Lær mer norsk

norsk bokmål for fremmedspråkelige

; Anne Golden ; Else Ryen

CD-ene inneholder innleste tekster og øvingsoppgaver.Les mer

Vår pris: 500,-
(Lyd-CD)

Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

CD-ene inneholder innleste tekster og øvingsoppgaver.

Fakta

Les mer om Anne Golden

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved MultiLing, Universitetet i Oslo. Hun har vært med å bygge opp andrespråksfaget i Norge, har undervisningserfaring fra alle nivåer ved universitetet og har også undervist på en rekke etter- og videreutdanningskurs for lærere. Golden har deltatt på flere forskningsprosjekt (Kultur og språkkontakt, Askeladden, Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk - en korpusbasert tilnærming, Språk, kultur og identitet), har publisert vitenskapelige artikler om