Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Kristendommen - Tarald Rasmussen - Innbundet (9788215002927)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Universitetsforl.
Innb:
Innbundet
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
392
Format:
24 x 17 cm
ISBN:
9788215002927
Utgave:
2. utg.

Kristendommen

en historisk innføring

av ;

Einar Thomassen

Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 417,-
Spar: 62,-
Veil.pris: 479,-
Boken bringer teologien og religionsvitenskapen sammen i beskrivelsen av den kristne religionen og dens historie. Kristendommen slik den er blitt utøvd og opplevd gjennom historien er i fokus. Boken gir blant annet en innføring i ritualer og andre aspekter ved den religiøse praksis, fromhetsuttrykk, ikonografi, symbolikk og arkitetktur. Den tar også opp forholdet mellom kristendommen og andre religioner. Har litteraturliste og stikkordregister.

Kristendommen

Del I Kristendommen blir til 1 Begynnelsen
Bibelen som kilde
Materiale om den eldste Jesus-bevegelsen
Jesus-bevegelsen i kontekst
2 Fra jødisk sekt til romersk statskirke,
Jødisk sekt og hellenistisk kultsamfunn
De kristne slik romerne så dem
Kristendommen i Roma i det andre hundreåret
En hovedkirke vokser frem
Kristendommen i praksis
De kristne og statsmakten
Teologi, kontroverser og splittelser
3 Antikkens kristendom som religiøst system
Forestillinger: Hva de kristne trodde.
Handlinger: Hva de kristne gjorde
4 Antikkens kristne litteratur
Fra NT til Augustin
Augustin
Del II Middelalderens kristne Europa 5 Kristendommen i tidlig middelalder
Etter Romerriket
Europa blir kristent
Kristendommen i øst
Karl den store: et nytt kristent romerrike i vest
Religionsskiftet i Norge
6 Middelalderens Kristus
Kristi herredømme i tidlig middelalder
Kristi herredømme i høymiddelalderen
Kristus som menneske i høy- og senmiddelalderen
7 Presteskap og gudstjeneste
Prestestand og messefeiring
Paven og det geistlige hierarkiet
Middelalderens kirkebygninger
Organiseringen av hellig tid
8 Monastisk kristendom
Benedikt av Nursia og benediktinerne
Cistercienserne
Tiggerordenene
Kvinner i klostrene
9 Lekfolkets kristendom
Lekfolk, prester og munker
Hvordan nærme seg lekfolkets religion i middelalderen?
Prestens opplæring av folket
Botssakramentet og botsfromhet
Korstog og pilegrimsreiser
Senmiddelalderens bønnebøker
10 Kirken og dens fiender: jøder og kjettere~
Kirkens fiender
Kirken mellom antijudaisme og jødeforsvar i middelalderen
Inkvisisjon og kjetterforfølgelse
Dialog mellom religionene i middelalderen
Del III Nytidens kristendom 11 Reformasjon og konfesjonalisering
Kristendommens konfesjonalisering
Luthers reformasjon
Luther i middelalderkontekst
En ny tids religiøsitet
12 Protestantisk kristendom
Sanering av det religiøse univers
Hovedtemaer i protestantisk kristendom
Politikk og samfunn
Kjønn, kropp og død
Religion og estetikk: synet og hørselen
Protestantisk religiøsitet og borgerlig kultur
13 Katolsk religiøsitet etter Trientkonsiler
Fornyelse av det religiøse livet
Trientkonsilet (1545-1563): teologisk avgrensning og institusjonell reform
Kirken og barokken
Paven, kirken og folket på 1800- og 1900-tallet
14 Kristendommen blir en verdensreligion,
Latin-Amerika
Nord-Amerika
Afrika
Asia
Etterord
Kristendommen i en moderne verden
Årstallsoversikt Litteratur Billedliste Stikkord
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Norsk kirkehistorie - Bernt Torvild Oftestad
Bernt Torvild Oftestad
Norsk kirkehisto..
Vår pris: 399,-
Spar: 60,-
Fundamentalism - Torkel Brekke
Torkel Brekke
Fundamenta..
Vår pris: 1006,-
Illustrert norsk kristendomshistorie - Hallgeir Elstad
Hallgeir Elstad
Illustrert norsk kristendom..
Vår pris: 528,-
Spar: 79,-