Forvaltningssanksjoner - Bjørn O. Berg

Forvaltningssanksjoner Bjørn O. Berg

Innbundet | Universitetsforl. | 2005
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Emnet for boken er forvaltningssanksjoner. Tre hovedgrupper er behandlet. Den første gruppen er de administrative bøtene. Den andre gruppen er administrativ ...

Pris
678,-
Spar
101,-
Legg i
Offentleglova - Jan Fridthjof Bernt

Offentleglova Jan Fridthjof Bernt

Innbundet | Fagbokforl. | 2009
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka presenterer og kommenterer Offentleglova som trådte i kraft 1. januar 2009. Den tar også for seg forskriften til loven, som på viktige punkt presiserer ...

Pris
492,-
Spar
73,-
Legg i
Innføring i juss - Erik Boe

Innføring i juss Erik Boe

Innbundet | Tano Aschehoug | 1993
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Lærebok om rett og offentlig styring. Boka henvender seg til alle som har behov for å kjenne grunnleggende regler i forvaltningsrett og for vårt statsstyre. ...

Pris
608,-
Spar
91,-
Legg i
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser - Anders Thue

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Anders Thue

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2013
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I denne boken kommenteres både lov om off#30;entlige anska#30;ffelser og forskrift om o#30;ffentlige anskaff#30;elser. Anskaffelsesregelverket har stor ...

Pris
1070,-
Spar
160,-
Legg i
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser - Anders Thue

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Anders Thue

E-bok | Gyldendal juridisk | 2014
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

I denne boken kommenteres både lov om off#30;entlige anska#30;ffelser og forskrift om o#30;ffentlige anskaff#30;elser. Anskaffelsesregelverket har stor ...

Pris
828,-
Spar
124,-
Legg i
Lærebok i miljøforvaltningsrett - Hans Chr. Bugge

Lærebok i miljøforvaltningsrett Hans Chr. Bugge

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om hovedtrekk i internasjonal miljørett og miljøretten i ...

Pris
429,-
Legg i
Offentlige anskaffelser - Marianne H. Dragsten

Offentlige anskaffelser Marianne H. Dragsten

Innbundet | Universitetsforl. | 2013
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken vil gi svar på de fleste spørsmål og går dypt inn i problemstillingene samtidig som det gis en utførlig oversikt over praksis fra EU-domstolen, norske ...

Pris
913,-
Spar
136,-
Legg i
Håndbok i offentlige anskaffelser - Marianne H. Dragsten

Håndbok i offentlige anskaffelser Marianne H. Dragsten

Paperback | Universitetsforl. | 2006
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Håndboka gir en kortfattet og praktisk oversikt over regelverket for offentlige anskaffelser. Hovedreglene, og den praktiske gjennomføringen av anskaffelsesprosessen ...

Pris
425,-
Spar
64,-
Legg i
Offentlige anskaffelser - Marianne H. Dragsten

Offentlige anskaffelser Marianne H. Dragsten

Innbundet | Universitetsforl. | 2005
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forfatterne gir kommentarer til hver enkelt av bestemmelsene i anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Eksempler og referat fra norsk rettspraksis, ...

Pris
782,-
Spar
117,-
Legg i