Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Geriatrisk sykepleie - Marit Kirkevold - Paperback (9788205357761)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Gyldendal akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
519
Format:
24 x 19 cm
ISBN:
9788205357761
Utgave:
1. utg.

Geriatrisk sykepleie

god omsorg til den gamle pasienten

av

Marit Kirkevold

(Redaktør) ;

Kari Brodtkorb

(Redaktør) ;

Anette Hylen Ranhoff

(Redaktør) m.fl.
Paperback Leveringstid: Ikke i salg
Vår pris: 730,-
Spar: 109,-
Veil.pris: 839,-
Boken tar utgangspunkt i den eldre pasienten, og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har boken egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus. En egen del med 15 kapitler konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og plager hos eldre. Siste del av boken omhandler livets slutt. Sentralt i boken står det å kunne utøve integritetsbevarende sykepleie, blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene, ved å se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og bidra til den gamles mestring. Helsefremmende og forebyggende arbeid fremheves også som viktig i alt arbeid i sykepleien til gamle mennesker.
Forfatterne tar for seg hva som kjennetegner, og hvilke prinsipper som gjelder innen sykepleie for eldre mennesker. Boken er delt inn i følgende fem deler: Fra gammel til geriatrisk pasient, Overordnede prinsipper for geriatrisk sykepleie, Rammer og arenaer for geriatrisk sykepleie, Den gamle pasientens helseproblemer og Omsorg i livets sluttfase. Med stikkordsregister og litteraturliste.

Geriatrisk sykepleie

Forord Del I Fra gammel til geriatrisk pasient Kapittel 1 Gammel og syk Kapittel 2 Eldre, helse og hjelpebehov Kapittel 3 Etniske minoriteter Kapittel 4 Biologisk aldring Kapittel 5 Aldringsteorier Kapittel 6 Pasient- og omsorgsforløp Kapittel 7 Den gamle pasienten Del II Overordnede prinsipper for geriatrisk sykepleie Kapittel 8 Den gamles integritet Kapittel 9 Individuell sykepleie Kapittel 10 Kartlegging Kapittel 11 Samarbeid med pasient og pårørende Kapittel 12 Forebyggende og helsefremmende sykepleie Kapittel 13 Stellet - mulighetenes arena Kapittel 14 Eldre og legemidler Del III Rammer og arenaer for geriatrisk sykepleie Kapittel 15 Juridiske rammer og etiske utfordringer Kapittel 16 Den akutt syke gamle Kapittel 17 Eldreomsorg i hjemmesykepleien Kapittel 18 Sykepleie i sykehjem Del IV Den gamle pasientens helseproblemer Kapittel 19 Sansesvikt i eldre år Kapittel 20 Ernæring, mat og måltider Kapittel 21 Munnhelse Kapittel 22 Eliminasjonsproblemer Kapittel 23 Bevegelse og aktivitet Kapittel 24 Tretthet Kapittel 25 Søvn og søvnproblemer Kapittel 26 Respirasjon og sirkulasjon Kapittel 27 Smerte Kapittel 28 Kognitiv svikt og demens Kapittel 29 Angst og depresjon Kapittel 30 Delirium (akutt forvirring) Kapittel 31 Hjerneslag Kapittel 32 Parkinsons sykdom Kapittel 33 Diabetes Del V Omsorg i livets sluttfase Kapittel 34 Pleie og omsorg ved livets slutt Kapittel 35 Åndelig omsorg Forfattere og redaktører Litteratur Stikkord
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Geriatri - Torgeir Bruun Wyller
Torgeir Bruun Wyller
Geriatri
Vår pris: 674,-
Spar: 101,-
Familien i sykepleiefaget - Marit Kirkevold
Marit Kirkevold
Familien i sykepleief..
Vår pris: 356,-
Spar: 53,-
Tverrfaglig geriatri - Margareth Bondevik
Margareth Bondevik
Tverrfagli..
Vår pris: 492,-
Spar: 73,-