Det friske og det syke mennesket VI

cellebiologi, anatomi og fysiologi : mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin : barn og gamle : biologi og medisin i et helhetsperspektiv : kapittel 22-24

Vår pris
669,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Det friske mennesket beskriver den normale utviklingen i barneårene, normal aldring, samt oppsummerer kroppens normale bygning og funksjon, med vekt på hvordan ulike fysiologiske reguleringsmekanismer samvirker for å opprettholde et stabilt indre miljø. Det syke mennesket tar for seg sykdommer hos barn og hos gamle, og repeterer de ulike sykdomsprosessene som kan forstyrre kroppens normale bygning og funksjon, ut fra et akuttmedisinsk og intensivmedisinsk ståsted. Bøkene er først og fremst skrevet for grunnutdanninga i sykepleie, men kan også være nyttig for studenter innen andre helsefagutdanninger. Har stikkordregister.

Fakta