Strafferett - Ståle Eskeland

Strafferett Ståle Eskeland

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Hovedtemaet i Strafferett er alminnelig strafferett etter straffeloven 2005. Endringer i grunnloven av strafferettslig betydning som ble vedtatt våren ...

Pris
759,-
Spar
40,-
Legg i
Norsk straffeprosess - Johs. Andenæs

Norsk straffeprosess : norsk straffeprosess Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2009
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken gir en oversikt over hovedtankene som norsk straffeprosess bygger på, behandler sentrale temaer i den offentlige straffeforfølgning og beskriver ...

Pris
845,-
Spar
44,-
Legg i
Alminnelig strafferett - Johs. Andenæs

Alminnelig strafferett Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2004
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

5. utgave har oppdaterte henvisninger til rettspraksis, og ny fremstilling av store deler av reaksjonssystemet. Her legges det også vekt på å fremstille ...

Pris
759,-
Spar
40,-
Legg i
Konfliktrådsloven - Morten Holmboe

Konfliktrådsloven : kommentarutgave Morten Holmboe

Innbundet | Universitetsforl. | 2016
Leveringstid: Forventes 6.juni

Denne kommentarutgaven til konfliktrådsloven gir en grundig gjennomgang av lovens regler.Konfliktrådsloven av 2014 trådte i kraft 1. juli 2014 og erstattet ...

Pris
649,-
Legg i
Strafferett - Finn Haugen

Strafferett : håndbok Finn Haugen

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Strafferett - håndbok er en ettbinds, oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, ...

Pris
1234,-
Spar
65,-
Legg i
Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 (opphevet) ; Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 : med endringer , sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 126 (i kraft 1. januar 2016) ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 : me - Ny

Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 (opphevet) ; Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 : med endringer , sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 126 (i kraft 1. januar 2016) ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 : me

Spiral | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 126 (i kraft ...

Pris
298,-
Legg i
Bevis i straffesaker - Ragna Aarli

Bevis i straffesaker : utvalgte emner Ragna Aarli

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Bevis i straffesaker omhandler rettslige normer og menneskelige faktorer som har betydning ved fastleggingen av det faktiske grunnlaget i en straffesak. ...

Pris
779,-
Spar
41,-
Legg i
Forsvareren - Tor Langbach

Forsvareren Tor Langbach

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forsvareren gir en innføring i forsvareryrkets praktiske del, og gir en nyttig oversikt over hva forsvarere gjør, må tenke over og være forberedt på. ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Skjulte tvangsmidler - Ingvild Bruce

Skjulte tvangsmidler Ingvild Bruce

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Temaet for " "Skjulte tvangsmidler" " er lovgivningen om bruk av skjulte tvangsmidler, slik de er regulert i straffeprosessloven og politiloven. Felles ...

Pris
493,-
Spar
26,-
Legg i