Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Tankebilder - Anders Evang - Paperback (9788202268213)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Cappelen akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
209
Format:
24 x 17 cm
ISBN:
9788202268213
Utgave:
1. utg.

Tankebilder

hjerne, følelser og styring

av
Paperback Leveringstid: Ikke i salg
Vår pris: 330,-
Spar: 49,-
Veil.pris: 379,-
Forfatteren presenterer i denne boka teorier fra både hjerneforsking og psykodynamiske forståelsesmåter. Han viser hvordan nye funn gjør at de to retningene kan utfylle og berike hverandre, og stiller spørsmål som: * Hvordan kan genenes funksjon påvirkes? * Hvordan kan hjernen endres? * Hvordan utvikles vår evne til å tenke om egne og andres følelser og intensjoner? * Hvordan kan tanker og emosjoner påvirke hverandre? * Hvordan kan hjernen ha både stabilitet og uendelig fleksibilitet? Boka er skrevet for dem som videreutdanner seg eller praktiserer innen psykisk helsevern, og den er viktig for alle som er opptatt av menneskers oppvekstvilkår.
Forfatteren presenterer teorier fra hjerneforskning og psykodynamiske forståelsesmåter og viser hvordan de to retningene kan utfylle og berike hverandre. Han tar opp spørsmål som om genenes funksjon kan påvirkes, hvordan hjernen kan endres, hvordan tanker og emosjoner kan påvirke hverandre og hvordan hjernen kan være både stabil og fleksibel. Boka er beregnet på dem som videreutdanner seg eller praktiserer innen psykisk helsevern.

Tankebilder

Forord Kapittel 1 Arv. Kan gener påvirkes?
Genetikk og arv
Fenotype og genotype
Transkripsjon
Gener og proteinproduksjon
Translasjon
Gener kommer til uttrykk
Rottemora
Arv og miljø påvirker hverandre
Samspill mellom gener og miljø
Depresjon
Arv og psykiske lidelser
Opplevelser og hjernen
Kapittel 2 Hjernens oppbygging, virkemåte og plastisitet
Nevronene
Synapser
Hovedelementene
En enkel oversikt
Limbiske strukturer
Korteks
Det autonome nervesystemet
Bilder av hjernen i funksjon
Kandel og havsneglen
Foranderlige kart
Andre former for plastisitet
Kapittel 3 Indre bilder av en selv og andre
Objektrelasjonslære
Affekter
To linjer i oppbyggingen
Sterke affekter - første trinn
Andre og tredje trinn
Affekter og identitet
Objektkonstans
Splitting og virkningene av den
Noen forutsetninger for trinn 3
Betydning i behandling
Kapittel 4 Tilknytting og mentalisering
Tilknytting
Desorganisert tilknytting
Biofeedback og speiling
Normal speiling
Årsak og virkning
Patologisk speiling
"Falske selv"
Psykisk ekvivalens og "late som" modus
Mentalisering I
"Alt som skjer, har en bestemt hensikt"
Selvet som utøvende
Mentalisering II
Overgrep
Kapittel 5 Temperament, kontroll og kjærlighet
Oppmerksomhet
Egenstyrt kontroll
Noen virkninger av egenstyrt kontroll
Egenstyrt kontroll og livsvansker
Autoritær oppdragelse
Kjærlighet, smerte og empati
Fysisk og psykisk smerte
Kjærlighet i hjernen
Kapittel 6 Om å huske, og vite det man vet
Implisitt, ubevisst hukommelse
Eksplisitt, bevisst hukommelse
Implisitte indre representasjoner
Psykoterapi som tilknytting
Nevrovitenskap inneholder mer
En mer realistisk inndeling
Aktivering av hukommelse
Psykoterapi I
Kapittel 7 Depresjon, angst og tidlige traumer
Traumer og redusert volum
Ulike typer belastninger
Hypothalamus - hypofyse - binyrebark
Systemet som håndterer stress er sensitivisert
Varsling av trussel
Angst og kjemi
Frykt eller sinne
Diagnosesystemene skiller ikke
Stress i nåtid
Tidlig stress og fysisk sykdom
Hjernen og immunsystemet
Kapittel 8 En selv og de andre
Speilnevroner, empati og identitet
Mentalisering III
Lokalisering av mentalisering
Likner den andre meg?
Rettferdige eller "urettferdige"?
Samarbeid gir belønning i hjernen
Sosial atferd og hjernen
Hva er emosjoner?
Rette oppmerksomhet
Villet glemming
Kognitiv kontroll av emosjoner
Hvor foregår regulering?
Orbitofrontal korteks og amygdala
Oversikt
Direkte eller indirekte kontroll?
Registrering versus løsning av konflikt
Emosjoner og avgjørelser
Kapittel 9 Lokalisering og helhet
Hvilken hjernehalvdel?
Tilknytting og kropp
Forbindelsen høyre-venstre
En enkel oversikt
Lokalisering av følelser og kontroll
Gammel modell av hjernens funksjon
Forbindelsesmodeller
Vi lager kompromisser når vi tenker
Dynamiske teorier
Ikke-lineære sammenhenger
Orden likevel
Noen prinsipper i slike systemer
Fleksibiliteten er en fordel
Kapittel 10 Psykiatri framover
Naturvitenskapelig metode
Humanvitenskapelig metode
Psykoterapi II
Medikament?
Nettverkshypotesen for depresjon
Ulike depresjoner trenger ulik behandling
Hjelper det om du blir bevisst, slik at du kan bruke hjernebarken?
Nytt intellektuelt rammeverk for psykiatri
Reduksjonisme er farlig
Begrensninger i nevrobiologien
Økonomiske interesser
Mot en filosofisk struktur for psykiatrien
Flere nivåer av forståing
Framover
Litteratur Register
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Utvikling, personlighet og borderline - Anders Evang
Anders Evang
Utvikling, personligh..
Vår pris: 391,-
Spar: 58,-
Den følsomme hjernen - Susan Hart
Susan Hart
Den følsomme hjernen
Vår pris: 321,-
Spar: 48,-
Hjernen - Espen Dietrichs
Espen Dietrichs
Hjernen
Vår pris: 234,-
Spar: 35,-