Jus for jordmødre og sykepleiere

; Bente Ohnstad

Vår pris
589,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Boka tar for seg sentrale temaer innen helselovgivningen og gir veiledning i spørsmål som jordmødre og sykepleiere står overfor. Det gis eksempler knyttet til forsvarlighetskravet, taushetsplikten, dokumentasjonsplikten mv. Den gir en gjennomgang av krav i forbindelse med behandling og oppfølgning av pasienter og pårørende. Tilsynssystemet, pasientombudsordningen og ordninger for klage, reaksjoner og erstatning omtales i en egen del. Det gis også en oversikt over plikter og rettigheter innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og psykisk helsevern, knyttet til forvaltning, tilrettelegging og yrkesutøvelse, samt en oversikt over krav i forbindelse med bedriftshelsetjenesten og oppdrag som sakkyndig og vitne. Har litteraturliste og register.

Fakta