Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Statistiske metoder i medisin og helsefag - Odd O. Aalen - Paperback (9788205346857)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Gyldendal akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
335
Format:
24 x 16 cm
ISBN:
9788205346857
Utgave:
1. utg.

Statistiske metoder i medisin og helsefag

av ;

Arnoldo Frigessi

;

Tron Anders Moger

m.fl.
Paperback Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 434,-
Spar: 65,-
Veil.pris: 499,-
En grunnleggende innføring i statistisk metode og i sannsynlighet, særlig rettet mot medisin og helsefag. Stoffet presenteres på en lett tilgjengelig måte, og fremstillingen er nært knyttet opp til praktiske eksempler. Eksemplene er stort sett inspirert av medisinske problemstillinger som bidrar til å gjøre fremstillingen levende og aktuell, og som ikke krever medisinske forkunnskaper. De mest brukte statistiske tester og metoder er dekket, og det gis også en innføring i videregående temaer som overlevelsesanalyse og logistisk regresjon. Videre gjennomgår forfatterne prinsipper for planlegging av kliniske prøvninger og statistisk analyse i epidemiologi.
Boka gir ei grunnleggende innføring i statistisk metode og i sannsynlighet. Den er særlig retta mot studenter og forskere i medisin og helsefag. Den tar også for seg overlevelsesanalyse, logistisk regresjon, prinsipper for planlegging av kliniske prøver og statistisk analyse i epidemiologi. Har oppgaver med fasit og register.

Statistiske metoder i medisin og helsefag

1 Tallenes verden
1.1 Vi er omgitt av tall
1.2 Tallene er viktige
1.3 Sannsynlighet og usikkerhet
1.4 Data i medisin
1.5 Data er usikre
1.6 Statistikk som bilde av virkeligheten
1.7 Dataprogrammer for statistisk analyse
2 Hvordan forstå og beskrive tall
2.1 Presentasjon av data
2.2 Hvor ligger sentrum i fordelingen?
2.3 Hvor mye varierer tallene?
2.4 Grupperte data
2.5 Søylediagram, kakediagram og tidsserieplott
2.6 Sammenlikning av grupper ved hjelp av punktdiagram og box-plott
2.7 Beskrivelse av samvariasjon
Oppgaver til kapittel 2
3 Tilfeldighet og sannsynlighet
3.1 Begrepet tilfeldighet
3.2 Begrepene utfallsrom og begivenhet
3.3 Begrepet sannsynlighet
3.4 Regneregler for sannsynlighet
3.5 Gunstige/mulige-metoden
3.6 Betinget sannsynlighet
3.7 Stokastisk uavhengighet
3.8 Genetikk og sannsynlighetsregning
3.9 Total sannsynlighet og Bayes' lov
3.10 Anvendelser av Bayes' lov i medisin
3.11 Kombinatorikk
Oppgaver til kapittel 3
4 Binomisk fordeling. Introduksjon til hypotesetesting
4.1 Sannsynlighetsfordelinger for tellevariabler
4.2 Binomisk fordeling
4.3 Introduksjon til hypotesetesting
Oppgaver til kapittel 4
5 Normalfordelingen
5.1 Normalfordelingens to roller
5.2 Sannsynlighetsfordelinger for målevariabler
5.3 Normalfordelingen
5.4 Normaltilnærmelse til binomisk fordeling
Oppgaver til kapittel 5
6 Statistisk analyse av binomiske tellevariabler
6.1 Estimering av en sannsynlighet.- Hva er et konfidensintervall?
6.2 Testing av nullhypotese om en sannsynlighet
6.3 Sammenlikning av sannsynlighet i to grupper
6.4 Er forskjellen mellom gruppene reell?
6.5 Tabellanalyse: Kji-kvadrattest
Oppgaver til kapittel 6
7 Poissonfordelingen: Fordelingen for de sjeldne forekomster
7.1 Poissonfordelingen: Egenskaper og beregninger
7.2 De uavhengige forekomster: Poissonprosessen
7.3 Anvendelser av Poissonfordelingen
7.4 Normaltilnærmelse til Poissonfordelingen
7.5 Sammenlikning av to Poissonvariabler
Oppgaver til kapittel 7
8 Sammenlikning av gjennomsnitt: t-tester og ikke-parametriske metoder
8.1 Egenskaper ved gjennomsnitt
8.2 Estimert standardfeil - Studentfordelingen
8.3 Konfidensintervall for forventningen
8.4 Testing av hypotese om forventningen
8.5 Analyse av pardata
8.6 Sammenlikning av to gjennomsnitt
8.7 Litt om de forutsetningene vi har gjort
8.8 Ikke-parametriske metoder
Oppgaver til kapittel 8
9 Kliniske forsøk
9.1 Kliniske forsøk på mennesker
9.2 Protokoll
9.3 Forsøksplaner
9.4 Randomisering og blinding
9.5 Valg av effektvariabler
9.6 Bestemmelse av antall pasienter
9.7 Å vise likeverdighet av behandlinger
9.8 Statistisk analyse
9.9 Generalisering
9.10 Intern og ekstern validitet
9.11 Kvalitet av kliniske utprøvninger
Oppgaver til kapittel 9
10 Epidemiologiske grunnbegreper og design
10.1 Introduksjon
10.2 Insidensrate og prevalens, viktige mål for sykdomsforekomst
10.3 Eksponering, risikofaktor
10.4 Konfundering og multivariable statistiske metoder
10.5 De forskjellige typene epidemiologiske studier
10.6 Feilkilder i epidemiologiske studier
10.7 Validitet
10.8 Kausalitet (årsakssammenheng)
Oppgaver til kapittel 10
11 Lineær regresjon
11.1 Tilpasning av en rett linje
11.2 Korrelasjon
11.3 Illustrasjon: Hva er normal lungefunksjon?
11.4 Multippel lineær regresjon
11.5 Regresjonsanalyse ved hjelp av statistikkprogram
11.6 Noen kommandoer for bruk av SPSS i regresjon
Oppgaver til kapittel 11
12 Logistisk regresjon
12.1 Introduksjon
12.2 Hva er logistisk regresjon?
12.3 Logistisk regresjon i praksis
12.4 Logistisk regresjon i SPSS
13 Levetidsanalyse
13.1 Introduksjon
13.2 Sensurering
13.3 Overlevelseskurver, median levetid og Kaplan-Meier-plott
13.4 Log-rang-test for overlevelse i to grupper
13.5 Cox-regresjon
13.6 Levetidsanalyse i SPSS
Oppgaver til kapittel 13
14 Bayesiansk statistikk
14.1 Introduksjon
14.2 Et kritisk blikk på frekventistisk statistikk
14.3 Den bayesianske metoden for å lære fra data
14.4 Apriorifordelingen
A Diverse oppgaver B Oppgaver med løsninger C Metodekart D Litteraturliste E Fasit F Statistiske tabeller Om forfatterne Register
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Survival and Event History Analysis - Odd O. Aalen
Odd O. Aalen
Survival and Event History Analysis
Vår pris: 1413,-
Statistical Methods for Evaluating Safety in Medical Product Development - Gould, A. Lawrence
Gould, A. Lawrence
Statistica..
Vår pris: 690,-
Modelling Survival Data in Medical Research - David Collett
David Collett
Modelling Survival Data in Medical Research
Vår pris: 517,-