Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Læreplan - Erling Lars Dale - Paperback (9788215013237)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Universitetsforl.
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
241
Format:
23 x 17 cm
ISBN:
9788215013237
Utgave:
1. utg.

Læreplan

et forskningsperspektiv

av

Erling Lars Dale

(Redaktør)
Paperback Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 330,-
Spar: 49,-
Veil.pris: 379,-
Boka tar for seg læreplan og læreplanarbeid ut i fra et forskerperspektiv. Artiklene er skrevet av forskere og handler blant annet om hva som skjer ved implementering av ny læreplan, velferdsrett og minstestandard, styring og vurderingssystemer, mangfold og inkludering, og om utvikling av profesjonell kompetanse. Boka henvender seg til lærerstudenter, studenter i utdanningsledelse, og til forskere og ansatte innenfor skole- og oppvekstsektoren. Har litteraturliste.

Læreplan

Forord Kapittel 1 Læreplan - i et forskningsperspektiv
En introduksjon
Læreplanstudier - perspektiv og posisjonering
Læreplanstudier - et forskningsblikk på implementeringen av Kunnskapsløftet og LK06
Styring, ansvar og ansvarsfraskrivelse
Mangfold, inkludering og minoritetshierarkier i nasjonale læreplaner
Utdanningens samfunnsmandat og velferdsrett om skolefaglig læring for alle
Utvikling av profesjonell kompetanse i lærerutdanningen
Avslutning
Litteratur
Kapittel 2 Læreplanstudier - perspektiver og posisjoner
Innledning
Hva er en formell læreplan?
Læreplanen som et formalisert studieløp
Læreplan som et reformprogram
Læreplanens faglige legitimering
Læreplanstudier som internasjonalt forskningsfelt
Avslutning
Litteratur
Kapittel 3 Et forskningsblikk på skoleeierne i implementeringen av Kunnskapsløftet og LK06
Læreplaner som virkemiddel i implementering av utdanningsreformer
Læreplandokumentet
Møtet mellom læreplanen og brukerne
Sentrale styringssignaler om reformen Kunnskapsløftet
De sentrale styringssignalene: Bli kunnskap, og det ble ...?
Skoleeierne i implementeringsprosessen
Framgangsmåte ved innsamling av lokale strategidokumenter
Lokalt læreplanarbeid, men ikke i en lærende organisasjon?
Avrunding
Litteratur
Kapittel 4 Styring, ansvarliggjøring og ansvarsfraskrivelse
Introduksjon
Styring
Styringsmodeller
I retning av en forhandlingsmodell for styring i skolesektoren og i samfunnet
Konklusjon
Litteratur
Kapittel 5 Mangfold, inkludering og minoritetshierarki i nasjonale læreplaner
En mangfoldig befolkning
Det besværlige mangfoldsbegrepet
Mangfoldsperspektiv
Mangfoldsperspektivet i nasjonale læreplaner
Minoritetshierarki
Avrunding
Litteratur
Kapittel 6 Utdanningens samfunnsmandat og velferdsrett om skolefaglig læring for alle
Innledning
Utdanningens samfunnsmandat
Utilstrekkelig realisering av samfunnsmandatet
Målstyring av ulike slag
Velferdsrett om skolefaglig læring for alle
Avslutning: Lovlig, men ufornuftig
Litteratur
Kapittel 7 Utvikling av profesjonell kompetanse i lærerutdanningen
Bakgrunn
NOKUT-evalueringen av norsk allmennlærerutdanning
Noen sentrale synspunkter på utvikling av læreres profesjonelle kompetanse
To ulike tilnærminger. Evidensbasert lærerutdanning og skolebasert lærerutdanning
Hvordan kan en forbedre den profesjonelle kompetansen?
Litteratur
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Om utdanning - Erling Lars Dale
Erling Lars Dale
Om utdanning
Vår pris: 461,-
Spar: 69,-
Etikk for pedagogisk profesjonalitet - Erling Lars Dale
Erling Lars Dale
Etikk for pedagogisk profesjona..
Vår pris: 286,-
Spar: 43,-
ny
Kan læring planlegges? - Britt Ulstrup Engelsen
Britt Ulstrup Engelsen
Kan læring planlegges..
Vår pris: 425,-