Avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett - Daniel Sipos

Avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett Daniel Sipos

Innbundet | Origami forl | 2014
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne oppgavesamlingen er et hjelpemiddel for studenter som tar fagene avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett. Løsningsforslagene henviser til rettspraksis, ...

Pris
295,-
Spar
44,-
Legg i
Dekningsloven - Kristoffer AasebøNy

Dekningsloven Kristoffer Aasebø

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I denne boken kommenterer forfatterne bestemmelsene i dekningsloven av 8. juni 1984 nr. 59 med fyldige henvisninger til forarbeider, rettspraksis og annen ...

Pris
1200,-
Legg i
Dekningsloven - Kristoffer AasebøNy

Dekningsloven Kristoffer Aasebø

E-bok | Gyldendal juridisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

I denne boken kommenterer forfatterne bestemmelsene i dekningsloven med fyldige henvisninger til forarbeider, rettspraksis og annen juridisk litteratur. ...

Pris
960,-
Legg i
Direktekrav - Amund Bjøranger Tørum

Direktekrav Amund Bjøranger Tørum

Innbundet | Universitetsforl. | 2007
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en analyse av adgangen til å fremme såkalte direktekrav, særlig ved kjøp, tilvirkning og entreprise. Boken er nyttig for advokater, dommere og ...

Pris
869,-
Spar
130,-
Legg i
Foreldelse av fordringer - Marte Eidsand Kjørven

Foreldelse av fordringer Marte Eidsand Kjørven

Innbundet | Universitetsforl. | 2011
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en fremstilling av foreldelseslovens regler, og innfallsvinkelen åpner for en behandling av foreldelsesreglene hvor de ses i sammenheng, og hvor ...

Pris
634,-
Spar
95,-
Legg i
Foreldelse av fordringer - Anne Cathrine Røed

Foreldelse av fordringer Anne Cathrine Røed

Innbundet | Cappelen akademisk | 2010
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken er en utvidet kommentarutgave og tar for seg foreldelse av fordringer generelt med historikk, forholdet til andre rettsinstitutter og prosessuelle ...

Pris
1217,-
Spar
182,-
Legg i
Kontraktsomlegging i entrepriseforhold - Jan Einar Barbo

Kontraktsomlegging i entrepriseforhold Jan Einar Barbo

Innbundet | Universitetsforl. | 1997
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken omhandler visse rettsspørsmål knyttet til endringer av de ytelser som skal presteres i byggesaker iht. en inngått entreprisekontrakt. Her analyseres ...

Pris
1130,-
Spar
169,-
Legg i
Lojalitetsplikt i kontraktsforhold - Henriette Nazarian

Lojalitetsplikt i kontraktsforhold Henriette Nazarian

Innbundet | Cappelen akademisk | 2007
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken gjennomgår minstekrav for at en kontraktspart skal ha lojalitetsplikt i konkrete tilfeller etter norsk rett. Minstekravene blir deretter anvendt ...

Pris
878,-
Spar
131,-
Legg i