Konfliktrådsloven - Morten Holmboe

Konfliktrådsloven : kommentarutgave Morten Holmboe

Innbundet | Universitetsforl. | 2016
Leveringstid: Forventes 6.juni

Denne kommentarutgaven til konfliktrådsloven gir en grundig gjennomgang av lovens regler.Konfliktrådsloven av 2014 trådte i kraft 1. juli 2014 og erstattet ...

Pris
649,-
Legg i
Straffeloven - Ny

Straffeloven

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Straffeloven (lov om straff) 2005 - med endringer, sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 126 (i kraft 1. januar 2016) Cappelen Damm Akademisk har ...

Pris
99,-
Legg i
Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 (opphevet) ; Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 : med endringer , sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 126 (i kraft 1. januar 2016) ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 : me - Ny

Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 (opphevet) ; Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 : med endringer , sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 126 (i kraft 1. januar 2016) ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 : me

Spiral | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 126 (i kraft ...

Pris
298,-
Legg i
Utilregnelighet - Svein Atle SkålevågNy

Utilregnelighet : en historie om rett og medisin Svein Atle Skålevåg

Innbundet | Pax | 2016
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Gjennom den norske rettshistorien har alltid noen lovbrytere blitt stilt på utsiden av det etablerte systemet for straff. Med ulike begrunnelser har de ...

Pris
349,-
Spar
50,-
Legg i