Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Mellom mennesker og samfunn - Elisabeth Brodtkorb - Paperback (9788205388239)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Gyldendal akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
319
Format:
24 x 16 cm
ISBN:
9788205388239
Utgave:
2. utg.

Mellom mennesker og samfunn

sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene

av

Elisabeth Brodtkorb

(Redaktør) ;

Marianne Rugkåsa

(Redaktør)
Paperback Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 425,-
Spar: 64,-
Veil.pris: 489,-

Mellom mennesker og samfunn tar opp sentrale samfunnsvitenskapelige begreper og perspektiver, og anvender tenkningen og forståelsen på temaer som er felles på tvers av profesjonsgrensene. Boka presenterer den samfunnsmessige tenkemåtens analytiske og til dels også praktiske bidrag i forhold til ulike situasjoner og problemstillinger innenfor helse- og sosialsektoren. Den vil også kunne gi grunnlag for større bevissthet om tverrfaglig samarbeid, og gi ny innsikt og faglig påfyll for yrkesutøvere innenfor disse profesjonene.

I de nesten 10 årene som har gått siden forrige utgave har fattigdom blitt et stadig oftere debattert tema både politisk og sosialfaglig, det samme gjelder barn og barndom. Disse temaene har fått egne kapitler i denne utgaven, og kapitlene om profesjon, makt og avmakt, sosiale avvik og sosial kontroll, velferd og kultur er tildels nyskrevet og oppdaterte på nyere forskning og litteratur.

Mellom mennesker og samfunn er en innføringsbok i sosiologi og sosialantropologi som passer for samtlige helse- og sosialarbeiderutdanninger. Den tar opp sentrale samfunnsvitenskapelige begreper og perspektiver, og anvender tenkningen og forståelsen på temaer som er felles på tvers av profesjonsgrensene. Boka presenterer den samfunnsmessige tenkemåtens analytiske og til dels også praktiske bidrag i forhold til ulike situasjoner og problemstillinger innenfor helse- og sosialsektoren. Den vil også kunne gi grunnlag for større bevissthet om tverrfaglig samarbeid, og gi ny innsikt og faglig påfyll for yrkesutøvere innenfor disse profesjonene.I de nesten 10 årene som har gått siden forrige utgave har fattigdom blitt et stadig oftere debattert tema både politisk og sosialfaglig, det samme gjelder barn og barndom. Disse temaene har fått egne kapitler i denne utgaven, og kapitlene om profesjon, makt og avmakt, sosiale avvik og sosial kontroll, velferd og kultur er tildels nyskrevet og oppdaterte på nyere forskning og litteratur.
Boka tar opp sentrale samfunnsvitenskaplige begreper og perspektiver, og anvender tenkningen og forståelsen på temaer som er sentrale for samtlige helse- og sosialarbeiderutdanninger. I tillegg gir boka en innføring i fagene sosiologi og sosialantropologi. Temaene som belyses er profesjon, velferd, makt og sosial kontroll. Har litteraturliste og stikkordregister.

Mellom mennesker og samfunn

KAPITTEL 1 SOSIOLOGISK OG SOSIALANTROPOLOGISK TENKEMÅTE
Helse- og sosialarbeidere mellom mennesker og samfunn
Om fagtradisjonene
Sosiologi
Metodiske tilnærminger
Sosialantropologi
Metodiske tilnærminger
Fagtradisjonene i dag
Modernitet og tradisjonalitet
Fagspråk og dagligtale
Fortolkning og forforståelse
Individ og samfunn
Nivåer i samfunnet
Presentasjon av boka
KAPITTEL 2 PROFESJONER
Et samfunnsvitenskapelig blikk på profesjoner
Profesjon og profesjonell
Profesjon er en type yrke
Profesjoner er basert på teoretisk kunnskap (men ikke bare)
Profesjon gjennom en spesialisert utdanning
Profesjonene i samfunnet - makroperspektiv
To måter å organisere tjenesteyting på
Velferdsstatens profesjoner og organisering
Profesjonene og politikken
Den profesjonelle aktør - mikroperspektivet
Å lære en profesjon
Utdanning
Teoretisk og praktisk kunnskap
Taus kunnskap
Å være en profesjonell
Yrkesrollen og rolleteori
Sosialisering og internalisering
Identitet i det 21. århundret
Utdanning
Profesjonen i kropp og selv
Profesjonenes utfordringer
KAPITTEL 3 MAKT OG AVMAKT
Makt
Hva er makt?
Maktens uttrykk
Grunnlag for makt
Makthaveren - person eller system
Institusjonalisering
Avmakt
Maktfordelingen i samfunnet
Økonomisk makt
Politisk makt
Fysisk makt
Kulturell og symbolsk makt
Kunnskap er makt/profesjonsmakt
Kjønn og makt
KAPITTEL 4 SOSIALE AVVIK OG SOSIAL KONTROLL
Hva er sosial kontroll?
Sosial kontroll av mennesker som er sosialt avvikende
Sykdom og sosiale problemer som sosiale avvik
Utviklingen av sosial kontroll i det moderne samfunnet
Ulike teknikker for disiplinering og sosial kontroll
Å øke brukernes makt og innflytelse
Normalisering
Brukerperspektiv og brukermedvirkning
Empowerment
Kritikk av de nye ideologiene
Mot en ny hjelperolle?
KAPITTEL 5 VELFERD
Innledning
Velferdens historie: utopi og organisering
Velferdspolitiske utviklingstrekk
Velferd i offentlig regi
Organisatoriske endringer I: Helsetjenestene
Organisatoriske endringer II: NAV
Velferd og mening
Velferd som moral og forventning
Individualisering av velferd
Knapphet på mening
Behov, identitet og ekspertise
Det normale og det avvikende
Individet og staten
Livsambisjoner og risiko
Velferd og kjønn
Institusjonelle prosesser
Eksempel 1 - Organisert omsorg
Eksempel 2 - Sosialpolitikk i endring
Om å flytte på problemer
Marginalisering
Et "kaldere" samfunn?
Avslutning
KAPITTEL 6 FATTIGDOM PÅ NORSK
Hva er fattigdom?
Hvordan definere og måle fattigdom?
Kritikk av det relative fattigdomsbegrepet
Fattigdom som lavinntekt
Fattigdom som mangel på levekårsgoder
Fattigdom som subjektiv opplevelse
Fattigdom som et fellesskapsdefinert problem
Trenger vi et fattigdomsbegrep?
Fattigdom som normativt fenomen
Et bilde av den norske fattigdommen
Hvor omfattende er det norske fattigdomsproblemet?
Hvem er fattige?
Den norske barnefattigdommen
Absolutt fattigdom på norsk
Fattigdommens varighet
Fattigdommens konsekvenser
Går fattigdom i arv?
Hvorfor blir noen fattige?
Individuelle forklaringer på fattigdom
Fattigdom og human kapital
Fattigdomskulturer
Avhengighetskultur
Strukturelle forklaringer på fattigdom
Generell utvikling
Framveksten av en underklasse
Ineffektive velferdsstater
Diskrimineringsforklaringer
Er fattigdom et uunngåelig problem?
KAPITTEL 7 KULTURELLE FORTOLKNINGSRAMMER
Kulturforståelse - for alle
Globalisering
Begrepenes betydning for vår virkelighetsforståelse
Hvem er vi - og hvem er de?
Kultur - et farlig begrep?
Kultur - et mangfoldig begrep
Et menneske uberørt av kultur - finnes det?
Persepsjon - orden og mening
Mat og ikke-mat
Hva vi trenger - og det vi vil ha
En greker lik grekere lik grekerne?
Stereotypier - fordommer
Kultursjokk
Kultur - et system av
Kultur som felles?
På grunn av sin kultur?
Mellom to kulturer?
Andregenerasjon - hva vet vi?
Må en velge en tilhørighet?
Situert aktør
Etnisitet og kultur
Etnisitet og samhandling
Majoritet - minoritet
Segregasjon
Assimilasjon
Integrasjon
Inkludering
KAPITTEL 8 KULTUR, HELSE OG SYKDOM
Kropp - natur eller kultur?
Kroppen
Kroppsoppfatning - hva er det?
Kjønnsforestillinger - noe som varierer
Kulturell bearbeiding av kroppen
Kroppssymbolikkens pris og mening
En kamp om kontroll?
Egne og andres kroppsteknikker
Helse
Hva er helse?
Helse og sunnhet
Sykdom
Hva er sykdom?
Kultursyndrom
Kampen om sykdomsbegrepet
Subjektiv og objektiv sykdom
Behandling
De fire skolemedisinske systemene
Behandling, mening og logikk
Kulturrelativisme
Etnosentrisme
Kvinnelig omskjæring - en utfordring
Kulturrelativisme og makt
Marit Haldar
KAPITTEL 9 BARN OG BARNDOM
Hvorfor er det ikke noe som heter voksendom?
Barn og barndom i et historisk perspektiv
Den første moderniteten fødte den moderne barndommen
En fersk barndomshistorie
Barn og barndom i et samtidsperspektiv
Utviklingspsykologiens og psykoanalysens barn
Barn som historisk generasjon
Barn som en sosial klasse
Barn som en kultur
Barn som verb
Framtidens barn?
Sentrisme, mangfold og kompetanse
Å reflektere over refleksjonene
KAPITTEL 10 SAMFUNNSFAG SOM REDSKAP I PROFESJONSUTØVELSEN
Mennesker - relasjoner - omgivelser
Samfunnsfagenes egnethet
Praksis og teori
Tverrfaglighet
Nært og fjernt
LITTERATUR OM FORFATTERNE STIKKORD
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Sosiologisk tenkemåte - Olav Garsjø
Olav Garsjø
Sosiologis..
Vår pris: 425,-
Spar: 64,-
Sosiologi og sosialantropologi for helsearbeidere - Anna Svabø
Anna Svabø
Sosiologi og sosialantr..
Vår pris: 362,-
Spar: 54,-
Under tak - mellom vegger - Elisabeth Brodtkorb
Elisabeth Brodtkorb
Under tak - mellom vegger
Vår pris: 244,-
Spar: 36,-