitet og enkelhet. Det er spesielt utarbeidet for 4-6 åringer, men også barn i småskolen vil ha stor glede av dette. Språksprell øver barnas språklige bevissthet gjennom lek og er morsomt og utviklende for alle. Opplegget er også lagt opp til å identifisere og ta tak i elever som vil trenge ekstra støtte i lese- og skriveinnlæringen. Programmet er delt inn i fire områder som representerer de viktigste og mest optimale områdene for barn i denne alderen: Oppmerksomhet for lyd. Rim og regler. Stavelsesdeling. Forlydsanalyse. Programmet tar 8 uker med 3-4 økter i uken, hver lek tar 15-20 minutter. Permen inneholder 58 illustrerte billedkort til bruk i øvingene. Programmet er prøvd ut med gode resultater og er utviklet i samarbeid med førskolelærere og barnehager i Norge.
Det metodiske opplegget er konstruert med tanke på oppøving av språklig og fonologisk bevissthet hos barn fra fire til seks år. Treningen konsentreres om områdene oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forlydsanalyse.
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Observasjon og intervju i barnehagen - Gunvor Løkken
Gunvor Løkken
Observasjo..
Vår pris: 304,-
Spar: 45,-
Samfunnsfag i førskolelærerutdanninga - Geir Hyrve
Geir Hyrve
Samfunnsfa..
Vår pris: 347,-
Spar: 52,-
Rammeplan for barnehagen, hva så? - Grethe Steen Rønning
Grethe Steen Rønning
Rammeplan for barnehagen..
Vår pris: 312,-
Spar: 47,-