Tankebilder

hjerne, følelser og styring

Forfatteren presenterer i denne boka teorier fra både hjerneforsking og psykodynamiske forståelsesmåter. Han viser hvordan nye funn gjør at de to retningene kan utfylle og berike hverandre, og stiller spørsmål som:

Hvordan kan genenes funksjon påvirkes?
Hvordan kan hjernen endres?
Hvordan utvikles vår evne til å tenke om egne og andres følelser og intensjoner?
Hvordan kan tanker og emosjoner påvirke hverandre?
Hvordan kan hjernen ha både stabilitet og uendelig fleksibilitet?
Boka er skrevet for dem som videreutdanner seg eller praktiserer innen psykisk helsevern, og den er viktig for alle som er opptatt av menneskers oppvekstvilkår. Les mer

Vår pris: 379,-
(Paperback)

Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Forfatteren presenterer i denne boka teorier fra både hjerneforsking og psykodynamiske forståelsesmåter. Han viser hvordan nye funn gjør at de to retningene kan utfylle og berike hverandre, og stiller spørsmål som:

Hvordan kan genenes funksjon påvirkes?
Hvordan kan hjernen endres?
Hvordan utvikles vår evne til å tenke om egne og andres følelser og intensjoner?
Hvordan kan tanker og emosjoner påvirke hverandre?
Hvordan kan hjernen ha både stabilitet og uendelig fleksibilitet?
Boka er skrevet for dem som videreutdanner seg eller praktiserer innen psykisk helsevern, og den er viktig for alle som er opptatt av menneskers oppvekstvilkår.

Fakta

Les mer om Anders Evang

Anders Evang (f. 1935) er psykiater. Han er sønn av tidligere helsedirektør Karl Evang og lege Gerda Evang. Han har i en årrekke hatt ledende stillinger innen psykisk helsevern. Boka «Utvikling, personlighet og borderline» kom første gang i 1986. Den ga en innføring i psykoanalytisk tenking, objektrelasjonsteori og det vi da visste om borderlinevansker. Boka har kommet i nye utgaver etter hvert som forsking og kunnskap om tilknyttingsteori, mentalisering, nevrobiologi, behandlingsformer og progn