Forvaltningsrett - Torstein EckhoffSpar140,-

Forvaltningsrett Torstein Eckhoff

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I den nye utgaven av «Forvaltningsrett» er hele teksten gjennomgått og videreutviklet, en rekke avsnitt er kommet til, mens andre er omskrevet eller tatt ...

Pris
559,-
Spar
140,-
Legg i
Forvaltningsloven - Geir Woxholth

Forvaltningsloven : kommentarutgave Geir Woxholth

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka fremstiller forvaltningsrettens saksbehandlingsregler, og har registre over Lovavdelingenes og Sivilombudsmannens praksis, samt domsregister. Vedlegget ...

Pris
1044,-
Spar
55,-
Legg i
Alminnelig forvaltningsrett - Hans Petter GraverSpar130,-

Alminnelig forvaltningsrett Hans Petter Graver

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei innføring i den alminnelige forvaltningsretten. Hovedvekten er lagt på å få fram allmenne prinsipper som ligger til grunn for enkeltreglene, ...

Pris
519,-
Spar
130,-
Legg i
Lærebok i miljøforvaltningsrett - Hans Chr. BuggeSpar90,-

Lærebok i miljøforvaltningsrett Hans Chr. Bugge

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om hovedtrekk i internasjonal miljørett og miljøretten i ...

Pris
359,-
Spar
90,-
Legg i
Markedsføringsloven - Tore Lunde

Markedsføringsloven : med kommentarer Tore Lunde

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Markedsføringsloven med kommentarer foreligger nå i andre utgave, og gir en oppdatert og betydelig utvidet framstilling av reglene om markedsføring i lys ...

Pris
683,-
Spar
36,-
Legg i
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser - Anders Thue

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser : med kommentarer Anders Thue

E-bok | Gyldendal juridisk | 2014
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

I denne boken kommenteres både lov om off#30;entlige anska#30;ffelser og forskrift om o#30;ffentlige anskaff#30;elser. Anskaffelsesregelverket har stor betydning for både offentlig og priv

Pris
952,-
Legg i
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser - Anders Thue

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser : med kommentarer Anders Thue

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I denne boken kommenteres både lov om off#30;entlige anska#30;ffelser og forskrift om o#30;ffentlige anskaff#30;elser. Anskaffelsesregelverket har stor betydning for både offentlig og priv

Pris
1234,-
Spar
65,-
Legg i
Markedsføringsloven - Tore Lunde

Markedsføringsloven : med kommentarer Tore Lunde

E-bok | Gyldendal juridisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Markedsføringsloven med kommentarer foreligger nå i andre utgave, og gir en oppdatert og betydelig utvidet framstilling av reglene om markedsføring i lys ...

Pris
559,-
Legg i
Energiloven - Jens Naas-Bibow

Energiloven : med kommentarer Jens Naas-Bibow

E-bok | Gyldendal juridisk | 2014
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boka gir utførlige kommentarer til energiloven. Forfatterne legger særlig vekt på beskrivelsen av lovens konsesjonsordninger og forvaltningspraksis i tilknytning ...

Pris
600,-
Legg i
Offentlige anskaffelser - Marianne H. Dragsten

Offentlige anskaffelser : regelverk, praksis og løsninger Marianne H. Dragsten

Innbundet | Universitetsforl. | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken vil gi svar på de fleste spørsmål og går dypt inn i problemstillingene samtidig som det gis en utførlig oversikt over praksis fra EU-domstolen, norske ...

Pris
1092,-
Spar
57,-
Legg i
Energiloven - Jens Naas-Bibow

Energiloven : med kommentarer Jens Naas-Bibow

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir utførlige kommentarer til energiloven. Forfatterne legger særlig vekt på beskrivelsen av lovens konsesjonsordninger og forvaltningspraksis i tilknytning ...

Pris
759,-
Spar
40,-
Legg i
Forholdsmessighetsvurderinger i  forvaltningsretten - Karl Harald Søvig

Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten Karl Harald Søvig

Innbundet | Fagbokforl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken tar opp den dagsaktuelle diskusjonen om det gjelder et alminnelig forholdsmessighetsprinsipp i norsk forvaltningsrett og hvilken rekkevidde en slik ...

Pris
550,-
Spar
29,-
Legg i
Vassdrags- og energirett - Thor Falkanger

Vassdrags- og energirett Thor Falkanger

Innbundet | Universitetsforl. | 2002
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er en sterkt revidert fremstilling av Norsk vassdragsrett fra 1988. Hovedkapitlene er: Vassdrags- og energirett, introduksjon og kort historikk, ...

Pris
949,-
Spar
50,-
Legg i
Offentleglova - Jan Fridthjof Bernt

Offentleglova : med kommentarer Jan Fridthjof Bernt

Innbundet | Fagbokforl. | 2009
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka presenterer og kommenterer Offentleglova som trådte i kraft 1. januar 2009. Den tar også for seg forskriften til loven, som på viktige punkt presiserer ...

Pris
575,-
Spar
30,-
Legg i
Lærebok i forvaltningsrett - Morten Walløe Tvedt

Lærebok i forvaltningsrett Morten Walløe Tvedt

Paperback | Gyldendal juridisk | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka forklarer oppbygningen av forvaltningen og hvordan forvaltningen skal gå fram for å treffe vedtak. Den benytter utdrag fra aktuelle dommer for å vise ...

Pris
450,-
Spar
39,-
Legg i
Forvaltningsloven i kommunene - Kyrre Grimstad

Forvaltningsloven i kommunene : veiledning og kommentarer Kyrre Grimstad

Innbundet | Kommuneforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Dette er en veileder til forvaltningsloven, med beskrivelser av lovens regler og eksempler fra praksis i kommunene. I tillegg redegjøres det for viktige ...

Pris
903,-
Spar
47,-
Legg i
Innføring i juss - Erik Boe

Innføring i juss : bd. 2 : statsrett og forvaltningsrett Erik Boe

Innbundet | Tano Aschehoug | 1993
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Lærebok om rett og offentlig styring. Boka henvender seg til alle som har behov for å kjenne grunnleggende regler i forvaltningsrett og for vårt statsstyre. ...

Pris
664,-
Spar
35,-
Legg i
Anskaffelsesrett i et nøtteskall - Morten Goller

Anskaffelsesrett i et nøtteskall Morten Goller

E-bok | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2014
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boken gir en grunnleggende innføring i regelverket om offentlige anskaffelser. Boken behandler alle sider av en anskaffelsesprosess fra kunngjøring til ...

Pris
328,-
Legg i
Kommentarbok til offentleglova - Nils E. Øy

Kommentarbok til offentleglova Nils E. Øy

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Med overbevisende innsikt i og kunnskap om offentleglova, hva den handler om og hvordan den skal tolkes, leverer Nils E. Øy en viktig kommentarbok om praktisk ...

Pris
385,-
Spar
34,-
Legg i
Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann - Susann Funderud Skogvang

Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann Susann Funderud Skogvang

Innbundet | Universitetsforl. | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hovedregelen er at saltvannsfiske er en allemannsrett, og at fisket er fritt for alle norske innbyggere. Men kan faktisk fiske ha vært utøvet på en slik ...

Pris
664,-
Spar
35,-
Legg i
Lærebok i kulturminnerett - Michael Kahn

Lærebok i kulturminnerett Michael Kahn

Innbundet | Tapir akademisk forl. | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken omhandler de rettslige konsekvensene som følger av at byggverk, anlegg, gjenstander og lignende anses som kulturminner. Boken har en pedagogisk vinkling ...

Pris
419,-
Spar
36,-
Legg i
Regnskapsloven ; Bokføringsloven : (lov om bokføring) 19. november 2004 nr. 73 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) : samt forskrifter : med historiske og faglige noter - UtsolgtNy
Politirett - Ragnar AuglendNy

Politirett Ragnar Auglend

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett. Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonen

Pris
890,-
Legg i
Anskaffelsesrett i et nøtteskall - Morten Goller

Anskaffelsesrett i et nøtteskall Morten Goller

Paperback | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Anskaffelsesrett i et nøtteskall gir en grunnleggende innføring i regelverket om offentlige anskaffelser. Boken behandler alle sider av en anskaffelsesprosess fra kunngjøring til eventuell

Pris
385,-
Spar
34,-
Legg i
Håndbok i offentlige anskaffelser - Marianne H. Dragsten

Håndbok i offentlige anskaffelser Marianne H. Dragsten

Paperback | Universitetsforl. | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Håndboka gir en kortfattet og praktisk oversikt over regelverket for offentlige anskaffelser. Hovedreglene, og den praktiske gjennomføringen av anskaffelsesprosessen ...

Pris
493,-
Spar
26,-
Legg i
Politirett i et nøtteskall - Steinar Fredriksen

Politirett i et nøtteskall Steinar Fredriksen

Paperback | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en innføring i norsk politirett. Politirett i et nøtteskall.har hovedvekt på inngrepshjemlene i politiloven kapittel II og reglene om politiets adgang til å bruke fysisk makt ve

Pris
349,-
Legg i