Norsk straffeprosess - Johs. Andenæs

Norsk straffeprosess : norsk straffeprosess Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2009
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken gir en oversikt over hovedtankene som norsk straffeprosess bygger på, behandler sentrale temaer i den offentlige straffeforfølgning og beskriver ...

Pris
747,-
Spar
112,-
Legg i
Alminnelig strafferett - Johs. Andenæs

Alminnelig strafferett Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2004
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

5. utgave har oppdaterte henvisninger til rettspraksis, og ny fremstilling av store deler av reaksjonssystemet. Her legges det også vekt på å fremstille ...

Pris
669,-
Spar
100,-
Legg i
Nytt i ny straffelov - Magnus Matningsdal

Nytt i ny straffelov Magnus Matningsdal

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. «Nytt i ny straffelov» gir en oversikt over de endringene ...

Pris
299,-
Legg i
Skjulte tvangsmidler - Ingvild Bruce

Skjulte tvangsmidler Ingvild Bruce

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Temaet for " "Skjulte tvangsmidler" " er lovgivningen om bruk av skjulte tvangsmidler, slik de er regulert i straffeprosessloven og politiloven. Felles ...

Pris
434,-
Spar
65,-
Legg i
Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene - Johs. Andenæs

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2008
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ...

Pris
634,-
Spar
95,-
Legg i
Forsvareren - Tor Langbach

Forsvareren Tor Langbach

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forsvareren gir en innføring i forsvareryrkets praktiske del, og gir en nyttig oversikt over hva forsvarere gjør, må tenke over og være forberedt på. ...

Pris
499,-
Legg i
Strafferett - Finn HaugenNy

Strafferett : håndbok Finn Haugen

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Strafferett - håndbok er en ettbinds, oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, ...

Pris
1299,-
Legg i
Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal

Norsk spesiell strafferett Magnus Matningsdal

Innbundet | Fagbokforl. | 2010
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka behandler de fleste sentrale straffebudene i straffeloven. Ved de fleste straffebud behandler boka straffeutmålingsspørsmål og prosessuelle spørsmål ...

Pris
648,-
Spar
97,-
Legg i
Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene - Kjell V. Andorsen

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Kjell V. Andorsen

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Leveringstid: Forventes 15.desember

Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ...

Pris
799,-
Legg i
Festskrift til Fredrik Fasting Torgersen - Kari Os Eskeland

Festskrift til Fredrik Fasting Torgersen Kari Os Eskeland

Innbundet | SpreDet | 2014
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Fredrik Fasting Torgersen fyller 80 år 1. oktober 2014. Denne boken handler om vår alles rettssikkerhet - og om Torgersens sak. Men ogsa. om det hans kamp ...

Pris
287,-
Spar
43,-
Legg i