Forvaltningsrett - Torstein Eckhoff

Forvaltningsrett Torstein Eckhoff

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I den nye utgaven av «Forvaltningsrett» er hele teksten gjennomgått og videreutviklet, en rekke avsnitt er kommet til, mens andre er omskrevet eller tatt ...

Pris
565,-
Spar
84,-
Legg i
Alminnelig forvaltningsrett - Hans Petter GraverNy

Alminnelig forvaltningsrett Hans Petter Graver

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei innføring i den alminnelige forvaltningsretten. Hovedvekten er lagt på å få fram allmenne prinsipper som ligger til grunn for enkeltreglene, ...

Pris
649,-
Legg i
Kommentarbok til offentleglova - Nils E. ØyNy

Kommentarbok til offentleglova Nils E. Øy

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Med overbevisende innsikt i og kunnskap om offentleglova, hva den handler om og hvordan den skal tolkes, leverer Nils E. Øy en viktig kommentarbok om praktisk ...

Pris
399,-
Legg i
Markedsføringsloven - Tore LundeNy

Markedsføringsloven Tore Lunde

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Markedsføringsloven med kommentarer foreligger nå i andre utgave, og gir en oppdatert og betydelig utvidet framstilling av reglene om markedsføring i lys ...

Pris
690,-
Legg i
Forvaltningsloven - Geir Woxholth

Forvaltningsloven Geir Woxholth

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2011
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka fremstiller forvaltningsrettens saksbehandlingsregler, og har registre over Lovavdelingenes og Sivilombudsmannens praksis, samt domsregister. Vedlegget ...

Pris
922,-
Spar
138,-
Legg i
Lærebok i miljøforvaltningsrett - Hans Chr. BuggeNy

Lærebok i miljøforvaltningsrett Hans Chr. Bugge

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om hovedtrekk i internasjonal miljørett og miljøretten i ...

Pris
429,-
Legg i
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser - Anders Thue

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Anders Thue

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2013
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I denne boken kommenteres både lov om off#30;entlige anska#30;ffelser og forskrift om o#30;ffentlige anskaff#30;elser. Anskaffelsesregelverket har stor ...

Pris
1070,-
Spar
160,-
Legg i
Markedsføringsloven - Tore LundeNy

Markedsføringsloven Tore Lunde

E-bok | Gyldendal juridisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Markedsføringsloven med kommentarer foreligger nå i andre utgave, og gir en oppdatert og betydelig utvidet framstilling av reglene om markedsføring i lys ...

Pris
552,-
Legg i
Offentlige anskaffelser - Marianne H. Dragsten

Offentlige anskaffelser Marianne H. Dragsten

Innbundet | Universitetsforl. | 2013
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken vil gi svar på de fleste spørsmål og går dypt inn i problemstillingene samtidig som det gis en utførlig oversikt over praksis fra EU-domstolen, norske ...

Pris
913,-
Spar
136,-
Legg i
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser - Anders Thue

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Anders Thue

E-bok | Gyldendal juridisk | 2014
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

I denne boken kommenteres både lov om off#30;entlige anska#30;ffelser og forskrift om o#30;ffentlige anskaff#30;elser. Anskaffelsesregelverket har stor ...

Pris
828,-
Spar
124,-
Legg i