Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden

Strafferett

Strafferett - 62 treff.
Obs! Du kan avgrense ditt søk i menyen til venstre

Norsk straffeprosess - Johs. Andenæs

Norsk straffeprosess : norsk straffeprosess


Johs. Andenæs; Tor-Geir Myhrer
Innbundet | 665 sider | Universitetsforl. | 4. utg. | 2009 | Bokmål | ISBN: 9788215011547
Denne boken gir en oversikt over hovedtankene som norsk straffeprosess bygger på, behandler sentrale temaer i den offentlige straffeforfølgning og beskriver ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 721,-
Spar: 108,-
Veil.pris: 829,-

Alminnelig strafferett - Johs. AndenæsRating fra anmeldelser

Alminnelig strafferett


Johs. Andenæs; Magnus Matningsdal (Redaktør) ; Georg Fredrik Rieber-Mohn (Redaktør)
Innbundet | XVIII, 629 sider | Universitetsforl. | 5. utg. | 2004 | Bokmål | ISBN: 9788215003955
5. utgave har oppdaterte henvisninger til rettspraksis, og ny fremstilling av store deler av reaksjonssystemet. Her legges det også vekt på å fremstille ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 643,-
Spar: 96,-
Veil.pris: 739,-

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene - Johs. Andenæs

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene


Johs. Andenæs; Kjell V. Andorsen
Innbundet | 519 sider | Universitetsforl. | 1. utg. | 2008 | Bokmål | ISBN: 9788215009094
Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 608,-
Spar: 91,-
Veil.pris: 699,-

Bistandsadvokaten - Anne Robberstad

Bistandsadvokaten


Anne Robberstad
Innbundet | 254 sider | Universitetsforl. | 3. utg. | 2014 | Bokmål | ISBN: 9788215022628
Denne nyskrevne utgaven av BISTANDSADVOKATEN er basert på 2008-reformen, som innebar en kraftig styrking av fornærmedes og etterlattes rettsstilling i ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 699,-

ny
Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 - Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 : kun kapittel 16 er tatt med, de andre delene av loven er ennå ikke trådt i kraft - Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer,  -

Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 - Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 : kun kapittel 16 er tatt med, de andre delene av loven er ennå ikke trådt i kraft - Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, : med endringer, sist ved lov av 20. juni 2014 nr. 49 (i kraft 1. juli 2014)Spiral | 400 sider | Cappelen Damm akademisk | 1. utg. | 2014 | Bokmål | Serie: Særtrykk av lover og forskrifter | ISBN: 9788202470111
Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 20. juni 2014 nr. 49 (i kraft ...
Les mer
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager
Legg i handlekurv
Vår pris: 298,-

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene - Johs. Andenæs

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene


Johs. Andenæs; Kjell V. Andorsen
Innbundet | Universitetsforl. | 2. utg. | 2014 | Bokmål | ISBN: 9788215020228
Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Forventes 15.desember
Legg i handlekurv
Vår pris: 799,-

Strafferett - Ståle Eskeland

Strafferett


Ståle Eskeland
Innbundet | 632 sider | Cappelen Damm akademisk | 3. utg. | 2013 | Bokmål | ISBN: 9788202410056
Hovedtemaet i boka er gjeldende, alminnelig strafferett ved inngangen til det 21. århundret. Boka redegjør for gjeldende rett når det gjelder betingelsene ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager
Legg i handlekurv
Vår pris: 634,-
Spar: 95,-
Veil.pris: 729,-

Straffeprosessloven - Hans Kristian Bjerke

Straffeprosessloven : bind 1 : lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer med kommentarer


Hans Kristian Bjerke; Erik Keiserud; Knut Erik Sæther
Innbundet | 800 sider | Universitetsforl. | 4. utg. | 2011 | Bokmål | ISBN: 9788215013763
I bind I av kommentarutgaven foretar forfatterne en gjennomgang av de enkelte paragrafer fra straffeprosesslovens kapitler 1 til 17. Ajourført pr. 1. januar ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 695,-
Spar: 104,-
Veil.pris: 799,-

Innføring i straffeprosess - Steinar Fredriksen

Innføring i straffeprosess


Steinar Fredriksen
Innbundet | 330 sider | Gyldendal juridisk | 3. utg. | 2013 | Bokmål | ISBN: 9788205449251
Boka gir ei innføring i norsk straffeprosess. Den tar spesielt for seg etterforskningsstadiet og ser på bruken av tvangsmidler. Den behandler også påtalestadiet, ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 434,-
Spar: 65,-
Veil.pris: 499,-

Straffeprosessloven - Hans Kristian Bjerke

Straffeprosessloven : bind 2 : lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer med kommentarer


Hans Kristian Bjerke; Erik Keiserud; Knut Erik Sæther
Innbundet | 860 sider | Universitetsforl. | 4. utg. | 2011 | Bokmål | ISBN: 9788215013770
I bind II av kommentarutgaven foretar forfatterne en gjennomgang av de enkelte paragrafer fra straffeprosesslovens kapitler 18 til 37. Ajour pr. 1. januar ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 695,-
Spar: 104,-
Veil.pris: 799,-