Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Innføring i juss - Erik Magnus Boe - Innbundet (9788215016344)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Universitetsforl.
Innb:
Innbundet
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
483
Format:
24 x 17 cm
ISBN:
9788215016344
Utgave:
3. utg.
Emne:
Jus

Innføring i juss

juridisk tenkning og rettskildelære

av
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 539,-
Spar: 80,-
Veil.pris: 619,-
Boka gir en innføring i framgangsmåte for å tolke og bruke rettsregler, i tillegg til metoderegler for kontrakts- og testamentstolking, traktattolking og tolking av stortings-, doms- og forvaltningsvedtak. Boka ser også på forholdene mellom disse reglene og rettskildereglene. Med eksempler, oppsummering, spørsmål og oppgaver og veiledning til disse. Har litteraturliste, stikkordregister og lov- og domsregister.

Innføring i juss

Forord Innhold DEL 1 Om juss Kapittel 1 Introduksjon
1.1 Formål og emner
1.2 Opplegg
1.3 Litteratur
Kapittel 2 Hva juss er
2.1 Rettsreglenes funksjoner
2.2 Juss handler om normer
2.3 Ikke alle normer er rettsnormer
2.4 Rett og tvang
2.5 Rett og makt
2.6 Rett og utfoldelse
2.7 Rett og rettsutøvelse
2.8 Rett, politikk og verdier
Kapittel 3 Rettsregler
3.1 Hva er en regel?
3.2 Ulovfestete regler
3.3 Hvorfor bør vi gå veien om regler?
Kapittel 4 Klassifikasjon av regler
4.1 Typer av rettsregler
4.2 Reglenes oppbygning
Kapittel 5 Regelanvendelse
5.1 Forskjellen på å anvende regler og å skape regler
5.2 Forskjellen på regelanvendelse og rettspolitikk
5.3 Hva vil regelanvendelse si?
5.4 Regelanvendelsens tre ledd
5.5 Regelanvendelse og annen rettsanvendelse
Kapittel 6 Regelanvendelse og skjønnsutøvelse
6.1 Hva er skjønnsutøvelse?
6.2 Forskjellen på skjønnsutøvelse og subsumsjonsskjønn
6.3 Sammenhengen mellom regelanvendelse og skjønnsutøvelse
6.4 Forvaltningens skjønnsutøvelse
6.5 Domstolenes skjønnsutøvelse
Kapittel 7 Grunnleggende begreper
7.1 Rett
7.2 Plikt
7.3 Frihet
7.4 Kompetanse
7.5 Legitimasjon
7.6 Hjemmel
7.7 Sanksjoner
7.8 Terminologiske karakteristika
Kapittel 8 Rettssystematikk
8.1 Privatrett og offentlig rett
8.2 Norsk rett og internasjonal rett
DEL 2 Rettskildelære i hovedtrekk Kapittel 9 Rettskildevinkelen
9.1 Faget rettskildelære
9.2 Normativ eller deskriptiv rettskildelære?
9.3 Opplegg og disposisjon
9.4 En oppklaring
Kapittel 10 Rettskildelærens egenart
10.1 Rettskildelærens mål
10.2 Å finne regelinnhold er en regelstyrt prosess
10.3 Hva vil det si å tolke en lov
10.4 Regler, rettskildefaktorer og rettskilderegler
10.5 Fellesregler for all rettsanvendelse, alle rettsanvendere og alle juridiske fag
10.6 Rettskilderegler er metanormer
10.7 Rettskildereglenes grunnlag
10.8 Endring av rettskildereglene
10.9 Rettskildebruk er en prosess
Kapittel 11 Rettskildebildet
11.1 Klassisk rettskildelære
11.2 Tre historier - og deres illustrasjonsverdi
11.3 Eckhoffs rettskildeinnsats
11.4 De tre historiene sett i Eckhoffs rettskildebilde
11.5 Nyansering og modernisering av rettskildelæren?
Kapittel 12 Rettskildereglene
12.1 Relevansprinsippene
12.2 Slutningsprinsippene
12.3 Harmoniserings- og vektprinsippene
Kapittel 13 Metodevariasjoner
13.1 Rettskildeforskjeller mellom rettsanvendere
13.2 Forskjeller mellom fagene: rettskildeforskjeller og andre metodeforskjeller
13.3 Rettskildeforskjeller mellom fagene
13.4 Spesielle metodevariasjoner for tolking av individuelle rettsutsagn.253
13.5 Rettskildelære i IkT-lys
13.6 Liv og lære
Kapittel 14 Nærmere om de enkelte rettskildefaktorene
14.1 Lovteksten
14.2 Lovforarbeider, lovens etterarbeider, lovformål
14.3 Rettspraksis
14.4 Annen praksis
14.5 Internasjonale rettskildefaktorer
14.6 Rettsoppfatninger
14.7 Rettsanvenderens vurderinger
Kapittel 15 Tolkingsresultatene
15.1 Forbindelsen mellom presiserende tolking og tolkingsresultatene
15.2 Å ta loven på ordet
15.3 Antitetisk tolking
15.4 Innskrenkende tolking
15.5 Utvidende og analogisk tolking
Kapittel 16 Regelkonflikter og regelkombinasjoner
16.1 Ulike typer av regelkonflikter
16.2 Harmonisering av regler (å tolke vekk motstrid)
16.3 Kollisjonsprinsippene
16.4 Hvordan skal konflikt mellom vanlig norsk rett og internasjonalt baserte, norske regler løses?
Kapittel 17 Et tilbakeblikk og et blikk fremover
17.1 Sammenligning mellom å tolke lover, myndighetsakter, kontrakter og testamenter
17.2 Løft frem metodespørsmålene!
DEL 3 Veiledninger Kapittel 18 Veiledninger til kontrollspørsmålene
18.1 Formålet med Kapittel 18
18.2 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 2
18.3 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 3
18.4 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 4
18.5 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 5
18.6 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 6
18.7 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 7
18.8 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 8
18.9 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 9
18.10 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 10
18.11 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 11
18.12 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 12
18.13 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 13
18.14 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 14.1
18.15 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 14.2
18.16 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 14.3
18.17 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 14.4-14.7
18.18 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 15
18.19 Stoff til kontrollspørsmålene i Kapittel 16
Kapittel 19 Veiledning til øvingsoppgavene
Hardangerviddaoppgaven på side 196
Gaveoppgaven på side 203
Loddeieroppgaven på side 208
Mindreåriges bankbok-oppgaven på side 209
Selvmordsoppgaven på side 209
Syke i kur-oppgaven på side 226
Kommunistpropagandaoppgaven på side 227
Flyvåpenoppgaven på side 227
Passbåtoppgaven på side 227
Telefonsjikaneoppgaven på side 228
Pater est-oppgaven på side 228
Spesialmusoppgaven på side 258
Turnforeningsoppgaven på side 282
Sjømannsoppgaven på side 283
Den rasistiske statsråden på side 323
Bakerdommene på side 390
Avkrysningstest på side 391
Nektelse av å fremme anke-oppgaven på side 421
Litteratur og forkortelser Lovregister Domsregister Stikkord
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Rettskildelære under debatt - Erik Magnus Boe
Erik Magnus Boe
Rettskilde..
Vår pris: 399,-
Spar: 60,-
Grunnleggende juridisk metode - Erik Magnus Boe
Erik Magnus Boe
Grunnlegge..
Vår pris: 321,-
Spar: 48,-
Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett - Erik Magnus Boe
Erik Magnus Boe
Oppgave- og materialsa..
Vår pris: 269,-
Spar: 40,-