Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Natur, rett, historie - Kirsti Strøm Bull - Paperback (9788281520356)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Akademisk publisering
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål/Nynorsk
Sider:
249
Format:
22 x 16 cm
ISBN:
9788281520356
Utgave:
1. utg.

Natur, rett, historie

av

Kirsti Strøm Bull

(Redaktør)
Paperback Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 304,-
Spar: 45,-
Veil.pris: 349,-
Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer.
Artiklene i boka tar for seg naturressursrett, både i form av historiske tilbakeblikk og rettsspørsmål knyttet til miljø- og klimautfordringer.

Natur, rett, historie

Innledning Hugo Grotius' rettsteori om det frie hav - erverv av herredømme (dominum) og regjeringsmakt (imperium) på havet
1. Innledning
2. Grotius' rettsteori
3. Herredømme og regjeringsmyndighet over havet
4. Avslutning
5. Ekskurs: Vattel om rettigheter på havet
Foreldelse, hevd og alders tids bruk
1. Innledende bemerkninger
2. Kort om naturretten i Europa
3. Forholdet mellom reglene om hevd og foreldelse i den dansk-norske naturretten
4. Spørsmålet om alders tids bruk var et ervervsgrunnlag på linje med hevdsreglene eller om alderstids bruk bare var å regne som et prosessuelt avskjæringsgrunnlag
5. Den videre utviklingen av reglene om hevd og alders tids bruk på i800-tallet
6. Oppsummering
Bygdeallmenningenes rettshistorie og dens møte med fremtidens landbruk
1. Innledning
2. Bygdeallmenningenes rettshistorie - særlig om grunneiendomsretten
3. Noen rettslige problemer knyttet til grunneiendomsrettshistorien
4. Bygdeallmenningshistorien og dagens styringsregler
Om det Pihlske sameige - frå allmenning til moderne bedrift
1. Bakgrunn
2. Om danninga av Pihlske
3. Dei første eigarane
4. Eigedomstilhøva i Pihlske
5. Frå setring til turisme
6. Pihlske som forvaltar, og tilhøvet til forvaltninga
7. Refleksjonar
Den evige skog - opprinnelsen til konseptet "bærekraftig bruk"
1. Innledning
2. Bærekraftens historiske røtter
3. Bærekraftig skogbruk: fra Tyskland til Norge
4. Om bærekraftig bruk i dag
Fremveksten av helhetstenkning i norsk utmarksforvaltning
1. Innledning
2. Nærmere om temaet
3. Areallovgivningens fremvekst
4. Gjennoppbyggingen etter annen verdenskrig
5. Økt behov for samordning i både det politiske og det rettslige rom
6. Økt sektorisering skapte behov for ny organisering
7. Fra bygningslov til planleggingslov, og deretter en mellomløsning
8. Veien videre
Forurensningsrettens røtter
1. Innledning
2. De eldtse spor av "forurensningsrett": regulering av virksomhet i havner
3. Forurensning i vassdragsretten
4. Regulering av luftforurensning og andre ulemper i naboforhold
5. Noen hovedlinjer sett i lys av dagens regler
Sjøulykker på det åpne hav som truer miljøet - Kyststatens intervensjonsmuligheter i et folkerettshistorisk lys
1. Innledning
2. Faktisk utgangspunkt: Torrey Canyon
3. Rettslige skranker og muligheter
4. Torrey Canyon
5. Senere utvikling av nødretten
6. Torrey Canyon - om grunner til uklarhet om rettsgrunnlag
7. Intervensjonskonvensjonen - fra primærnorm til sekundærnorm
Innføringen av fartøykvoter for torsk i kystfiskeflåten i 1990
1. Innledning
2. Om "fritt fiske" og fisken som "nasjonal ressurs"
3. Reguleringer i fiske
4. Bakgrunnen for og formålet med innføringen av maksimalkvoter og fartøykvoter
5. Hjemmeslgrunnlaget
6. Konsekvenser
7. Forholdet til Grunnloven
8. Forholdet til noen folkerettslige forpliktelser
9. Oppsummering
Forfatteropplysninger
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Det juridiske fakultet gjennom 200 år - Kirsti Strøm Bull
Kirsti Strøm Bull
Det juridiske fakultet gjennom 200 år
Vår pris: 173,-
Spar: 26,-
Bonus pater familias - Kirsti Strøm Bull
Kirsti Strøm Bull
Bonus pater familias
Vår pris: 1409,-
Spar: 211,-
Perspektiver på jordskifte - Øyvind Ravna
Øyvind Ravna
Perspektiv..
Vår pris: 520,-