Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Nytt blikk på religion - Ingvild Sælid Gilhus - Paperback (9788253022529)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Pax
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
180
Format:
21 x 16 cm
ISBN:
9788253022529
Utgave:
1. utg.

Nytt blikk på religion

studiet av religion i dag

av ;

Lisbeth Mikaelsson

Paperback Leveringstid: Ikke i salg
Vår pris: 249,-
Hva er egentlig religionsvitenskap? Hva omfatter faget? Hvor har det beveget seg fra starten? Hva slags kunnskap og hvilke innsikter har faget utviklet og hvilken innflytelse har det hatt? Religionsvitenskapen har tradisjonelt regnet med et implisitt hierarki av religioner. Dette hierarkiet hviler på underforståtte kristne premisser, evolusjonistiske premisser, elitisktiske og patriarkalske premisser, og premisser om at studiet av tekster er mer relevante enn feltarbeid og at gamle religioner er mer interessante enn nye religioner. I Nytt blikk på religion ser Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson disse premissene i et kritisk perspektiv. De anvender et nytt og dobbelt blikk på sitt fagområde, idet de både betrakter religion på en nærsynt måte, som en avgrenset størrelse, og med vidvinkel, som integrert i en større kulturell kontekst. Som et stykke kultur betraktet henvises ikke lenger religion til en avgrenset sektor av samfunnet. Dette medfører at når forfatterne beskriver religiøse symboler, fortellinger og handlinger som konstituerende for religion, ønsker de samtidig å vise at disse kategoriene ikke bare lever i et lukket religiøst rom. All kultur er influert av symboler, myter og riter. På denne måten tas religionen så å si ned på jorda. Levert av © DnBB AS
Boken tar for seg religionsvitenskap, hva det er, hvor det har beveget seg fra starten, hva slags kunnskap og hvilke innsikter faget har utviklet og hvilken innflytelse det har hatt. Forfatterne av boken betrakter religion både på en nærsynt måte, som en avgrenset størrelse, og med vidvinkel, som integrert i en større kulturell kontekst. Har litteraturliste og navneregister.
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Oldtidens religioner - Ingvild Sælid Gilhus
Ingvild Sælid Gilhus
Oldtidens religioner
Vår pris: 347,-
Spar: 52,-
Hva er religion - Ingvild Sælid Gilhus
Ingvild Sælid Gilhus
Hva er religion
Vår pris: 173,-
Spar: 26,-
Kulturens refortrylling - Ingvild Sælid Gilhus
Ingvild Sælid Gilhus
Kulturens refortryll..
Vår pris: 304,-
Spar: 45,-