Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Kunst i storforetakenes tid - Johan Fredrik Urnes - Paperback (9788276747874)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Fagbokforl.
Innb:
Paperback
Språk:
Bokmål Norsk
Sider:
165
Format:
24 x 17 cm
ISBN:
9788276747874
Utgave:
1. utg.

Kunst i storforetakenes tid

on corporate collecting, næringslivets kunstsamling og kunstpolitikk

av
Paperback Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager
Legg i handlekurv
Vår pris: 222,-
Spar: 33,-
Veil.pris: 255,-
Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer.
Kredittkassens kunstsamling er dobbelt så stor som samlingen til Museet for samtidskunst. Da Storebrand flyttet inn i nytt bygg i 1998, var innkjøpsbudsjettet til kunst om lag ti ganger større enn Nasjonalgalleriets årlige innkjøpsbudsjett. Vi ser konturene av et kulturelt rustningskappløp. Kunstsamling har gitt næringslivet enda en konkurransearena. Ved siden av profitt og markedsandeler står nå kampen også om kulturen. Men hvorfor samler store bedrifter på kunst, og hvordan gjør de det? Kunstsamling i regi av foretak som Kreditkassen, Hydro og Storebrand kan forstås som bærebjelker for en omfattende kommunikasjonsstrategi. Internasjonalt brukes uttrykket corporate collecting om de store foretakenes virksomhet som kunstsamlere. Denne boken handler om hvordan corporate collecting tar stadig større plass i både kunstlivet og næringslivet. Boken er et nybrottsarbeid på et område som tidligere ikke er behandlet i norsk faglitteratur, og bare i liten grad i internasjonal litteratur. Boken anbefales til studenter og forskere i kunst- og kulturfag og til alle som arbeider med kunst, kultur og kommunikasjon i privat og offentlig sektor. Johan Fredrik Urnes er cand.philol. fra Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært museumspedagog ved Rogaland kunstmuseum i en årrekke og høgskolelektor i mediefag og kunst- og kulturformidling ved Høgskolen i Stavanger. Levert av © DnBB AS
Boken handler om hvordan corporate collecting tar stadig større plass i både kunstlivet og næringslivet. Internasjonalt brukes uttrykket corporate collecting om de store foretakenes virksomhet som kunstsamlere. Kunstsamling har gitt næringslivet enda en konkurransearena; ved siden av profitt og markedsandeler står nå også kampen om kulturen. Har litteraturliste.

Kunst i storforetakenes tid

DEL 1: Hva er corporate collecting? 1 Innledning
1.1 Bokens omfang, struktur og metoder
1.2 Ubehaget i Bourdieu - "Det går mange jeg i et oss. Ikkje trø det for nære"
1.2.1 I habitus' vold - forskeren og hans objekt
1.2.2 Kunst og næringsliv
2 Et riss av kunstsamlingens historie 3 Noen teoretiske betraktninger
3.1 Habermas
3.1.1 Privat sfære - offentlig sfære - foretakssfære
3.2 Bourdieu - distinksjoner/skillemerker
3.2.1 Felt
3.2.2 Kunstfeltets reverserte økonomi
3.2.3 Den karismatiske ideologi
3.2.4 Habitus og smak
3.2.5 Kunstens eksklusive, inklusive og kommersielle kretsløp
3.3 Teoretisk oppsummering
4 Motiver
4.1 L' art pour 1' art
4.2 Didaktikk og dannelse
4.3 Profylakse og terapi
4.4 "Collecting is how I express myself"
4.5 Kunstsamlingen som statussymbol
4.5.1 Prestisje
4.5.2 Lidenskap og offervilje
4.5.3 "Smak, interesser og kunnskapsnivå"
4.6 Identitetsmerke
4.6.1 Slipshypotesen
4.7 Investeringsobjekt
4.8 Noblesse oblige
5 Corporate collecting - foretakskunstsamling
5.1 Corporate collecting - fenomenets former
5.1.1 Tradisjonell corporate collecting
5.1.2 Samfunnsansvarlig corporate collecting
5.1.3 Corporate mesenat
5.1.4 Corporate kunsthall
5.1.5 Corporate museum
5.2 Skal man eller skal man ikke outsource sjelen?
5.3 Corporate collecting i Norge
DEL 2: Et eksempel på corporate collecting 6 Statoil - den norske stats oljeselskap som corporate collector
6.1 Statoils kunstinstitusjon
6.2 Bedriftskunstforeningene
6.3 Lisenser og prosjekter - corporate mesenat
6.4 Statoils kunstsamling - tradisjonell corporate collecting
7 Historikk og kunstnerisk styring
7.1 Budsjett og bredde - Statoils retningslinjer for kunstkjøp
7.2 Kunstneriske verdier og/eller kunstens verdier
7.2.1 Representasjon - utsmykning - kunst
7.2.2 Økonomisk-byråkratiske verdier
7.2.3 Velferdsverdier
8 Steder og begivenheter
8.1 Kunstsamling som utsmykning - hovedkontoret i Stavanger
8.1.1 Weidemann og "corporate art" i Norge
8.1.2 Et foretaksmesenat for Arne Åse
8.2 Statoils forskningssenter i Trondheim
8.2.1 "En profil av trøndersk samtidskunst" - prosjektet
8.2.2 Arkitekturen og hovedutsmykningen
8.2.3 "En profil av trøndersk samtidskunst" - gjenstandene
8.2.4 Kunsthallens historiske utstillinger
8.2.5 Mesenens kunsthall - en fødselshjelper for samtidskunst
8.2.6 Et samlerobjekt i hvem sin samling?
8.3 Tysklandsprosjektet
8.3.1 Det utenomforetaklige profileringsproblemet
8.4 Å være publikum på jobben
8.5 Formidlingen
9 Statoils kulturelle offentlighet - noen vurderinger
9.1 Kunstinstitusjonen i Statoil og Statoil i kunstinstitusjonen - når verdisystemer møtes
9.1.1 Foretaksintern offentlighet - representasjon vs livsutfoldelse
9.1.2 Nøytralt innkjøpt og objektivt forvaltet kunst
9.1.3 Den karismatiske ideologiens plass i et målrasjonelt univers - på jobb med åndslivets nådegaver i et industriforetak 133
9.1.4 Offentlig utstilling og privat eller foretaklig kunstsamling
9.1.5 I ukjent terreng uten kart, men med guide
9.1.6 Statoil som corporate collector - en oppsummering
DEL 3: Corporate collecting og hva så? 10 Corporate collecting - sammenfattende vurderinger
10.1 Foretakene i offentlig klassifikasjonskamp - et bourdieusk blikk på corporate collecting
10.2 Corporate collecting - en kommunikativ maktstrategi
10.2.1 Kunstforeningenes smak - corporate smak
10.3 Corporate citizenship - "The return of noblesse oblige"
10.4 1 den nye tid
Kildefortegnelse Vedlegg
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Tabo Gods of Light - Ham, Peter van
Ham, Peter van
Tabo Gods of Light
Vår pris: 497,-
Gold - Agnes Husslein-Arco
Agnes Husslein-Arco
Gold
Vår pris: 460,-
The Scorpion's Sting - Ralf Beil
Ralf Beil
The Scorpion's Sting
Vår pris: 480,-