Rom stoff tid

fysikk 1 : grunnbok : studiespesialiserende program

; Bjørn Sletbak ; Arne Auen Grimenes m.fl.

Vår pris
735,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Med Fysikk 1 fører vi Rom Stoff Tid inn i Kunnskapsløftet. De nye læreplanene er tatt på alvor og læreverket er fullstendig revidert og framstår som det mest moderne og oppdaterte læreverket i sitt slag. Komponenter * grunnbok * studiebok * gratis elevnettsted * gratis lærernettsted - passordbelagt Cappelens fysikkverk - et moderne og oppdatert læreverk Rom Stoff Tid gjennomgikk i 2002 og 2003 en omfattende revisjon, og ble på samme tid bygd ut med RSTnett. Verket har etter det fått mange nye brukere både i den videregående skolen og på høgskolenivå. Forfattere og forlag har mottatt mange positive tilbakemeldinger om bøkene og fagnettstedet. Både metodisk og i utforming tror vi bøkene og RSTnett framstår som det mest moderne og oppdaterte læreverket i sitt slag. Selv om mye er nytt, er innholdet fortsatt preget av gjennomarbeidet stoff og presise framstillinger - Rom Stoff Tids fremste varemerke. Rom Stoff Tid * har format og farger som gjør lærestoffet innbydende * illustrasjoner og tekst er lett tilgjengelig og oversiktlig ordnet * gir lærere og elever et stort oppgavetilfang med ulike oppgavetyper og differensiert nivå * styrker eksperimentenes plass i faget og innbyr til elevaktivitet, kreativitet og faglig ettertanke * representerer stolte tradisjoner med stor vekt på grundighet og faglighet i framstillingen av lærestoffet RSTnett - gratis for elever og lærere Fagnettstedet inneholder animasjoner og visualiseringer, interaktive simuleringer, interaktive tester, animasjonsbaserte oppgaver, løsningstips til oppgavene i boka, løsninger på eksamensoppgaver og et rikholdig tilfang av lenker til ressursstoffet. Lærere finner utfyllende fagstoff knyttet til de nye temaene i læreplanen, i tillegg til en fyldig lærerveiledning til hvert kapittel i boka. Lærerressursene med forslag til terminprøver er passordbelagt.

Fakta