Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh - Paperback (9788245002980)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Fagbokforl.
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
272
Format:
24 x 17 cm
ISBN:
9788245002980
Utgave:
2. utg.

Begreper i psykiatrisk sykepleie

sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus og sykepleieintervensjoner

av
Paperback Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager
Legg i handlekurv
Vår pris: 402,-
Spar: 60,-
Veil.pris: 462,-
Boken gir en systematisk fremstilling av psykiatrisk sykepleie som klinisk virksomhet og belyser dette fagområdet på en ny måte gjennom utvalgte begreper fra sykepleieklassifikasjonene NANDA Nursing Diagnoses, Nursing Intervention Classification (NIC) og Nursing Outcome Classification (NOC). Hovedvekten er lagt på intervensjoner og metoder, men relevante problemstillinger av kognitiv, funksjonell og sikkerhetsmessig karakter relatert til pasienter med psykisk lidelse og demens har også en bred plass i boken. Boken egner seg for alle som studerer sykepleie, både på et generalistnivå og et spesialistnivå. Den er også beregnet for sykepleiere i klinikken som et redskap for fagutvikling, for systematisk dokumentasjon av pasientarbeidet og for å utvikle systematiske opplæringsprogrammer for studenter og medarbeidere. I andre utgave er innholdet i boken ikke vesentlig endret med unntak av at sykepleiediagnoser i del 2 og sykepleierintervensjoner i del 3 har fått nye navn som er forenlig med navnene i de norske oversettelsene av NANDA og NIC. I del 2 er det ikke gjort forandringer da NOC-klassifikasjonen foreløpig ikke er oversatt til norsk. Andre utgave har også fått en forbedret innholdsfortegnelse som gjør det lettere å orientere seg i boken. Gunn von Krogh er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har klinisk erfaring fra både medisinske og psykiatriske avdelinger og har lang erfaring fra undervisning i psykiatrisk sykepleie. Hun arbeider nå som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for sykepleierutdanning.
Boken gir en systematisk fremstilling av utvalgte begreper som er relevante i klinisk psykiatrisk sykepleie. Videre dekker innholdet vesentlige sykepleierelevante problemstillinger av både psykokognitiv, funksjonell, eksistensiell og sikkerhetsmessig karakter. Innholdet i boken er i hovedsak systematisert i forhold til de tre klassifikasjonssystemene NANDA, NOC og NIC. Boken egner seg for alle som studerer sykepleie, og er også beregnet for sykepleiere i klinikken. Med register.

Begreper i psykiatrisk sykepleie

Del 1: Sykepleieassistanse Sykepleieassistansens fokus
Behovsteoriene
Interaksjonsteoriene
Omsorgsteoriene
Adaptasjonsteoriene
Assistansekategorier i sykepleie Aspekter ved sykepleieassistanse
Terapeutiske nivåer
Terapeutiske handlingsmønster
Terapeutisk kompensasjon
Assistanse i psykiatrisk sykepleie
Sykepleierens funksjon og rolle i psykiatrisk sykepleie
Viktige assistanseområder i psykiatrisk sykepleie
Psykoterapeutisk assistanse
Psykodynamisk handlingsrepertoar
Kognitivt handlingsrepertoar
Eksistensielt handlingsrepertoar
Læringspsykologisk handlingsrepertoar
Sosialteoretisk handlingsrepertoar
Biomedisinsk handlingsrepertoar
Aspekter ved psykoterapeutisk assistanse
Mønster i psykoterapeutisk assistanse
Kompensasjon med psykoterapeutisk karakter
Del 2: Pasientproblematikk Ressursproblemer Behovsproblemer Områder for pasientproblematikk i sykepleie Sykepleiediagnoser Nanda Nursing Diagnoses
Vurderinger knyttet til diagnostiske begreper i sykepleie
Pasientproblematikk i psykiatrisk sykepleie
Psykiske lidelser
Aspekter ved psykiske lidelser
Forstyrrelser i kognitiv funksjon
Forstyrrelser i ego funksjon
Forstyrrelser i selvet
Forstyrrelser i stemningsleie
Sykepleiediagnoser relatert til psykiske lidelser Psykokognitiv problematikk
Akutt forvirring
Kronisk forvirring
Disorganisering
Desorientering
Persepsjonsforstyrrelser
Tankeforstyrrelser
Konsentrasjonsforstyrrelse
Svekket hukommelse
Identitetsforstyrrelse
Kronisk lavt selvbilde
Forsvarspreget mestring
Ineffektiv benekting
Forstyrret sosial interaksjon
Nedsatt impulskontroll
Funksjonell problematikk
Forstyrret energi
Utmattelse
Forstyrret søvnmønster
Søvnmangel
Vandring
Mangelfull egenomsorg
Svekket evne til å holde hjemmet i stands
Nedsatt verbal kommunikasjonsevne
Inadekvat rollefunksjon
Forstyrret sosial samhandling
Sosial isolasjon
Sikkerhetsproblematikk
Risiko for selvskade
Risiko for selvmord
Risiko for vold rettet mot andre
Risiko for vold rettet mot seg selv
Fysiologisk problematikk
Forstyrrelse i motorikk
Ubalanse i ernæring: mindre enn kroppsbehovet
Eksistensiell problematikk
Manglende trivsel hos voksen
Angst
Håpløshet
Maktesløshet
Risiko for ensomhet
Åndelig nød
Kronisk sorg
Ineffektiv mestring
Dysfunksjonell sorg
Livsstilsproblematikk
Mangefulle kunnskaper
Svekket tilpasningsevne
Manglende samarbeidsvilje
Ineffektiv gjennomføring av behandlingsoppslegg
Familie problematikk
Risiko for svekket foreldre/barn-tilknytning
Overbelastning hos omsorgsgiver
Mange full foreldrefunksjon
Avbrutte familieprosesser
Uhensiktsmessig familiemestring
Forløpsproblematikk: psykose
Psykoseproblematikk
Psykosen faser
Schizofreni-problematikk
Årsaker til schizofreniproblematikk
Schizofreniproblematikkens faser
Problemområder ved schizofreni
Borderline-problematikk
Årsaker til borderline problematikk
Borderlineproblematikkens faser
Problemområder ved borderline problematikk
Nevroseproblematikk
Årsaker til nevroseproblematikk
Typer av nevrotiske tilstander
Problemområder ved nevrotiske tilstander
Oversikt over sykepleiediagnoser relatert til psykiatrisk sykepleie
Del 3: Ønsket pasientstatus i sykepleie Områder for ønsket pasientstatus Nursing Outcome Classification (NOC)
Måling av resultater med NOC
Ønsket pasientstatus relatert til psykisk helse
Psykisk helse
Normalitet
Aspekter ved psykisk helse
Ønsket status-begreper i psykiatrisk sykepleie Psykokognitiv status
Kognitiv orientering
Kognitiv organisering
Konsentrasjon
Informasjonsbearbeiding
Hukommelse
Realitetsorientering
Identitet
Selvfølelse
Beslutningsdyktighet
Impulskontroll
Angstkontroll
Panikk-kontroll
Stemningsbalanse
Funksjonell status
Utholdenhet
Motivasjon
Energiforvaltning
Søvn s
Ernæringsstatus; energi
Generell egenomsorg
Egenomsorg; personlig hygiene
Egenomsorg; personligstells
Egenomsorg; instrumentell aktivitet
Kommunikasjonsevne s
Sosiale ferdigheter
Rollefunksjon
Sosial kontakt
Sikkerhetsstatus
Aggresjonskontroll
Undertrykking av selvskade
Undertrykking av suicidal adferd
Risikokontroll
Eksistensiell status
Mestring
Akseptasjon av helsestatus
Normal sorgprosess
Vilje til å leve
Velvære
Håp
Mening
Lavt nivå av ensomhet
Lav symptombelastning
Lavt nivå av lidelse
Livskvalitet
Livsstilsstatus
Kunnskap om sykdomsprosessen
Kunnskap om medikasjon
Samarbeidende adferd
Familiestatus
Foreldre/barn-tilknytning
Forelderrollefunksjon
Familiefunksjon
Oversikt over ønsket pasientstatusbegreper relatert til psykiske lidelser
Del 4: Sykepleieintervensjoner Historisk tilbakeblikk på intervensjonsbegrepet Nursing Intervention Classification (NIC) Aspekter ved sykepleieintervensjoner Intervensjoner i psykiatrisk sykepleie
Kjerneintervensjoner
Samhandling med endring/tilpasning som fokus
Terapeutiske samhandlingsprinsipper
Terapeutiske samhandlingsaktiviteter
Terapeutiske samhandlingsrelasjoner
Relevante intervensjoner for psykiatrisk sykepleie Psykokognitive intervensjoner
Behandling av demens
Behandling av hallusinasjoner
Behandling av vrangforstillinger
Behandling av stemningsforstyrrelse
Atferdshåndtering: overaktivitet
Atferdshåndtering: kognitiv organisering
Atferdshåndtering: stimulusbegrensning
Realitetsorientering
Avledning
Hukommelsestrening
Kognitiv stimulering
Kognitiv restrukturering
Reminiseringsterapi
Validering
Tilrettelegge for ansvarliggjøring
Adferdsmodifikasjon
Adferdsmodifikasjon: forbedre forsvarsfunksjoner
Adferdsmodifikasjon: fremme selvobservasjon
Adferdsmodifikasjon: endre negativt adferdsmønster
Grensesetting
Fremme identitet
Fremme identitet: selvintegrasjon
Fremme identitet: selvinnsikt
Assistanse til selvmodifisering
Selvhevdelsestrening
Trening av impulskontroll
Fremme selvfølelse
Behandling av spiseforstyrrelse
Assistanse til d kontrollere sinne
Funksjonelle intervensjoner
Regulere energi
Fremme søvn
Egenomsorgsassistanse
Egenomsorgsassistanse: personlig hygiene
Egenomsorgsassistanse: ernæring
Egenomsorgsassistanse: toalett
Assistanse tilvedlikehold av hjemmet
Fremme sosialisering
Forbedre rollefunksjon
Aktivitetsterapi
Forbedre sosialt nettverk
Sikkerhetsintervensjoner
Risikoidentifisering
Tilrettelegge omgivelser: forebygge voldsutøvelse
Forebygge selvmord
Forebygge selvmord: fotfølging
Områderestriksjon
Avskjerming
Avskjerming. isolering
Overvåking: sikkerhet
Overvåking: helsestatus
Adferdshåndtering: utagerende adferd
Fysisk sikring: beltelegging
Forholdsregler mot rømming
Fysiologiske intervensjoner
Administrere legemidler
Administrere legemidler: med tvang
Administrere legemidler i dosett
Overvåking: bivirkninger
Eksistensielle intervensjoner
Redusere angst
Enkel avslappingsterapi
Emosjonell støtte
Emosjonell støtte: gratifikasjon
Aktiv lytting
Aktiv lytting: containing
Forbedre mestring
Forbedre mestring: fremme verbalisering
Forbedre mestring: heve angsttoleransen
Bearbeide skyldfølelse
Fremme sorgarbeid
Etablere håp
Humor
Beroligende teknikk: nøytralisering av følelser
Verdiavklaring
Livsstilsintervensjoner
Pasientkontrakt
Helseopplæring
Undervise: sykdomsprosess
Undervise: kroppsignaler
Undervise: forordnet medisinering
Oversikt over ønsket sykepleieintervensjoner/metoder relatert til psykiske lidelser Metoder i psykiatrisk sykepleie
Tilrettelegge omgivelser: terapeutisk klima
Tilrettelegge omgivelser: terapeutisk program
Miljøterapi
Grupperterapi
Sosialtrening
Støtteterapi
Skjermingsbehandling
Litteratur Vedlegg 1.Benners hjelpekategorier med underpunkter: Vedlegg 2.Global Assessment Scale Stikkordregister
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Klinisk sykepleie 1 - Hallbjørg Almås
Hallbjørg Almås
Klinisk sykepleie 1
Vår pris: 770,-
Spar: 115,-
Klinisk sykepleie 2 - Hallbjørg Almås
Hallbjørg Almås
Klinisk sykepleie 2
Vår pris: 770,-
Spar: 115,-
KPO-modellen - Gunn von Krogh
Gunn von Krogh
KPO-modell..
Vår pris: 208,-
Spar: 31,-