Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling - Ragnvald Kvalsund - Paperback (9788251920841)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Tapir akademisk forl.
Innb:
Paperback
Språk:
Bokmål Norsk
Sider:
191
ISBN:
9788251920841
Utgave:
1. utg.

Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling

av ;

Kristin Meyer

Paperback Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager
Legg i handlekurv
Vår pris: 260,-
Spar: 39,-
Veil.pris: 299,-
Denne boken handler om hvordan veiledning kan fremme læring og ressursutvikling i grupper og organisasjoner. Samarbeid og konfliktløsning er avgjørende for å oppnå gode og effektive arbeidsprosesser. Innholdet i boken bygger på mangeårige erfaringer med utdanning av gruppeveiledere. Viktige emneområder er gruppe- og relasjonsdynamikk, verdier og følelser, og hvordan samarbeidsprosesser utfolder seg i spenningsfeltet mellom profesjons- og personverdier i organisasjoner og samfunn. Ragnvald Kvalsund er førsteamanuensis ved Pedagogisk institutt, NTNU, med fagområdene rådgivning, veiledning og ledelse som sine spesialfelt. Kristin I.S. Meyer er høgskolelærer ved Diakonissehjemmets høgskole i Bergen. Arbeidsområdet har siden 1990 vært sentrert rundt etterutdanning i veiledning og veiledningspraksis.
Boken handler om hvordan veiledning kan fremme læring og ressursutvikling i grupper og organisasjoner. For å oppnå gode og effektive arbeidsprosesser er samarbeid og konfliktløsning avgjørende. Viktige emneområder er gruppe- og relasjonsdynamikk, verdier og følelser, og hvordan samarbeidsprosesser utfolder seg i spenningsfeltet mellom profesjons- og personverdier i organisasjoner og samfunn. Har litteraturliste.

Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling

Forord Kapittel 1 Innledning
Bakgrunn
Hensikt og målgruppe
Tverrfaglig utdanning
Veiledning og læring
Oversikt over boken
Til slutt
Kapittel 2 Veiledning: individ - person - gruppe
Innledning
'Selvet'
'Personen
Personen i tre relasjonsdimensjoner
Veiledning med den relasjonelle personforståelsen som system
Til slutt
Kapittel 3 Læring og ressursutvikling i grupper og organisasjoner
Innledning
Hvordan kan veiledning flytte fokus fra individ- til gruppenivå?
Hvordan henger relasjons- og oppgaveorientering sammen i et effektivitetsperspektiv?
Hvordan forstå dilemmaet mellom identitetskonflikter og behov for fornyelse?
Til slutt
Kapittel 4 Verdier og følelser
Innledning
Verdier er mangfoldige og motsetningsfylte
Noen verdier i relasjons- og gruppeutvikling
De fornuftige og verdifulle følelsene
Veiledning åpner både for distanse og nærhet til verdier
Til slutt
Kapittel 5 Personer - et møte i det uforutsigbare
Innledning
Dialogen og det uforutsigbare
Grunnlag for endring
Når skylden er et faktum
Veiledning i endringsprosesser
Til slutt
Kapittel 6 Noen følelser og holdninger i skyggen av dialog og gruppeliv
Innledning
Frykten for avvisning
Frykten for å såre
Sinne
Empati
Ømhet
Veiledning i følelsenes og holdningenes landskap
Til slutt
Kapittel 7 Gruppeliv
Innledning
Gruppeutvikling
På seg selv kjenner man andre?
Om å være flere om å se og høre
Gruppedannelse - en gruppeprosess i seg selv
Usynlige, normale og krevende prosesser
Den motsetningsfylte og paradoksale virkeligheten, en utfordring i grupper
Gruppeliv og veiledning
Til slutt
Kapittel 8 Samarbeid og konflikter
Innledning
Forskjellighet, Q-metoden og frustrasjoner
Q-metoden og overgang fra avhengighet til uavhengighet
Fra forvirring og frustrasjon til bevegelse
Konflikter på mange plan samtidig
Konflikten mellom produkt og prosess
Med ulik oppfatning av oppgaven
Enighet om målet og uenighet om midlene
Det beste kan bli det godes fiende
"Parallelljobbing" er ikke samarbeid
Tilbakemelding med konfliktpotensial
Personkonflikter
Gruppeutvikling gjennom uavhengighet og konflikter
Veiledning gjennom uavhengighet og konflikter til samhandling
Til slutt
Kapittel 9 Kommunikasjon, samhandling og organisasjon som system
Innledning
Hvorfor LIFO(r)-metoden?
Bakgrunn for og introduksjon til LIFO(r)-metoden
Sentrale begreper og prinsipper i LIFO(r)-metoden
Styrke- og svakhetsparadokset
Fire grunnleggende livsorienteringer
LIFO(r)-metoden i et videre perspektiv
Konstruksjonismen
Veiledning og LIFO(r)-metoden
Ledelse og LIFO(r)-metoden
Organisasjon som system
Den strukturelle rammen
Human resource-rammen
Den politiske rammen
Den symbolske rammen
Til slutt
Kapittel 10 Konkurranse og vekst - en bærekraftig utvikling?
Innledning
Samfunn, person og selvbevissthet
'Selvbestemmelsen' og organisasjoner som system
'Selvbestemmelsen ' som utvikling og overskridelse av identitet
Noen 'systemer' som identitet
Samfunnsutvikling og vitenskap
Historiske selvbestemmelser, nektelser ög overskridelser
Konsensus, kommunikasjon og utvikling
Grupper, organisasjoner og samfunn som åpne og lukkede systemer
Veiledning i utvikling av en organisasjons selvidentitet
Til slutt
Kapittel 11 Veiledning i grupper og organisasjoner ut fra et relasjonelt personbegrep
Innledning
Erfaring, læring og personverdier
Jeg og du og vi to
Kommunikasjon, konflikt og ulike mønstre
Kommunikasjon i systematisk teambygging
Systemer, individer og personer i et samfunnsorientert personsystem
Til slutt
Etterord Referanseliste Vedlegg
32 utsagn om persondimensjonen (utvalg)
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner - Ragnvald Kvalsund
Ragnvald Kvalsund
Oppmerksom..
Vår pris: 98,-
Du er viktigere enn du tror - Kristin Oudmayer
Kristin Oudmayer
Du er viktigere enn du tror
Vår pris: 349,-
Growth as self-actualization - Ragnvald Kvalsund
Ragnvald Kvalsund
Growth as self-actua..
Vår pris: 245,-
Spar: 37,-