Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk - Per Chr. Hagen - Paperback (9788202315672)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Cappelen akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
388
Format:
24 x 16 cm
ISBN:
9788202315672
Utgave:
6. utg.

Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk

av
Paperback Leveringstid: Ikke i salg
Vår pris: 539,-
Spar: 80,-
Veil.pris: 619,-
Boken inneholder det kjernepensum som inngår i ethvert innføringsemne i statistikkfaget, pluss en del tilleggstemaer som dels kan supplere kjernestoffet i innføringsemnet og dels kan være til bruk senere i studiet. Framstillingen i boken er eksempelbasert. Når nye begreper innføres og nye metoder presenteres, blir forklaringen knyttet opp mot eksempler som studentene kan kjenne seg igjen i. Boken har dessuten et stort utvalg av oppgaver. I boken blir det gitt en innføring i bruk av Minitab, som er den mest brukte programpakken for statistikk og dataanalyse ved høgskoler og universiteter her til lands. Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk har vært gjenstand for en enkel revisjon. Beskrivelse av sannsynlighetstrær er tatt inn, eksamenssettene er oppdaterte, og noen nye oppgaver har kommet til. Minitab innføringen er oppdatert så det stemmer med versjon 15.
Boken er skrevet til et innføringskurs i sannsynlighetsregning og statistikk, og inneholder det kjernepensum som inngår i ethvert grunnkurs i statistikkfaget, pluss tilleggsemner og en innføring i Minitab. Etter hvert kapittel er det oppgaver. Med utvalgte svar på oppgaver, tabeller og stikkordregister.

Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk

1 Innledning
1.1 Hva er statistikk?
1.2 Bruk av modeller
1.3 Beskrivende statistikk
1.4 Beskrivende statistikk med Minitab
Oppgaver
2 Sannsynlighetsregning
2.1 En enkel sannsynlighetsmodell
2.2 Utfall og mengdelære
2.3 Regneregler for sannsynlighet
2.4 Kombinatorikk og utvalgsmodeller
2.5 Betinget sannsynlighet
2.6 Uavhengighet og produktmodeller
Oppgaver
3 Diskrete stokastiske variabler
3.1 Hva er en stokastisk variabel?
3.2 Sannsynlighetsfordeling og fordelingsfunksjon
3.3 Forventning
3.4 Varians
3.5 Flere stokastiske variabler
3.6 Binomisk fordeling
3.7 Hypergeometrisk fordeling
3.8 Poissonfordeling
Oppgaver
4 Kontinuerlige stokastiske variabler
4.1 Oppbygging av en kontinuerlig sannsynlighetsmodell
4.2 Eksponensialfordelingen
4.3 Normalfordelingen
4.4 Tilnærming til normalfordeling
Oppgaver
5 Estimering
5.1 Innledning til den statistiske analysen
5.2 Punktestimering
5.3 Målemodellen
5.4 Intervallestimering
5.5 Vurdering av utvalgsstørrelsen
Oppgaver
6 Hypotesetesting
6.1 Hypotesetest på et eksempel
6.2 Hypotesetesting i målemodellen
6.3 Hypotesetesting ved normaltilnærming
6.4 Styrkefunksjonen
6.5 Signifikanssannsynlighet
6.6 t-fordelingen og t-tester
6.7 Tosidig test
Oppgaver
7 Korrelasjon og regresjon
7.1 Korrelasjon
7.2 Regresjonsanalyse
7.3 Mer om regresjon
Oppgaver
8 Sammenligning av to grupper
8.1 To grupper i målemodellen
8.2 To grupper i binomisk og i hypergeometrisk modell
Oppgaver
9 Ikke-parametriske metoder
9.1 Parametrisk - ikke-parametrisk
9.2 Tegntesten
9.3 Wilcoxons ett-utvalgstest
9.4 Wilcoxons to-utvalgstest
Oppgaver
10 Kjikvadrattester og kontingenstabeller
10.1 Kjikvadratfordelingen
10.2 Test av modell. Helspesifisert hypotese
10.3 Kontingenstabeller og uavhengighetstest
Oppgaver
11 Statistisk analyse med Minitab
11.1 Sannsynlighetsfordelinger
11.2 Intervallestimering og hypotesetesting i målemodellen
11.3 Korrelasjon og regresjon
11.4 Sammenligning av to grupper i målemodellen
11.5 Ikke-parametriske tester
11.6 Kjikvadrattester
11.7 Videre muligheter i Minitab
Oppgaver
Eksamensoppgaver
Eksamen 006 Statistikk I 3.12.02
Eksamen 006 Statistikk I 15.12.04
Eksamen 5550 Statistikk I 4.01.06
Eksamen 5550 Statistikk I 3.05.06
Eksamen 5550 Statistikk I 6.05.08
Eksamen 5550 Statistikk I 8.01.10
Utvalgte svar på oppgavene Tillegg
Greske bokstaver og summetegn
Tabell over N(0, 1)-fordelingen
Tabell over t-fordelingen
Tabell over kjikvadratfordelingen
Stikkordregister
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
ny
Probabilistic Lattices - Louis Narens
Louis Narens
Probabilis..
Vår pris: 725,-
ny
Nonlinear Mixture Models - Tatarinova, Tatiana
Tatarinova, Tatiana
Nonlinear Mixture Models
Vår pris: 1021,-
Fundamentals of Probability Theory - Tapas Kumar Chandra
Tapas Kumar Chandra
Fundamenta..
Vår pris: 861,-