Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden

Erstatningsrett

Erstatningsrett - 23 treff.
Obs! Du kan avgrense ditt søk i menyen til venstre

Lærebok i erstatningsrett - Peter Lødrup

Lærebok i erstatningsrett


Peter Lødrup; Morten Kjelland
Innbundet | 599 sider | Gyldendal akademisk | 6. utg. | 2009 | Bokmål | ISBN: 9788205393486
Boka vektlegger hovedlinjene i erstatningsretten, de grunnleggende problemstilingene, reglenes bakgrunn og deres funksjoner. Enkelte linjer i rettsutviklingen ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 539,-
Spar: 81,-
Veil.pris: 620,-

Erstatningsansvar for villedende informasjon - Jan-Ove Færstad

Erstatningsansvar for villedende informasjon


Jan-Ove Færstad
Innbundet | 416 sider | Gyldendal juridisk | 1. utg. | 2014 | Bokmål | ISBN: 9788205461482
I boken belyser forfatteren når erstatningsrettens regler kan anvendes for å flytte tapet fra informasjonsmottakeren til informasjonsgiveren. Han drøfter ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 720,-

Avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett - Daniel Sipos

Avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett : oppgavesamling med løsningsforslag


Daniel Sipos; Håkon Tømte
Innbundet | 280 sider | Origami forl | 1. utg. | 2014 | Bokmål | ISBN: 9788299916028
Denne oppgavesamlingen er et hjelpemiddel for studenter som tar fagene avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett. Løsningsforslagene henviser til rettspraksis, ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager
Legg i handlekurv
Vår pris: 329,-

Skade og ansvar - Nils Nygaard

Skade og ansvar


Nils Nygaard
Innbundet | XII, 537 sider | Universitetsforl. | 6. utg. | 2007 | Nynorsk | ISBN: 9788215011349
Boken gir en systematisk fremstilling av vanlige erstatningsregler og grunnvilkårene for erstatningsansvar: Økonomiske tap, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 608,-
Spar: 91,-
Veil.pris: 699,-

Erstatningsbetingende medvirkning - Birgitte Hagland

Erstatningsbetingende medvirkning


Birgitte Hagland
Innbundet | 346 sider | Gyldendal juridisk | 1. utg. | 2012 | Bokmål | ISBN: 9788205429369
Finnes det en alminnelig regel om medvirkningsansvar i norsk rett? Dette er den sentrale problemstillingen i «Erstatningsbetingende medvirkning» av Birgitte ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 653,-
Spar: 97,-
Veil.pris: 750,-

Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen - Halvard Haukeland Fredriksen

Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen


Halvard Haukeland Fredriksen
Innbundet | 587 sider | Fagbokforl. | 1. utg. | 2013 | Bokmål | ISBN: 9788245015461
Boken omhandler EØS-rettens uskrevne regler om det offentliges erstatningsansvar for tap private måtte lide som følge av myndighetenes brudd på EØS-rettslige ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager
Legg i handlekurv
Vår pris: 840,-
Spar: 125,-
Veil.pris: 965,-

Tilretteleggeransvar - Olav Fr. Perland

Tilretteleggeransvar : verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner


Olav Fr. Perland
Innbundet | 970 sider | Cappelen Damm akademisk | 1. utg. | 2013 | Bokmål | ISBN: 9788202292485
I Tilretteleggeransvar analyserer forfatteren hvilket erstatningsansvar som kan oppstå for verdipapirforetak som tilrettelegger aksjeemisjoner etter norsk ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager
Legg i handlekurv
Vår pris: 1122,-
Spar: 168,-
Veil.pris: 1290,-

Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer - Lars Anders Heimdal

Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer : studier i internasjonal privatrett


Lars Anders Heimdal
Innbundet | 432 sider | Gyldendal juridisk | 1. utg. | 2013 | Bokmål | ISBN: 9788205436039
Temaet for denne boken er hvordan man skal løse rettsvalgsspørsmålet i erstatningssaker om krenkende ytringer. Rettsvalg i erstatningssaker om krenkende ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 626,-
Spar: 94,-
Veil.pris: 720,-

Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering - Morten Kjelland

Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering : en analyse av EU-domstolens og Transportklagenemndas praksis, med refleksjoner over forvaltningsrettslige, prosessrettslige og rettssosiologiske sider


Morten Kjelland
Innbundet | 542 sider | Universitetsforl. | 1. utg. | 2013 | Bokmål | ISBN: 9788215021430
Forsinkelse og kansellering kan utløse et bredt spekter av rettigheter, som rett til erstatning, omruting, refusjon/returflygning, forpleining, rettighetsinformasjon ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 521,-
Spar: 78,-
Veil.pris: 599,-

Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten - Anne Marie Frøseth

Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten


Anne Marie Frøseth
Innbundet | 420 sider | Fagbokforl. | 1. utg. | 2013 | Bokmål | ISBN: 9788245010091
Boken omhandler den erstatningsrettslige betydningen av at den skadelidte selv har eksponert seg for den risikokilden som fører til skaden, under ulike ...
Les mer
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager
Legg i handlekurv
Vår pris: 587,-
Spar: 88,-
Veil.pris: 675,-