graa 1 vidde center

BYTT OG SELG SKOLEBØKER

Fyll ut skjemaet under for å sende inn ditt innlegg!

Overskrift:

Innlegg:

E-postadr:

(legges ikke ut på nettsiden)
Collins dictionary - Utsolgt

Collins dictionary

All Collins English dictionaries are compiled by referring to the Collins Word Web, a unique database of the English language with examples of over 323 million words, that shows us how English is actually used today.  Les mer

Pris
49,-
Spar
90,-
graa 1 vidde center
Benthe Kolberg Jansson

Tema

Boka inneholder lærestoff og litterære tekster med oppgaver.  Les mer

Pris
599,-
Anne Lene Berge

Spenn

Boken inneholder både tekster og teoristoff. I teoridelen er det lagt vekt på at elevene skal lære å kommunisere og argumentere, både muntlig og skriftlig, og at de blir bevisste hvilke litterære og språklige virkemidler de kan benytte seg av. Et eget språkkapittel tar blant annet for seg språk- og kulturutvikling og flerspråklighet.   Les mer

Pris
595,-
graa 1 vidde center
@cross - Drew Rodgers Utsolgt
Drew Rodgers

@cross

Boka dekker alle kompetansemål for Vg1, språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur under Kunnskapsløftet 2006.  Les mer

Pris
600,-
Panorama - Marianne Røskeland Utsolgt
Marianne Røskeland

Panorama

Læreboka bygger på kunnskapen eleven har fra ungdomstrinnet, og skal bl.a. hjelpe elevene til å utvikle ei kritisk holding til ting de kjenner fra før. ...  Les mer

Pris
594,-
graa 1 vidde center
Trond Nygård

Weitblick 1

Boka dekker målene i læreplanen av 2005 for begynneropplæring i tysk fellesfag på 1. og 2. trinn og i 3. påbyggingsår, samt for første år begynneropplæring ...  Les mer

Pris
565,-
Spinn - Carl-Henrik Bergsjø Utsolgt
Carl-Henrik Bergsjø

Spinn

Kosmos SF dekker grundig alle nye emner i læreplanen. I tillegg er alt fagstoff fra forrige utgave revidert og oppdatert. Både grunnbok og studiebok er i farger og formidler naturfag på en levende og engasjerende måte.   Les mer

Pris
479,-
graa 1 vidde center
Contours - Gro Lokøy Utsolgt
Gro Lokøy

Contours

Boka inneholder tekster, oppgaver, vokabular og integrert grammatikk.  Les mer

Pris
631,-
Bodil Hellstrøm Groth

Mundos nuevos 1

Begynnerkurs i spansk som dekker to års opplæring i fremmedspråk 2 og 3 og første delen av programfaget (4 + 4 timer). Læreplanens hovedområde dekkes gjennom ...  Les mer

Pris
585,-
graa 1 vidde center
Sigma - Karl Erik Sandvold Utsolgt
Karl Erik Sandvold

Sigma

Boken er skrevet for elever som velger matematikk Vg1T i studieforberedende utdanningsprogram. Hvert oppslag inneholder lærestoff, eksempler og aktiviteter ...  Les mer

Pris
650,-
graa 1 vidde center