Den gode oppgaven

håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole

; Peter Stray Jørgensen ; Lis Hedelund m.fl.

Vår pris
449,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Den gode oppgaven er en håndbok i oppgaveskriving for studenter og lærere på universitet og høyskole. Boken fokuserer på kvalitetene i den ferdige oppgaven og de arbeids- og skriveprosessene som fører til kvalitet. Hovedtemaene er: - oppgavetyper og kvalitetskriterier. - gode skriveprosesser, veiledning og håndtering av skriveblokkeringer. - problemformulering og fokus i oppgaven. - litteratursøking og bruk av kilder, lesing og notattaking. - teori, empiri og metode i oppgaven. - argumentasjon. - innholdselementer og disposisjon i oppgaven. - akademisk språk og formalia. Boken inneholder mange eksempler fra både humanistiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige oppgaver.

Fakta