Norsk straffeprosess - Johs. Andenæs

Norsk straffeprosess Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2009
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken gir en oversikt over hovedtankene som norsk straffeprosess bygger på, behandler sentrale temaer i den offentlige straffeforfølgning og beskriver ...

Pris
747,-
Spar
112,-
Legg i
Alminnelig strafferett - Johs. Andenæs

Alminnelig strafferett Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2004
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

5. utgave har oppdaterte henvisninger til rettspraksis, og ny fremstilling av store deler av reaksjonssystemet. Her legges det også vekt på å fremstille ...

Pris
669,-
Spar
100,-
Legg i
Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene - Johs. Andenæs

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2008
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ...

Pris
634,-
Spar
95,-
Legg i
Forsvareren - Tor LangbachNy

Forsvareren Tor Langbach

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forsvareren gir en innføring i forsvareryrkets praktiske del, og gir en nyttig oversikt over hva forsvarere gjør, må tenke over og være forberedt på. ...

Pris
499,-
Legg i
Bistandsadvokaten - Anne Robberstad

Bistandsadvokaten Anne Robberstad

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne nyskrevne utgaven av BISTANDSADVOKATEN er basert på 2008-reformen, som innebar en kraftig styrking av fornærmedes og etterlattes rettsstilling i ...

Pris
608,-
Spar
91,-
Legg i
Strafferett - Ståle Eskeland

Strafferett Ståle Eskeland

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2013
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Hovedtemaet i boka er gjeldende, alminnelig strafferett ved inngangen til det 21. århundret. Boka redegjør for gjeldende rett når det gjelder betingelsene ...

Pris
660,-
Spar
99,-
Legg i
Festskrift til Fredrik Fasting Torgersen - Kari Os Eskeland

Festskrift til Fredrik Fasting Torgersen Kari Os Eskeland

Innbundet | SpreDet | 2014
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Fredrik Fasting Torgersen fyller 80 år 1. oktober 2014. Denne boken handler om vår alles rettssikkerhet - og om Torgersens sak. Men ogsa. om det hans kamp ...

Pris
287,-
Spar
43,-
Legg i
Straffegjennomføring - Birgitte Langset Storvik

Straffegjennomføring Birgitte Langset Storvik

Paperback | Høyskoleforl. | 2011
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka gir en oppdatert oversikt over bestemmelsene i straffegjennomføringsloven, sett i sammenheng med tilhørende forskrifter og retningslinjer. Den gir ...

Pris
486,-
Spar
73,-
Legg i
Skjulte tvangsmidler - Ingvild Bruce

Skjulte tvangsmidler Ingvild Bruce

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Temaet for " "Skjulte tvangsmidler" " er lovgivningen om bruk av skjulte tvangsmidler, slik de er regulert i straffeprosessloven og politiloven. Felles ...

Pris
434,-
Spar
65,-
Legg i