Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Småbarnspedagogikk - Gunvor Løkken - Paperback (9788202226374)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Cappelen akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
268
Format:
24 x 17 cm
ISBN:
9788202226374
Utgave:
1. utg.

Småbarnspedagogikk

fenomenologiske og estetiske tilnærminger

av

Gunvor Løkken

(Redaktør) ;

Synnøve Haugen

(Redaktør) ;

Monika Röthle

(Redaktør)
Paperback Leveringstid: Ikke i salg
Vår pris: 439,-
De store endringene i barnehagen og stadig flere barnehagebarn under tre år har skapt et behov for en ny forståelse av småbarnspedagogikk. I denne flerstemte boka har 14 bidragsytere fra ulike fagområder innen førskolelærerutdanningen latt seg fascinere av de minste barnehagebarna. Fra hver sitt ståsted viser de hvordan småbarnspedagogikk handler om å skjerpe interessen for, innsikten i, gleden over og viljen til å se og forstå små barns perspektiv, deres kroppslige væremåter, deres signaler, ytringer og emosjonelle gester. Utfordringen for småbarnspedagogen er å veksle mellom å være deltaker, støttespiller og oppmerksom observatør i de minste barnehagebarnas prosjekt. Dette krever både kunnskap og erfaring. Småbarna rapporterer til oss gjennom det de gjør, og lar det være opp til oss å fortolke og sette ord på handlingene deres. På grunn av denne kroppsligheten har forfatterne valgt å tufte boken på den franske filosofen Merleau-Pontys fenomenologi. Her framheves mennesket som en hel kropp, som tankene og ordene våre er rotfestet i. Det er toddlerkroppen som er selve ankeret for denne boken om småbarnspedagogikk. Toddler er en engelsk betegnelse for ett- og toårige barn som betyr den som stabber og går. Gjennom forfatternes praksisnære framstillinger av viktige hendelser og prosesser i barnas hverdagsverden gjøres leseren oppmerksom på sin deltakende rolle i barnas danningsprosesser. Boka henvender seg til førskolelærererstudenter, men også til alle dem som møter småbarn i sin yrkeshverdag. Med sin flerfaglige vinkling på temaet småbarnspedagogikk vil boka passe godt inn i temaorganisert førskolelærerutdanning.
I denne boken har 14 bidragsytere fra ulike fagområder innen førskolelærerutdanningen latt seg fascinere av de minste barnehagebarna. Fra hvert sitt ståsted viser de hvordan småbarnspedagogikk handler om å skjerpe interessen for, innsikten i, gleden over og viljen til å se og forstå små barns perspektiv, deres kroppslige væremåter, deres signaler, ytringer og emosjonelle gester. Boken henvender seg både til førskolelærerstudenter og alle de som møter småbarn i sin yrkeshverdag.

Småbarnspedagogikk

KAPITTEL 1.Hvordan blir småbarnspedagogikk til?
Danning
Flerstemmighet
Det fenomenologiske
Det dialogiske
Det lekende
Det estetiske
Hva slags pedagogikk er dette?
Det fenomenologiske KAPITTEL 2
Toddleren som kroppssubjekt
Barnets relasjoner med andre
Kroppslig kommunikasjon
A føle en tekst på kroppen
Toddlerkroppens fenomenologi
Kroppens "motslitet"
Kroppen som uttrykk og tale
Verbalspråkets dominans
Andre selv og den menneskelige verden
Fenomenologi og estetikk
Toddlerkroppen som anker i småbarnspedagogikken
Det dialogiske KAPITTEL 3 Barnehagen - arena for små barns opplevelse av mestring og glede over livet
Kvalitet for små barn i et fenomenologisk perspektiv
Spedbarnets interpersonlige verden
Intersubjektivitet
Det gryende selvet - følelsens verden - samvær
Kjerneselvet - den nære sosiale verden - samspill
Det intersubjektive selvet - sinnslandskapets verden - gjensidig forståelse
Det verbale selvet - ordenes verden - samtale
Det narrative selvet - historienes verden - sammenheng
Å oppleve mestring og glede over livet
KAPITTEL 4 En god start i barnehagen - toleranse for avskjed i tårer og tid til det nødvendige
Innledning
Verden i små doser
Betydningen av overgangsobjekt
Når du går, kan jeg gå!
Følelsesmessig tilgjengelighet gir en "trygg base" for barn
Jakobs gode start i barnehagen
KAPITTEL 5 I lyden bor barnet, i barnet bor lyden - om små barns forhold til musikk
Barnet i magen
Et amodalt utgangspunkt
Lyd som kontakt og samspill
Kroppens fenomenologi
Musikalsk mening og deltagelse
Det lille barnet og lyd som opplevelse
Det lille barnet og lyd som sosioemosjonell kompetanse
Det lille barnet og lyd som erkjennelse
Tilrettelegg for lyd!
La lyden bo i barnet, la barnet bo i lyden!
Og så ble det stille
KAPITTEL 6 De minste barnas språk
Kroppsspråk og verbalspråk
Dialogisme
Dialogen mellom barn og voksne
Dialogen barn imellom
Barnehagens topologi
Garderoben - dialog på terskelen
Det lekende KAPITTEL 7 Møtet med de lekende barna
Barnlig væremåte
Lekens vesen
Hva lokker til lek?
Titt-tei-leken
Tumlelek
Trygghet
Gode samværsnormer
Forståelse for leken
Rom for lek
Å være pedagog overfor lekende småbarn
KAPITTEL 8 Små barn i uterommet
Innledning
Hvor mye klær skal man ha på i dette været?
På tur med lille Ane
Små barns fysiske aktivitet
Store og små barn
Flerbruk av samme leike
Det motoriske perspektivet
Nye utfordringer for Erlend
Ute om vinteren
Frileik og uteaktiviteter
Er det ikke like greit å holde seg inne?
Sovetid hos de minste
Oppsummering
KAPITTEL 9 Smått er godt! - Drama med de minste
Estetiske opplevelser, ritualer og skaperglede
"Betty borte!" møter de minste
Ideer til estetiske arbeidsformer i barnehagen
Sanse- og bevegelseserfaringer
Lek med symboler og figurer
Dramatisk spill/teater
Rom og miljø
Muligheter og utfordringer - noen tanker og refleksjoner
KAPITTEL 10 Småbarnas humoropplevelser
Om ulike tilnærminger til å forstå småbarnshumoren
Humor, smil og latter
Sosialt perspektiv
Utviklingspsykologisk perspektiv
Fenomenologisk perspektiv
Toddlerkroppen som base for humoropplevelsen
Kroppsbevegelser, lek, smil og latter
Utforsking av verden gjennom lek og humor
Gester
Glede og humor mellom små barn
Toddlerhumoren relatert til slapstickhumor
Hvordan fremme toddlerhumoren?
Å forstå barnas humoropplevelser
KAPITTEL 11 Er leken for alle?
Spesialpedagogikk i barnehagen
Troen på lek og dens utviklende kraft
Hvordan hjelpe barn inn i lekens verden?
Historien om Jon
Spesialpedagogens rolle
Forholdet til foreldrene
Hva er spesialpedagogikk i barnehagen: lek eller trening?
Har alle barn forutsetning for lek?
Det estetiske KAPITTEL 12 Små barn sanser med mer enn øynene - Om toddlere i møte med kunst
Estetikk
Utstillingene i Klangfuglprosjektet
Kunstneriske ideer
Uttrykksform
Hva er annerledes enn tradisjonell kunst?
På utstilling med de minste
Er toddlerne spesielle betraktere?
Fra betrakter til traktor
Har toddlerne spesielle opplevelser?
Hvordan la opplevelsene bli barnas egne?
Estetikkens plass i barnehagen
KAPITTEL 13 Å vente på vanndråper.Om småbarns estetiske handlinger og erfaringer med utgangspunkt i forming
Først et blikk på det estetiske
Menneskets oppmerksomme og sansemotoriske
tilstedeværelse i verden
Å lytte til det språket som er
Å peke er å avgrense
Tegn og form
Å være innstilt på å motta - og innstilt på å uttrykke
Vi har så mange språk, så mange mulige uttrykksformer
På besøk i en barnehage: Kunsten å ikke rose når det ikke trengs
Å gjøre en godjobb
Ganske enkelt: Å se etter noe - på gulvet
Å klippe en fjær
Å bæreleire - "århh!"
Og noen ord til slutt
KAPITTEL 14 Estetikk og erfaring
Form som betydningsfull struktur
Form som medium for opplevelse
Friheten i det estetiske
Erkjennelsen mellom sansning og begrep
Mellom tilbøyelighet og plikt
Mellom individualitet og tilhørighet
Den gode opplevelsen i den gode leken
Litteratur 14 forfattere
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Barns læring om språk og gjennom språk - Liv Gjems
Liv Gjems
Barns læring om språk og gjennom språk
Vår pris: 347,-
Spar: 52,-
Lek - opplevelse - læring - Ole Fredrik Lillemyr
Ole Fredrik Lillemyr
Lek - opplevelse - læring
Vår pris: 338,-
Spar: 51,-
Fostering Resiliency - Martin Krovetz
Martin Krovetz
Fostering Resiliency
Vår pris: 575,-