Strafferett - Ståle Eskeland

Strafferett Ståle Eskeland

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Hovedtemaet i Strafferett er alminnelig strafferett etter straffeloven 2005. Endringer i grunnloven av strafferettslig betydning som ble vedtatt våren ...

Pris
799,-
Legg i
Norsk straffeprosess - Johs. Andenæs

Norsk straffeprosess : norsk straffeprosess Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2009
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken gir en oversikt over hovedtankene som norsk straffeprosess bygger på, behandler sentrale temaer i den offentlige straffeforfølgning og beskriver ...

Pris
773,-
Spar
116,-
Legg i
Alminnelig strafferett - Johs. Andenæs

Alminnelig strafferett Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2004
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

5. utgave har oppdaterte henvisninger til rettspraksis, og ny fremstilling av store deler av reaksjonssystemet. Her legges det også vekt på å fremstille ...

Pris
695,-
Spar
104,-
Legg i
Straffegjennomføring - Birgitte Langset Storvik

Straffegjennomføring : etter lov av 18. mai 2001 nr. 21 Birgitte Langset Storvik

Paperback | Høyskoleforl. | 2011
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka gir en oppdatert oversikt over bestemmelsene i straffegjennomføringsloven, sett i sammenheng med tilhørende forskrifter og retningslinjer. Den gir ...

Pris
512,-
Spar
77,-
Legg i
Forsvareren - Tor Langbach

Forsvareren Tor Langbach

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forsvareren gir en innføring i forsvareryrkets praktiske del, og gir en nyttig oversikt over hva forsvarere gjør, må tenke over og være forberedt på. ...

Pris
499,-
Legg i
Strafferett - Finn Haugen

Strafferett : håndbok Finn Haugen

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Strafferett - håndbok er en ettbinds, oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, ...

Pris
1299,-
Legg i
Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene - Johs. Andenæs

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2008
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ...

Pris
660,-
Spar
99,-
Legg i
Bevis i straffesaker - Ragna Aarli

Bevis i straffesaker : utvalgte emner Ragna Aarli

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Bevis i straffesaker omhandler rettslige normer og menneskelige faktorer som har betydning ved fastleggingen av det faktiske grunnlaget i en straffesak. ...

Pris
820,-
Legg i
Skjulte tvangsmidler - Ingvild Bruce

Skjulte tvangsmidler Ingvild Bruce

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Temaet for " "Skjulte tvangsmidler" " er lovgivningen om bruk av skjulte tvangsmidler, slik de er regulert i straffeprosessloven og politiloven. Felles ...

Pris
452,-
Spar
67,-
Legg i