Forvaltningsloven - Ny

Forvaltningsloven

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Forvaltningsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 4. september 2015 nr. 91 (i kraft 1. januar 2016) Cappelen Damm Akademisk har gjennom ...

Pris
79,-
Legg i
Opplæringslova - Ny

Opplæringslova

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Opplæringslova m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 ...

Pris
149,-
Legg i
Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) av 17. juni 1998 nr. 56 ; Lov om bokføring (bokføringsloven : med endringer, sist ved lov av 20. juni 2014 nr. 23 (i kraft 1. januar 2015) : samt forskifter : med historiske og faglige noter - Ny

Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) av 17. juni 1998 nr. 56 ; Lov om bokføring (bokføringsloven : med endringer, sist ved lov av 20. juni 2014 nr. 23 (i kraft 1. januar 2015) : samt forskifter : med historiske og faglige noter

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015). Med historiske ...

Pris
129,-
Legg i
Forvaltningsloven ; Offenleglova (lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) av 19. mai 2006 nr. 16 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 64 :m/offentlegforskrifta : med historiske og faglige noter - Ny

Forvaltningsloven ; Offenleglova (lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) av 19. mai 2006 nr. 16 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 64 :m/offentlegforskrifta : med historiske og faglige noter

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka fremstiller forvaltningsrettens saksbehandlingsregler, og har registre over Lovavdelingenes og Sivilombudsmannens praksis, samt domsregister. Vedlegget ...

Pris
89,-
Legg i
Politiloven ; Politiinstruksen : (Alminnelig tjenesteinstruks for politiet) av 22. juni 1990 nr. 3963 : med endringer, sist ved forskrift av 19. juni 2015 nr. 673 (i kraft 1. oktober 2015) ; Våpeninstruksen : (våpeninstruks for politiet) av 1. august 1989 nr. 4872 : med endringer, sist ved forskrift av 12. ok - Ny