Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Læreren i skolen og samfunnet - Rita Riksaasen - Paperback (9788251923569)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Tapir akademisk forl.
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
212
ISBN:
9788251923569
Utgave:
1. utg.

Læreren i skolen og samfunnet

av

Rita Riksaasen

(Redaktør)
Paperback Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager
Legg i handlekurv
Vår pris: 295,-
Spar: 44,-
Veil.pris: 339,-
Forfatterne bak denne boka har alle lang fartstid i lærerutdanningen. Gjennom sitt arbeid har de sett et behov for å videreutvikle studentenes og lærernes innsikt i lærerens mangfoldige oppgaver. Lærerstudentene trenger å forstå skolens særtrekk som organisasjon, de skal kunne analysere sitt eget yrke og utvikle sin lærerprofesjonalitet og sitt virke. De skal forstå hvordan samfunnsutviklingen både preger og preges av barne- og ungdomskulturen, kunne analysere og ta hensyn til opplæringsbehov hos barn og unge med ulik sosial bakgrunn, og iverksette tiltak mot mobbing. De skal også kunne ivareta vanskeligstilte elever og deres foreldre på en god måte. Målet er at boka skal bidra til å videreutvikle lærernes kompetanse. Men sin forankring i reelle yrkesutfordringer vil den være et nyttig verktøy både i lærerutdanningen og i skolen.
Forfatterne av denne boken har alle lang fartstid i lærerutdanningen. Gjennom sitt arbeid har de sett et behov for å videreutvikle studentenes og lærernes innsikt i lærerens mangfoldige oppgaver. De mener at lærerstudentene trenger å forstå skolens særtrekk som organisasjon, og at de skal kunne analysere sitt eget yrke og utvikle sin lærerprofesjonalitet og sitt virke. Målet er at boken skal bidra til å videreutvikle lærernes kompetanse. Med sin forankring i reelle yrkesutfordringer vil den egne seg både i lærerutdanningen og i skolen. Med litteraturliste.

Læreren i skolen og samfunnet

Forord Innledning
Presentasjon av artiklene
Den profesjonelle lærer i dagens skole: Krav, forventninger og muligheter Mellom forskning og politikk
Innledning
Om profesjonalitet
Pedagogisk profesjonalitet
Den profesjonelle lærer - krav og forventninger
Dagens lærerrolle og oppbygging av profesjonalitet
Lærerrollen: i tjeneste eller som lærd?
Utdanningspolitiske føringer læreren som profesjonell?
Lærerprofesjonalitet og utdanningspolitiske signaler, en oppsummering
Referanser
Basil Bernsteins kodeteori - et analyseverktøy for pedagogisk virksomhet
Innledning
Utvikling
Pedagogiske koder
Eksempler fra klasseromsobservasjoner
Fra kolleksjonskode til integrasjonskode - eksempler fra ungdomsskolen
Diskusjon: Synlig eller usynlig pedagogikk
Konklusjon
Referanser
Elevens erfaring og den pedagogiske profesjonalitet - "Den røde anorakken"
Innledning
Den røde anorakken
Hva skjedde egentlig på klassemøtet?
Erfaring, demokrati og læring
Prinsippet om kontinuitet i erfaringen
Fra erfaring i dagligliv til kunnskap i skolefag
Manifest og latent læreplan
Symbolsk vold i klasserommet?
Avslutning
Referanser
Skole-hjem-samarbeidet og den pedagogiske profesjonalitet - "Vi vil da bare ditt eget beste!"
Elise, moren til Trond
Ikke bare Elise... - forskning om foreldresamarbeid
Byråkratisk praksis - upersonlig behandling?
"Hvorfor akkurat meg?"
Kommunikasjonens karakter og virkning
Utfordringer og muligheter
Pedagogiske konsekvenser
Referanser
Den medisinske diagnose og den pedagogiske profesjonalitet/autoritet
Martin
Ikke bare Martin
Skolens magiske kraft - hva statistikken ikke "ser"
Profesjonell kommunikasjon i diagnosedebatten
Hva sier medisinen?
Hva sier pedagogikken? "Nei! Jeg vil ikke!"
Undervisning eller behandling - hvor og med hvem skal eleven lære?
Hva sier medisinen? Terapi og enerom
Hva sier pedagogikken? Erfaring, språk, struktur
Erfaring, språk og struktur - begrepsapparat for profesjonsutvikling
Avsluttende kommentar
Referanser
Hva slags praksis er lesingen, og trenger lærere å lese?
Innledning
En veiledning til leseren
Første beskrivelse: Lærere har to ulike former for språkbruk bestemt av om det bygger på teoretisk fornuft eller på praktisk fornuft
Andre beskrivelse: Forståelse av kompleksiteten i læreres arbeid og læreres arbeid med seg selv i dialektikken mellom praksis og teori
Tredje beskrivelse: A lage en sammenheng mellom erfaringer som ennå ikke er formidlet i språkbruk og de som er det
Fjerde beskrivelse: Erfaring og erfaringens forandring gjennom den virkningen språkbruk har
Beskrivelser av læreres arbeid med elevens læringsprosess slik den er avhengig av elevens erfaringer med tingpersepsjon og uttrykkspersepsjon
Læreres erfaring med egen undervisning og med andres læring - som om det var teori
Nytten lærere kan ha av et fagspråk nytten som skapes i vår praksis med lesing av teori (og praksis)
Avslutning
Referanser
En undervisning tilpasset ungdom :
Om å bli kjent med sitt eget ungdomsbegrep
Forholdet mellom danning og tilpasset opplæring
Noen ungdomsbegreper
Ungdom og det autentiske
Noen ungdomsbegreper knyttet til autentisitet
Det autentiske og innsikt
De voksne og ungdommen
Forskerne og ungdommen
Dannelse og sosiologisk fantasi
Referanser
Mobbing
Innledning
Hva er mobbing?
Ulike former for mobbing
Egenskaper ved mobbere og offer
Egenskaper ved skoleklassen og ledelsen
Tiltak mot mobbing på skole- og klassenivå
Tiltak på individnivå
Skadevirkninger av mobbing
Mobbing og vold - et økende problem?
Konklusjon
Referanser
Skolen i lys av organisasjonsteori
Innledning
Organisasjonsteori
Det strukturelle perspektivet
Taylors og Webers innflytelse på skolen
Det humanistiske perspektivet
Det humanistiske perspektivet - usynlig pedagogikk
Det politiske perspektivet
Skolen i lys av det politiske perspektivet (konfliktperspektivet)
Det symbolske perspektivet
Skolekultur
Analyser av skolekultur
Skolen som organisasjon avslutning
Referanser
Teamsamarbeid i skolen
Innledning
Team
Teamsamarbeid eksempler
Motstand mot teamsamarbeid
"Teamet i skolen
Avslutning
Referanser
Pedagogiske diskurser og identiteter
Innledning
Forskningssporsmål og metode
Kampen om den pedagogiske diskurs
Pedagogiske identiteter
Analyse av fagplandelen
Grunnleggende ferdigheter i K06
Pedagogiske identiteter i K06
Oppsummering
Referanser
Forfatterpresentasjon
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Endring av praksis i klasserommet - Rita Riksaasen
Rita Riksaasen
Endring av praksis i klasseromm..
Vår pris: 255,-
Pedagogikk 8.-13. trinn - Eli Kari Høihilder
Eli Kari Høihilder
Pedagogikk 8.-13. trinn
Vår pris: 450,-
Lærerrollen - Per Arneberg
Per Arneberg
Lærerrolle..
Vår pris: 278,-
Spar: 41,-