Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden

Strafferett

Strafferett - 49 treff.
Obs! Du kan avgrense ditt søk i menyen til venstre

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene - Johs. AndenæsInnbundet

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene


Johs. Andenæs; Kjell V. Andorsen
Innbundet | 519 sider | Universitetsforl. | 1. utg. | 2008 | Bokmål | ISBN: 9788215009094
Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ærekrenkelser og
Les mer
Innbundet Leveringstid: På lager. Sendes fra oss innen 1 virkedag.
Legg i handlekurv
Vår pris: 608,-
Spar: 91,-
Veil.pris: 699,-

Norsk straffeprosess - Johs. AndenæsInnbundet

Norsk straffeprosess : norsk straffeprosess


Johs. Andenæs; Tor-Geir Myhrer
Innbundet | 665 sider | Universitetsforl. | 4. utg. | 2009 | Bokmål | ISBN: 9788215011547
Denne boken gir en oversikt over hovedtankene som norsk straffeprosess bygger på, behandler sentrale temaer i den offentlige straffeforfølgning og beskriver hvordan syste
Les mer
Innbundet Leveringstid: På lager. Sendes fra oss innen 1 virkedag.
Legg i handlekurv
Vår pris: 721,-
Spar: 108,-
Veil.pris: 829,-

Alminnelig strafferett - Johs. AndenæsInnbundetRating fra anmeldelser

Alminnelig strafferett


Johs. Andenæs; Magnus Matningsdal (Redaktør) ; Georg Fredrik Rieber-Mohn (Redaktør)
Innbundet | XVIII, 629 sider | Universitetsforl. | 5. utg. | 2004 | Bokmål | ISBN: 9788215003955
5. utgave har oppdaterte henvisninger til rettspraksis, og ny fremstilling av store deler av reaksjonssystemet. Her legges det også vekt på å fremstille straffens virkem
Les mer
Innbundet Leveringstid: På lager. Sendes fra oss innen 1 virkedag.
Legg i handlekurv
Vår pris: 643,-
Spar: 96,-
Veil.pris: 739,-

Norsk alminnelig strafferett - Henry John MælandInnbundet

Norsk alminnelig strafferett


Henry John Mæland
Innbundet | 412 sider | Justian | 1. utg. | 2012 | Bokmål | ISBN: 9788291641171
Boka gir en systematisk framstilling av den alminnelige strafferett. Framstillingen er a jour med lovendringer og rettspraksis per 1. mai 2012. Boka er primært skrevet fo
Les mer
Innbundet Leveringstid: 3-14 dager
Legg i handlekurv
Vår pris: 525,-

Skjulte tvangsmidler - Ingvild BruceInnbundet

Skjulte tvangsmidler


Ingvild Bruce; Geir Sunde Haugland
Innbundet | 363 sider | Universitetsforl. | 1. utg. | 2014 | Bokmål | ISBN: 9788215022307
Temaet for " "Skjulte tvangsmidler" " er lovgivningen om bruk av skjulte tvangsmidler, slik de er regulert i straffeprosessloven og politiloven. Felles for skjulte tvangs
Les mer
Innbundet Leveringstid: På lager. Sendes fra oss innen 1 virkedag.
Legg i handlekurv
Vår pris: 499,-

Straffrihetsgrunner - Kjell V. AndorsenInnbundet

Straffrihetsgrunner


Kjell V. Andorsen
Innbundet | Universitetsforl. | 1. utg. | 2014 | Bokmål/Nynorsk | ISBN: 9788215014999
Innbundet Leveringstid: Forventes 30.juni
Legg i handlekurv
Vår pris: 649,-

Mellom rett og plikt til straffeforfølgning - Gert Johan KjelbyInnbundet

Mellom rett og plikt til straffeforfølgning : den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess


Gert Johan Kjelby
Innbundet | 770 sider | Cappelen Damm akademisk | 1. utg. | 2013 | Bokmål | ISBN: 9788202415051
Påtalemyndigheten har ingen absolutt etterforskings- og påtaleplikt i norsk rett, selv om det foreligger bevis for et straffbart forhold. Det må hyppig foretas en grovsor
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes fra oss innen 2-3 virkedager.
Legg i handlekurv
Vår pris: 1199,-

Foretaksstraff - Knut HøivikInnbundet

Foretaksstraff : en analyse av ansvarskonstruksjonen og dens historiske, rettspolitiske og moralske forutsetninger


Knut Høivik
Innbundet | 470 sider | Cappelen Damm akademisk | 1. utg. | 2012 | Bokmål | ISBN: 9788202334260
Forfatteren tar for seg spenningsforholdet mellom foretaksstraff og strafferettens tradisjonelle system basert på personlig straffeansvar. Han analyserer blant annet hvil
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes fra oss innen 2-3 virkedager.
Legg i handlekurv
Vår pris: 774,-
Spar: 116,-
Veil.pris: 890,-

Straffeprosessloven - Hans Kristian BjerkeInnbundet

Straffeprosessloven : bind 2 : lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer med kommentarer


Hans Kristian Bjerke; Erik Keiserud; Knut Erik Sæther
Innbundet | 860 sider | Universitetsforl. | 4. utg. | 2011 | Bokmål | ISBN: 9788215013770
I bind II av kommentarutgaven foretar forfatterne en gjennomgang av de enkelte paragrafer fra straffeprosesslovens kapitler 18 til 37. Ajour pr. 1. januar 2011. Har litte
Les mer
Innbundet Leveringstid: På lager. Sendes fra oss innen 1 virkedag.
Legg i handlekurv
Vår pris: 695,-
Spar: 104,-
Veil.pris: 799,-

Straffeprosessloven - Hans Kristian BjerkeInnbundet

Straffeprosessloven : bind 1 : lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer med kommentarer


Hans Kristian Bjerke; Erik Keiserud; Knut Erik Sæther
Innbundet | 800 sider | Universitetsforl. | 4. utg. | 2011 | Bokmål | ISBN: 9788215013763
I bind I av kommentarutgaven foretar forfatterne en gjennomgang av de enkelte paragrafer fra straffeprosesslovens kapitler 1 til 17. Ajourført pr. 1. januar 2011.
Les mer
Innbundet Leveringstid: På lager. Sendes fra oss innen 1 virkedag.
Legg i handlekurv
Vår pris: 695,-
Spar: 104,-
Veil.pris: 799,-