Erstatningsrett - Viggo Hagstrøm

Erstatningsrett Viggo Hagstrøm

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en bred fremstilling av gjeldende rettsregler og rettspraksis i Norge, sett i lys av den internasjonale rettsutviklingen. Fremstillingen omfatter ...

Pris
854,-
Spar
45,-
Legg i
Erstatningsrett - Morten KjellandNy

Erstatningsrett : en lærebok Morten Kjelland

Innbundet | Universitetsforl. | 2016
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens to hovedspørsmål: Foreligger det erstatningsansvar, og i så fall, hvor langt rekker ansvaret? ...

Pris
699,-
Legg i
Voldsoffererstatningsloven - Henning BrathNy

Voldsoffererstatningsloven : med kommentarer Henning Brath

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er et praktisk hjelpemiddel både for praktiserende jurister og andre som kommer i befatning med ordningen. Voldsoffererstatningsloven med kommentarer ...

Pris
646,-
Spar
34,-
Legg i
Produktansvarsloven - Ole André Oftebro

Produktansvarsloven : med kommentarer Ole André Oftebro

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Produktansvarsloven med kommentarer dekker behovet for en oppdatert kommentar om produktansvarsloven. Boken gir veiledning til loven i sin nåværende form ...

Pris
451,-
Spar
39,-
Legg i
Erstatningsansvar for villedende informasjon - Jan-Ove Færstad

Erstatningsansvar for villedende informasjon Jan-Ove Færstad

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I boken belyser forfatteren når erstatningsrettens regler kan anvendes for å flytte tapet fra informasjonsmottakeren til informasjonsgiveren. Han drøfter ...

Pris
713,-
Spar
37,-
Legg i
Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett - Morten Kjelland

Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett Morten Kjelland

Innbundet | Origami akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett er en samling av rettsavgjørelser som dekker de like hoveddelene i erstatningsretten. Avgjørelsene spenner ...

Pris
424,-
Legg i
Lærebok i erstatningsrett - Peter Lødrup

Lærebok i erstatningsrett Peter Lødrup

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2009
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka vektlegger hovedlinjene i erstatningsretten, de grunnleggende problemstilingene, reglenes bakgrunn og deres funksjoner. Enkelte linjer i rettsutviklingen ...

Pris
626,-
Spar
33,-
Legg i
Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen - Halvard Haukeland Fredriksen

Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen Halvard Haukeland Fredriksen

Innbundet | Fagbokforl. | 2013
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken omhandler EØS-rettens uskrevne regler om det offentliges erstatningsansvar for tap private måtte lide som følge av myndighetenes brudd på EØS-rettslige ...

Pris
974,-
Spar
51,-
Legg i