Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Barn av virkeligheten - Magne Raundalen - Paperback (9788215019307)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Universitetsforl.
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
209
Format:
18 x 15 cm
ISBN:
9788215019307
Utgave:
1. utg.

Barn av virkeligheten

læring for livet

av ;

Jon-Håkon Schultz

Paperback Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 278,-
Spar: 41,-
Veil.pris: 319,-
Elevene som har mistet en klassekamerat, den tamilske gutten som sliter med krigstraumer, jenta som blir mobbet;de er alle barn av virkeligheten. Denne samlingen korte, poengterte tekster viser hvordan voksne kan hjelpe barn med å håndtere en vanskelig virkelighet. God hjelp når det virkelig trengs, i barnehagen, skolen og hjemmet, gir barn læring som de bærer med seg livet ut når det gjelder håndtering av kriser, utvikling av empati og oppmuntring av engasjement og nysgjerrighet. Etterordet om hvordan snakke med barn om terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 understreker tekstenes aktualitet. En bok for alle som omgir seg med skoleelever eller barnehagebarn i utdanning og praksis.
Forfatterne viser gjennom korte, poengterte tekster hvordan voksne kan hjelpe barn med å håndtere kriser, utvikle empati, oppmuntre barnets individuelle engasjement og stimulere barnets nysgjerrighet. Boka er skrevet for alle som arbeider med skoleelever eller barnehagebarn, samt foreldre og media. Tekstene har tidligere stått på trykk i tidsskriftet "Utdanning".

Barn av virkeligheten

Forkortelser Innledning Kapittel 1 Arktis: befolkning, historie, politikk
Hvor ligger Arktis?
De arktiske havområdene
Hvem bor i Arktis?
Utforskingen av Arktis
Arktis i etterkrigstiden
Etableringen av internasjonalt samarbeid i Arktis
Norsk nordområdepolitikk og Arktis
Oppsummering
Kapittel 2 Miljø, ressurser og transport i Arktis
Konsekvenser av klimaendringene
Miljøtilstanden
Levende marine ressurser
Petroleumsforekomster
Transportmuligheter
Oppsummering
Kapittel 3 Hvem eier Arktis?
Territorialfarvann, økonomiske soner og åpent hav
Delelinjekon?iktene i Arktis
Havområdene rundt Svalbard
Nordvest- og Nordøstpassasjen
Kontinentalsokkelen
Strid om Polhavet?
Oppsummering
Kapittel 4 De arktiske samarbeidsordningene
Sirkumpolart samarbeid
Regionalt samarbeid
Tosidig samarbeid
Utfyllende samarbeid?
Oppsummering
Kapittel 5 Nasjonale strategier og kon?iktpotensial i Arktis
USA
Canada
Russland
Danmark
EU
Norge
Kon?iktpotensial i Arktis
Kon?iktpotensial i havområdene rundt Svalbard
Oppsummering
Kapittel 6 Arktiske utfordringer?
Miljømessige utfordringer
Ressurs- og næringsmessige utfordringer
Institusjonelle og folkerettslige utfordringer
Sikkerhetspolitiske utfordringer
Oppsummering
Referanser Stikkord
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Krisepedagogikk - Magne Raundalen
Magne Raundalen
Krisepedag..
Vår pris: 304,-
Spar: 45,-
Håndbok for skolehelsetjenesten - Siren Haugland
Siren Haugland
Håndbok for skolehelse..
Vår pris: 509,-
Spar: 76,-
Elev og menneske - Nina B. J. Berg
Nina B. J. Berg
Elev og menneske
Vår pris: 402,-
Spar: 60,-