Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Miljøarbeid - Terje Halvorsen - Paperback (9788245004397)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Fagbokforl.
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
208
Format:
24 x 17 cm
ISBN:
9788245004397
Utgave:
2. utg.

Miljøarbeid

teori og praksis

av
Paperback Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager
Legg i handlekurv
Vår pris: 309,-
Spar: 46,-
Veil.pris: 355,-
Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer.
Denne boken beskriver miljøarbeid på institusjoner som barnehjem, ungdomshjem, ungdomskollektiver og psykiatriske heldøgnsinstitusjoner for unge. Forfatteren gjør rede for de filosofiske, psykologiske og pedagogiske teoriene miljøarbeidere vil ha nytte av, i tillegg til ulike sider ved det praktiske arbeidet. Sentrale momenter blir tydeliggjort gjennom en rekke eksempler i framstillingen. Første utgave av Miljøarbeid ble utgitt i 2001. I denne nye utgaven er hele manuskriptet omarbeidet og oppdatert, teoridelen betydelig styrket og oppbygningen mer systematisk. Miljøarbeid er skrevet med tanke på studenter på utdanninger som kvalifiserer for miljøarbeid, og den vil også være nyttig for praktiserende miljøarbeidere og studenter på masterutdanninger. I tillegg vil noen fosterforeldre ha utbytte av boken. Terje Halvorsen er dr.polit. og førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Bodø, hvor han underviser i temaer som vitenskapsteori, utviklingspsykologi, pedagogisk filosofi og miljøarbeid. Han har tidligere arbeidet flere år på en institusjon for ungdom.
Denne innføringsboken tar i stor grad for seg metodiske beskrivelser av praktisk miljøarbeid. Det gjøres rede for de teoriene som i særlig grad har påvirket fagfeltet, og de metodene som kan relateres til disse teoriene. Boka er skrevet primært med tanke på studenter ved utdanninger som kvalifiserer for arbeid som miljøarbeidere. Utdannede miljøarbeidere vil imidlertid også kunne ha utbytte av å lese hele eller deler av boken. Har litteraturliste.

Miljøarbeid

Innledning Kapittel 1 Historikk
Fra voktere til hjelpere
Miljøarbeid som et særegent tiltak
Egne utdanninger
Vitenskapeliggjøring
Framtidens institusjoner
Kapittel 2 Teori og praksis
Nødvendig filosofisk innsikt
Empirisk-vitenskapelige teorier
Begreper
Vitenskap og filosofi
Epistemologi
Ontologi
Metaetikk
Normativ etikk
Praktiske fag
Yrkesetikk
Kan vi klare oss uten teorier?
Eklektisisme
Paradigmatiske skismaer og vitenskapelige revolusjoner
Kapittel 3 Paradigmer
Determinisme versus indeterminisme
Er barn autonome?
Utvikling som stige eller sti
Sårbarhet eller resilience
Hva ligger til grunn for moralitet?
Tradisjonalisme versus progressivisme
Mange andre paradigmediskusjoner
Kapittel 4 Miljøarbeid
Et mangesidig arbeidsfelt
Omsorg
Oppdragelse
Stimulering av kognitiv kapasitet
Opplæring i motoriske ferdigheter
Formidling av dagliglivsinnsikter og skolekunnskaper
Kapittel 5 Arenaer og aktiviteter
Friluftsliv
Utøvelse av kunstneriske og kreative aktiviteter
Opplevelse av kunst
Håndverksaktiviteter
Dyrehold
Idrett
Feriereiser og dannelsesreiser
Kapittel 6 Generell tilrettelegging og spesifikke metoder Kapittel 7 Om det å forstå barn og unge
Å forstå
Forståelse som årsaksforklaring
Forståelse som formålsforklaring
Forståelse som innsikt i persepsjon og i forestillingsverden
Kapittel 8 Metodiske tradisjoner
Utvalg
Narrativ tilnærming
Hasselapedagogisk tilnærming
Konsekvenspedagogisk tilnærming
Realitetsteoretisk tilnærming
Klientsentrert tilnærming
Atferdspsykologisk tilnærming
Terapeutiske samfunn
Kommunikasjonsteoretisk tilnærming
R.S. Peters tilnærming
Kompensatorisk tilnærming i forhold til språklig-kognitiv deprivasjon
Filosofi for barn
Lawrence Kohlbergs moral-kognitive tilnærming
Kapittel 9 Respekt for barns og unges integritet
Integritet
Instrumentalisme og integritet
Grensesetting og integritet
Omsorg og integritet
Kapittel 10 Begreper og begripelse
Er miljøarbeid en form for behandlingsvirksomhet?
Forvirring
Andre problemer knyttet til bruk av medisinsk terminologi
Biologiske årsaker
Manglende ekspertsjargong
Referanser Stikkord
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Praktisk barnevernarbeid - Vigdis Bunkholdt
Vigdis Bunkholdt
Praktisk barneverna..
Vår pris: 434,-
Spar: 65,-
Norsk sjømannsforbunds historie. Bd. 1 og 2 - Finn Olstad
Finn Olstad
Norsk sjømannsfo..
Vår pris: 608,-
Spar: 91,-
Sveket I - Kari Killén
Kari Killén
Sveket I
Vår pris: 433,-
Spar: 65,-