Jus for jordmødre og sykepleiere

; Bente Ohnstad

Boken er laget for jordmødre og sykepleiere som lærebok og som oppslagsbok. Den omfatter sentrale temaer innen helselovgivningen og gir veiledning i spørsmål som jordmødre og sykepleiere står overfor i sitt daglige virke. Les mer

Vår pris: 589,-
(Paperback)

Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Boken er laget for jordmødre og sykepleiere som lærebok og som oppslagsbok. Den omfatter sentrale temaer innen helselovgivningen og gir veiledning i spørsmål som jordmødre og sykepleiere står overfor i sitt daglige virke. I boken er det gitt en rekke eksempler knyttet til forsvarlighetskravet, taushetsplikten, dokumentasjonsplikten mv. Den gir en gjennomgang av krav i forbindelse med behandling og oppfølgning av pasienter og pårørende. Tilsynssystemet, pasientombudsordningen og ordninger for klage, reaksjoner og erstatning omtales i en egen del. I boken gis det også en oversikt over plikter og rettigheter innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og psykisk helsevern, knyttet til forvaltning, tilrettelegging og yrkesutøvelse. Det gis også en oversikt over krav i forbindelse med bedriftshelsetjenesten og oppdrag som sakkyndig og vitne. Dette er en oppslagsbok som kan følge jordmødre og sykepleiere fra studiet og gjennom hele yrkeskarrieren.

Fakta

Les mer om Anne Kjersti C. Befring

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som stipendiat ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt boken Jus i helse- og sosialtjenesten.