Det friske og det syke mennesket VI

cellebiologi, anatomi og fysiologi : mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin : barn og gamle : biologi og medisin i et helhetsperspektiv : kapittel 22-24

Alle bind i Det frisk og det syke mennesket erstattes i 2014 med ny utgave: FRISK og SYK

FRISK 9788202444976
SYK 1+2 9788202444990
Det friske mennesket VI beskriver den normale utviklingen i barneårene og normal aldring. Les mer

Vår pris: 669,-
(Paperback)

Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Alle bind i Det frisk og det syke mennesket erstattes i 2014 med ny utgave: FRISK og SYK

FRISK 9788202444976
SYK 1+2 9788202444990
Det friske mennesket VI beskriver den normale utviklingen i barneårene og normal aldring. I tillegg oppsummerer boka kroppens normale bygning og funksjon, med vekt på hvordan ulike fysiologiske reguleringsmekanismer samvirker for å opprettholde et stabilt indre miljø.

Det syke mennesket VI tar for seg sykdommer hos barn og gamle og repeterer de ulike sykdomsprosessene som kan forstyrre kroppens normale bygning og funksjon, ut fra et akuttmedisinsk og intensivmedisinsk ståsted.

Fakta

Les mer om Vegard Bruun Wyller

Vegard Bruun Wyller er dr.med. og spesialist i pediatri. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Legeforening. Wyller har lang erfaring i undervisning, veiledning og studieplanlegging. Andre faglige interesser omfatter medfødte hjertefeil, hjertetransplantasjon, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og medisinsk etikk.