Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden På randen av ledelse - Frode Hübertz Haaland - Paperback (9788205339170)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Gyldendal akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
206
Format:
22 x 16 cm
ISBN:
9788205339170
Utgave:
1. utg.

På randen av ledelse

en veiviser i førstegangsledelse

av ;

Frode Dale

Paperback Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 330,-
Spar: 49,-
Veil.pris: 379,-
På randen av ledelse er den første boka på norsk om førstegangsledelse. Boka bygger på resultater fra nyere forskning på ledelsesfeltet og er en veiviser inn i alle de oppgavene og utfordringene en førstegangsleder står overfor. Det å bli leder for første gang er en kritisk, utfordrende og avgjørende beslutning for mange. De fleste opplever imidlertid at de får liten støtte i denne vanskelige overgangen. Forfatterne gir i denne boken en oversiktlig og praktisk innføring . til beste både for den nye lederen og virksomheten den nye lederen er en avgjørende del av.
Boka er en veiviser inn i alle de oppgavene og utfordringene en førstegangsleder står overfor. Den viser også hvordan overgangen fra å være fagperson til å bli leder kan forbedres, hvordan man bedre kan mestre en ny rolle, og hvordan man kan utvikle en egen identitet som leder.

På randen av ledelse

Forord Kapittel 1 Å bli leder for første gang
Å bli leder er noe annet enn å være leder
Å bli leder er å løsrive seg fra fagrollen
Å bli leder handler om å være ny som leder
Dine læringsutfordringer: Bokas struktur
Ledelsesutvikling: å lære ledelse for første gang
Å bli leder handler om å lære (av) ledelse
Bokas innhold, form og målgruppe
Bokas empiriske og teoretiske grunnlag
Kapittel 2 Fra fagperson til leder: et identitetsskifte
Fra "å gjøre arbeidet" til "å lede arbeidet"
Løsrivelse fra fagidentiteten
Fra suksessrik fagperson til usikker førstegangsleder
Læringsutfordringer i identitetsskiftet
Oppsummering
Anbefalt litteratur
Kapittel 3 Å lære å lede en organisasjon
Fra arbeidstaker til arbeidsgiver
Leder mellom barken og veden
Å lære organisasjonen å kjenne
Kulturen
Også internt rekrutterte har mye å lære
Helhet og del
Lederteam
Å bli en del av ledelsesapparatet og -kulturen
Drift - utvikling - omstilling
Å lede driften
Å lede i utviklingsarbeid
Å lede i omstilling
Oppsummering
Videre læringstema og anbefalt litteratur
Kapittel 4 Å Tære å lede mennesker
Ny rolle, nye relasjoner, nye arbeidsmåter
Mennesker er forskjellige
Konflikt, samarbeid og problemmedarbeidere
Problemrelasjoner
Å etablere og utøve autoritet
Styring gjennom kontroll og delegering
Å lede en gruppe: å få folk til å jobbe sammen
Relasjoner sideveis, oppover og ut av organisasjonen
Oppsummering
Videre læringstema og anbefalt litteratur
Kapittel 5 Å lære seg selv å kjenne
Hvem er jeg...i ferd med å bli?
Å bli seg bevisst og utvikle sin egen lederplattform
Visjoner og ambisjoner
Livsforløpet
Verdier
Egen ledelsesteori
Selvoppfatning
Selvinnsikt, selvutsikt og selvregulering
Oppsummering
Videre læringstema og anbefalt litteratur
Kapittel 6 Å lære å takle stress og følelser
Stress
Personlig belastende særtrekk ved lederrollen
Lederrollen er vanskelig
Lederrollen er også fylt med negativ oppmerksomhet
Ansvar
Dilemma
Ledelse er en isolert utpost
Stress knyttet til overgangs- og forvandlingsprosessen
Frykten for å mislykkes
Identitetsprosjektet
De nye ledernes privatliv
Stressmestring
Stressmestring for førstegangsledere
Oppsummering
Videre læringstema og anbefalt litteratur
Kapittel 7 Å være ny som leder: et lederskifte
Lederskifte: en kompleks, men forutsigbar prosess
Organisasjonssosialisering - en lang prosess
Getting in: å komme seg inn i en ny jobb
Breaking in: møtet med - og den første tiden i - ny organisasjon
Settling in: integrasjon som gjensidig tilpasning
Hvor lang tid tar det egentlig?
Internt rekrutterte er også nye som ledere
Ny som leder i en nyopprettet stilling
Ikke alle lederstillinger er like
Oppsummering
Videre læringstema og anbefalt litteratur
Kapittel 8 Hvordan lette overgangen og tilrettelegge for læring?
Systematisering og læring i identitetsskiftet
Lederskiftet som lærings- og integrasjonsprosess
Læringsutfordringer og -aktiviteter
Getting in: søke- og beslutningsfasen
Fase 1: Den gjensidige utvelgelsen
Fase 2: Oppsigelses- og forberedelsesperioden
Fase 2: Forberedelser før oppstart
Breaking in: Oppstarten
Settling in: begynnende integrasjon
Et organisatorisk læringssystem
Støtteroller
Program versus prosess
Oppsummering
Kapittel 9 Førstegangsledelse, læring og ledelsesutvikling
Førstegangsledelse som integrasjonsprosess
Førstegangsledelse som læringsprosess
Lederes læring - dynamikk og forutsetninger
Hverdagen som former (læring av) lederskap
Når man lar det ubevisste styre
Læring og læringsforutsetninger
Å legge forholdene til rette for læring
Førstegangsledelse og ledelsesutvikling
Hvilke hovedproblemer har den etablerte ledelsesutviklingspraksis?
Din vei videre som førstegangsleder
Kapittel 10 Ettertanke
Oppdagelsene
Behov for organisatorisk ledelsesutviklingspolitikk
Preparere eller reparere?
Etisk behandling av førstegangsledere
Veien videre
Litteratur
Sluttnoter
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Hvordan organisasjoner fungerer - Dag Ingvar Jacobsen
Dag Ingvar Jacobsen
Hvordan organisasj..
Vår pris: 478,-
Spar: 71,-
Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse - Lee G. Bolman
Lee G. Bolman
Nytt perspektiv på organisasj..
Vår pris: 659,-
Organisasjonskultur - Henning Bang
Henning Bang
Organisasj..
Vår pris: 330,-
Spar: 49,-