Sentrale emner i barneretten - Trude HaugliSpar87,-

Sentrale emner i barneretten Trude Haugli

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

SENTRALE EMNER I BARNERETTEN er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter. I bokens første del behandles ...

Pris
492,-
Spar
87,-
Legg i
Barnevernrett - Knut LindboeSpar94,-

Barnevernrett Knut Lindboe

Innbundet | Universitetsforl. | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei oversikt over rettsreglene om barnevern både for praktisk bruk og som lærebok. Den er ajourført i forhold til ny rettspraksis, lovendringer, ...

Pris
535,-
Spar
94,-
Legg i
Nordisk samboerrett - John Asland

Nordisk samboerrett John Asland

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I de nordiske landene er de rettslige skillelinjer mellom ektefeller og samboere i ferd med å viskes ut på stadig flere områder. Denne utviklingen har nok forledet noen samboere til å tro

Pris
503,-
Spar
26,-
Legg i
Oversikt over familieretten - Peter LødrupNy

Oversikt over familieretten Peter Lødrup

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Oversikt over familieretten omhandler alle sentrale spørsmål innenfor familieretten. Forfatterne tar opp reglene om ekteskapsinngåelse og -oppløsning, ...

Pris
299,-
Legg i
Familieretten - Peter Lødrup

Familieretten Peter Lødrup

Innbundet | Peter Lødrup og Tone Sverdrup | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Forfatterne behandler de sentrale spørsmål innen familieretten som angår ekteskap, samboerskap og forholdet mellom barn og foreldre. Fremstillingen omfatter ...

Pris
520,-
Legg i
Samværsrett i barnevernssaker - Trude Haugli

Samværsrett i barnevernssaker Trude Haugli

Innbundet | Universitetsforl. | 2000
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Her behandles retten til samvær mellom barnet og de biologiske foreldrene, og inngripen i denne rettigheten etter at foreldrene er fratatt omsorgen for ...

Pris
949,-
Spar
50,-
Legg i
De Castbergske barnelover 1915-2015 - Geir Kjell Andersland

De Castbergske barnelover 1915-2015 Geir Kjell Andersland

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

De Castbergske barnelover var både en viktig sosialpolitisk reform og et rettslig nybrottsarbeid, som sikret likestilling mellom barn født i og utenfor ...

Pris
293,-
Spar
26,-
Legg i
Barnerett - Gudrun Holgersen

Barnerett Gudrun Holgersen

Paperback | Høyskoleforl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken handler om barns rettsstilling i Norge. Forfatteren tar for seg rettslige spørsmål i de ulike fasene i et barns liv, blant annet statsborgerskap, ...

Pris
560,-
Spar
29,-
Legg i
Barnerett i et nøtteskall - Kirsten Kolstad KvaløNy

Barnerett i et nøtteskall Kirsten Kolstad Kvalø

Paperback | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Barnerett i et nøtteskall gir en innføring i sentrale rettsområder som berører barns rettslige stilling i norsk rett. Fremstillingen gir en oversikt over de tre sentrale hovedområdene in

Pris
349,-
Legg i
Barnevernloven - Kari Ofstad

Barnevernloven : med kommentarer Kari Ofstad

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Barnevernloven med kommentarer omfatter endringer fra forrige utgave, og er en oppdatert versjon av dagens situasjon. Barnevernloven med kommentarer gir en grundig innføring i lov 17. jul

Pris
759,-
Spar
40,-
Legg i
Barnevernloven ; Familievernkontorloven (lov om familievernkontorer) av 19. juni 1997 nr. 62 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) : samt forskrifter : med historiske og faglige noter -
Barnerett i et nøtteskall - Kirsten Kolstad KvaløNy

Barnerett i et nøtteskall Kirsten Kolstad Kvalø

E-bok | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2016
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Barnerett i et nøtteskall gir en innføring i sentrale rettsområder som berører barns rettslige stilling i norsk rett. Fremstillingen gir en oversikt over de tre sentrale hovedområdene in

Pris
244,-
Spar
35,-
Legg i
Ektepakt - Hans Christian Steenstrup

Ektepakt Hans Christian Steenstrup

Din egen advokat | Pandora | 1996
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Mappen inneholder et 14-siders hefte som går gjennom det man trenger å vite for å inngå en avtale med hensyn til juridiske og økonomiske sider av ekteskapet ...

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i
Barneadvokaten - Thea W. Totland

Barneadvokaten : regler og rettigheter som er viktige for barn Thea W. Totland

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2012
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Dette er en oppslagsbok for alle som kommer i berøring med barn og foreldre som ønsker svar på juridiske spørsmål om barn. Temaene er basert på de vanligste ...

Pris
238,-
Spar
21,-
Legg i
Samboeravtale - Hans Christian Steenstrup

Samboeravtale Hans Christian Steenstrup

Din egen advokat | Pandora | 1995
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Esken inneholder et 16-siders hefte med en gjennomgang av alle de viktigste lover og regler som berører samboerforholdet, med eksempel på utfylt samboerkontrakt. ...

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i
Barnefordelingstvister - Gunn-Mari Kjølberg

Barnefordelingstvister : håndbok i barnerettslige emner Gunn-Mari Kjølberg

Innbundet | Fagbokforl. | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet ...

Pris
489,-
Spar
26,-
Legg i
Familierett - Olav Molven

Familierett Olav Molven

Paperback | Universitetsforl. | 1999
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka behandler den tradisjonelle familierett som beskriver rettsforholdet mellom ektefeller, foreldre og barn. med andre samfunnsmessige problemer som ...

Pris
441,-
Spar
38,-
Legg i
De Castbergske barnelover 1915-2015 - Geir Kjell Andersland

De Castbergske barnelover 1915-2015 Geir Kjell Andersland

E-bok | Cappelen Damm akademisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

De Castbergske barnelover var både en viktig sosialpolitisk reform og et rettslig nybrottsarbeid, som sikret likestilling mellom barn født i og utenfor ...

Pris
249,-
Legg i
Barnevernloven - Kari Ofstad

Barnevernloven Kari Ofstad

E-bok | Gyldendal juridisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Barnevernloven med kommentarer omfatter endringer fra forrige utgave, og er en oppdatert versjon av dagens situasjon.Barnevernloven med kommentarer gir en grundig innføring i lov 17. juli

Pris
632,-
Legg i
Oversikt over familieretten - Peter Lødrup

Oversikt over familieretten Peter Lødrup

E-bok | Cappelen Damm akademisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boken gir en lettfattelig innføring i alle sentrale spørsmål innenfor familieretten og behandler blant annet inngåelse og oppløsning av ekteskap, formuesforholdet ...

Pris
249,-
Legg i
Oppgave- og materialsamling i familie- og arverett - Ola Viken

Oppgave- og materialsamling i familie- og arverett Ola Viken

Paperback | Universitetsforl. | 2007
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka er skrevet som et hjelpemiddel i faget familie- og arverett, både for individuell bruk, for kollokviearbeid og for bruk i kurssammenheng. Den inneholder ...

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i
Barnerett - Mary-Ann Hedlund

Barnerett : internasjonalt perspektiv Mary-Ann Hedlund

Paperback | Fagbokforl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken omhandler barnerettslige temaer og problemstillinger med forankring i internasjonal rett. Artiklene tar utgangspunkt i barnets stilling i utlendingsretten, ...

Pris
345,-
Spar
30,-
Legg i
Separasjon og skilsmisse - Hans Christian Steenstrup

Separasjon og skilsmisse Hans Christian Steenstrup

Din egen advokat | Pandora | 1996
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Mappa inneholder et hefte som går gjennom de viktigste lovbestemmelsene man må forholde seg til når man vil søke separasjon eller skilsmisse. Inneholder ...

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i