Strafferett - Ståle Eskeland

Strafferett Ståle Eskeland

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Hovedtemaet i Strafferett er alminnelig strafferett etter straffeloven 2005. Endringer i grunnloven av strafferettslig betydning som ble vedtatt våren ...

Pris
799,-
Legg i
Norsk straffeprosess - Johs. Andenæs

Norsk straffeprosess : norsk straffeprosess Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2009
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken gir en oversikt over hovedtankene som norsk straffeprosess bygger på, behandler sentrale temaer i den offentlige straffeforfølgning og beskriver ...

Pris
747,-
Spar
112,-
Legg i
Alminnelig strafferett - Johs. Andenæs

Alminnelig strafferett Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2004
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

5. utgave har oppdaterte henvisninger til rettspraksis, og ny fremstilling av store deler av reaksjonssystemet. Her legges det også vekt på å fremstille ...

Pris
669,-
Spar
100,-
Legg i
Skjulte tvangsmidler - Ingvild Bruce

Skjulte tvangsmidler Ingvild Bruce

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Temaet for " "Skjulte tvangsmidler" " er lovgivningen om bruk av skjulte tvangsmidler, slik de er regulert i straffeprosessloven og politiloven. Felles ...

Pris
434,-
Spar
65,-
Legg i
Forsvareren - Tor Langbach

Forsvareren Tor Langbach

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forsvareren gir en innføring i forsvareryrkets praktiske del, og gir en nyttig oversikt over hva forsvarere gjør, må tenke over og være forberedt på. ...

Pris
499,-
Legg i
Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene - Johs. Andenæs

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2008
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ...

Pris
634,-
Spar
95,-
Legg i
Bevis i straffesaker - Ragna AarliNy

Bevis i straffesaker : utvalgte emner Ragna Aarli

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Bevis i straffesaker omhandler rettslige normer og menneskelige faktorer som har betydning ved fastleggingen av det faktiske grunnlaget i en straffesak. ...

Pris
820,-
Legg i
Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene - Kjell V. Andorsen

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Kjell V. Andorsen

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Leveringstid: Forventes 15.desember

Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ...

Pris
799,-
Legg i
Nytt i ny straffelov - Magnus Matningsdal

Nytt i ny straffelov Magnus Matningsdal

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. «Nytt i ny straffelov» gir en oversikt over de endringene ...

Pris
299,-
Legg i