Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Lekens flertydighet - Maria Øksnes - Paperback (9788202312220)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Cappelen akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
214
Format:
24 x 16 cm
ISBN:
9788202312220
Utgave:
1. utg.

Lekens flertydighet

om barns lek i en institusjonalisert barndom

av
Paperback Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager
Legg i handlekurv
Vår pris: 347,-
Spar: 52,-
Veil.pris: 399,-
De fleste vestlige filosofer har forsøkt å rasjonalisere lek for å gi den en nyttig rolle i samfunnsutviklingen. For eksempel hevdes det at barns lek er en form for utvikling. Historien om barns lek de siste hundre årene fremstår på denne måten som en historie om temming. Ved å la stemmer som sjelden er blitt hørt få komme til orde, ønsker forfatteren i denne boken å vise hvordan det går an å forstå lek på andre måter enn dem som er de mest vanlige. Disse stemmene inkluderer lekforskere og filosofer som blant annet Brian Sutton-Smith, Mikhail Bakhtin og Hans-Georg Gadamer. Forfatteren har også fått barn i tale om hvordan de erfarer sin egen lek i institusjoner som barnehage og SFO. Også barna ser ut til å utfordre og løsne grepet om endimensjonale måter å betrakte lek på: For barn ser lek ut til å fremstå som mer flertydig enn vi voksne ofte forestiller oss. Boken retter seg mot studenter som tar sikte på å arbeide med barn i barnehage, barneskole, skolefritidsordningen (SFO) eller andre fritidsarenaer, samt faglig personale i disse institusjonene og andre som er opptatt av lek.
Forfatteren ønsker i denne boken å vise hvordan lek kan forstås på andre måter enn de mest vanlige. Hun har tatt med lekforskere og filosofer, og har også snakket med barn om deres lek i barnehagen og på SFO. Boken er skrevet for studenter som tar sikte på å jobbe i barnehage, barneskole, SFO eller andre fritidsarenaer, så vel som fagpersoner i slike institusjoner og andre som er opptatt av lek.

Lekens flertydighet

Forord Kapittel 1: Først var leken
Bakgrunn og tema
Det organiserte vanvidd!
Fra SFO til Aktivitetsskole
SFO - barns fritid eller en forlengelse av skoledagen?
Alle teller mer?
Forførende lesning?
Det som allerede er sagt om barns lek
Lek som pedagogisk redskap
Lek som utvikling
Alternative perspektiver på lek
Lek som sosial konstruksjon
Desentrering av lek
Lekens mange ansikter
Karneval, feststemt tid og det som "bare skjer"
Bokens hensikt og oppbygning
Bokens hensikt
Bokens oppbygning
Kapittel 2: Barndom, lek og fritid
Barndom som sosial konstruksjon
Barndom som en idyllisert lektilstand
Barndom som ikke styrt tid
Eiendomsretten til barns lek
Barndom som ventetid
Barndom som avvikling
Forestillingen om "det normale barnet"
Det normaliserende blikket
Desentrering av barndom
Den nye barndomssosiologien
Postmoderne barndom
Barns tanker om lek og fritid
Fritid for barn er lek
"Hvis vi ikke kain leik kjede vi oss!"
Oppsummering
Kapittel 3: Barns lek i historisk lys
Idéhistorisk tilbakeblikk på barns lek
Barns lek i antikken
Lek: Djevelens arbeid
Rousseau, naturlig oppdragelse og lek
Kant og leken
Lek i moderne tid
Barns arbeid
Skole og utdanning
Tid og rom for barns lek
Leken rasjonaliseres
Mesterlekere
Kommersialisering av barns lek
Oppsummering
Kapittel 4: Lek for livet?
Pedagogisk bruk av lek
Piaget og lek
Lek - opplevelse - læring
Lekterapi
Playwork
Fremmedgjort lek
Avsondring fra hverdagslivet
Child Labour - Child Work
Oppsummering
Kapittel 5: Lek og digital barndom
Utdanningsbarndom
Moralsk panikk
Fra tradisjonelle leketøy til digitale lekemedier?
Syn på barn og digital barndom
Kritikk av den tradisjonelle medieforskningen
Barns meningsskaping i en digital verden
Medieinspirert lek
Dataspill som barns lekkultur
Kritisk datalek
Oppsummering
Kapittel 6: Lek som kaosfortolkning
Dionysisk lek
Nietzsche, Tragediens fødsel og lek
Orden og kaos
Lekens irrasjonalitet
Barns lekne motstand
Barns levende erfaringer av lek
Den ikke så uskyldige leken
Ekskludering og sosial ulikhet i lek
Oppsummering
Kapittel 7: Karnevalesk lek
Karneval, lek og fest
Karneval; festen for det som skal komme
Den karnevaleske ånd
Karnevalets latter
We don't need no education
Karnevalets groteske estetikk
Både ordning og flukt
Fluktlinjer
Karneval som dialogisk deltakelse
Oppsummering
Kapittel 8: Lek er noe som bare skjer
Sannhet og metode
Lek som ontologi
Lekens egentlige subjekt er leken selv
Hit og dit-bevegelsen
"Egen" tid og flyt
Flytopplevelse kontra lekerfaring
Den mediale betydning: hvordan leken fremstiller seg selv
Dannelse er en lek som skjer med mennesker
Oppsummering
Kapittel 9: Karnevalet er ikke over!
Barndom, fritid og lek
Lekens flertydighet
Psykologiske perspektiver på lek: Lek - opplevelse - læring
Filosofiske perspektiver på lek: Lek - erfaring - danning
Oppsummering
Litteratur
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
På spor etter lek - Torben Hangaard Rasmussen
Torben Hangaard Rasmussen
På spor etter lek
Vår pris: 329,-