Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden NEIS-modellen - Kamil Øzerk - Paperback (9788275181785)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Oplandske bokforl.
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
IX, 177
ISBN:
9788275181785
Utgave:
1. utg.

NEIS-modellen

pedagogiske ideer og metoder for språkutvikling, lesing og innholdsforståelse

av
Paperback Leveringstid: Sendes innen 3 - 14 dager
Legg i handlekurv
Vår pris: 375,-
Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer.
Boka tar for seg NEIS-modellen, som presenterer pedagogiske metodiske idéer for utvikling av ordforråd, begrepskunnskap og innholdsforståelse av læreboktekster i skolen. Har litteraturliste.

NEIS-modellen

Forord til denne boka Forord til rapporten KAPITTEL 1: INNLEDNING: EN PEDAGOGISK MODELLUTVIKLING
De utvalgte skolene
En pedagogisk modellutvikling
KAPITTEL 2: HVA KJENNETEGNER NEIE-MODELLEN?
Informasjon om prosjektet
Modellens hovedfokus og hovedmål
NEIS-modellens hovedstrategi
Ulike representasjonsformer og pedagogisk praksis
Hva kjennetegner de ulike representasjonsformene?
NEIS-tenkningens kjerne
Styrking av lærernes selvrefleksjon, pedagogiske bevissthet og metodiske repertoar
Strukturerte opplegg med klart fokus er viktig i opplæringen av språklige minoriteter
Opplæringens sentrifugeringspunkt
Kunnskapsløftet blir innført og NEIS-modellen blir enda mer aktuell
KAPITTEL 3: PEDAGOGISK BRUK AV RESULTATER FRA KARTLEGGINGSPRØVEN I LESING
Hva består kartleggingsprøver av?
Elevbesvarelsene på innholdsrelaterte oppgaver
KAPITTEL 4: SPRÅK OG INNHOLDSFORSTÅELSE
Ingenting må tas for gitt
Gode avkodingsferdigheter og rask ordgjenkjenning frigjør energi
En rekke bevisstheter er viktige forutsetninger for å bli en god innholdsleser
Språklig utvikling og utvikling av forståelsesferdigheter,
Hva er en god leser?
Kjennetegn på en god innholdsleser: hurtighet og sikkerhet
KAPITTEL 5: UTVIKLING AV ORDFORRÅD
Grunnfjellmetaforen
De sosiale realitetene som omga Linderud skole i 2005
Hva møter elevene av fagtekster i grunnskolen?
Noen tall fra minoritetsforskningen
Innholdsforståelse av faglige tekster
Flere strategier og metoder for ordlæring - utvidelse av ordforråd
Utvidelse av ordforråd som en sammensatt ferdighet
Flere aspekter ved ordlæring
Hindringer for elevenes utvidelse av ordforråd
Begrepsrettete opplæringsaktiviteter i sammenheng med et tema
KAPITTEP 6: ORDFORRÅD OG INNHOLDSFORSTÅELSE
Tilrettelegging ved hjelp av ikonisk representasjon
Symbolsk representasjon for å lette elevens ord- og innholdsforståelse
Tilegnelse og innlæring
Tilegnelse av spontane begreper, hverdagsord og faglige begreper/fagord
Fra kontekstualisert til dekontekstualisert språkbruk - en utvidet diskurs
Ord og begreper som en del av skolens lærestoff
Språk og fag er to sider av samme sak
KAPITTEL 7: NEIE-MODELLEN, TILPASSET OPPLÆRING OG LÆRINGSSTRATEGIER
Tilpasset opplæring som juridisk begrep og opplæringsprinsipp
Tilpasset opplæring berører det operasjonaliserte læreplannivået
Læringsstrategier og bestyrking (empowerment) av den enkelte elev
Læringsstrategier og lærerens hjelp
Tilpasset opplæring og tilpassete læremidler
KAPITTEL 8: LESESTRATEGIER OG TILTAK FRA LÆRERNES SIDE
Gode lesestrategier
Gode pedagogiske strategier for å lette elevens læring
Noen eksempler på materiell som lærerne brukte i prosjektet
Forkunnskaper og rikt ordforråd er viktig
Virker ordforrådsforskningen deterministisk?
Innholdsforståelse og innholdslæring: En viktig utfordring på skolen
Et målrettet fokus på innholdsforståelse og utvikling av faglige begreper
Noen metodiske ideer for å styrke elevenes forståelse av fagrelaterte ord og begreper
Fokus på å oppdage sammenhenger
KAPITTEL 9: LESEFORSTÅELSE, SKOLEFAGLIG LÆRING OG MÅLOPPNÅELSE
Arbeid med oppgaver og spørsmål
Konvergente spørsmål - lukkede spørsmål
Divergente spørsmål - åpne spørsmål
Tilbakemelding
Skolefaglig læringstid
KAPITTEL 10: SAMMENFATNING OG KONKLUSJON LITTERATUR
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Autisme og pedagogikk - Meral Øzerk
Meral Øzerk
Autisme og pedagogikk
Vår pris: 356,-
Spar: 53,-
Pedagogikkens hvordan 2 - Kamil Øzerk
Kamil Øzerk
Pedagogikk..
Vår pris: 338,-
Spar: 51,-
Pedagogikkens hvordan - Kamil Øzerk
Kamil Øzerk
Pedagogikk..
Vår pris: 295,-
Spar: 44,-