Veiledning i praksis - Roar C. Pettersen

Veiledning i praksis Roar C. Pettersen

Paperback | Universitetsforl. | 2004
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei oversikt over sentral veiledningsteori og viser konkret hvordan man kan lære seg grunnleggende veiledningsferdigheter. Boka inneholder også ...

Pris
199,-
Spar
30,-
Legg i
Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge - Terje Ogden

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge Terje Ogden

Paperback | Gyldendal akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Problematferd kommer til uttrykk på mange måter, og er et resultat av samspillet mellom individuelle kjennetegn og miljømessige påvirkninger. I denne ...

Pris
450,-
Legg i
Kontaktlærerserien 1-4 - Thomas NordahlNy

Kontaktlærerserien 1-4 Thomas Nordahl

Paperback | Gyldendal akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Opplæringsloven gir kontaktlæreren en rekke oppgaver. Dersom du er kontaktlærer, skal du blant annet gjennomføre foreldresamtaler og foreldremøter. Du ...

Pris
790,-
Legg i
Det vurderende øyet - Cato R.P. Bjørndal

Det vurderende øyet Cato R.P. Bjørndal

Paperback | Gyldendal akademisk | 2011
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forfatterne gir en innføring i observasjon som fenomen og metode og redegjør for bruken av blant annet loggskriving, intervju og spørreskjema. Boka inneholder ...

Pris
295,-
Spar
44,-
Legg i
Lekens flertydighet - Maria Øksnes

Lekens flertydighet Maria Øksnes

Paperback | Cappelen akademisk | 2010
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Forfatteren ønsker i denne boken å vise hvordan lek kan forstås på andre måter enn de mest vanlige. Hun har tatt med lekforskere og filosofer, og har også ...

Pris
347,-
Spar
52,-
Legg i
Pedagogikk - Janicke Heldal Stray

Pedagogikk Janicke Heldal Stray

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2014
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Pedagogikk - en grunnbok gir en grundig innføring i de mest sentrale tema innenfor pedagogikken. Den består av 38 kapitler skrevet av dyktige forskere ...

Pris
521,-
Spar
78,-
Legg i
Familiepedagogikk - Oddbjørn Evenshaug

Familiepedagogikk Oddbjørn Evenshaug

Paperback | Ad Notam Gyldendal | 1997
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Familiepedagogikk dreier seg om hele oppdragelsen, der en behandler oppdragelsesteoretiske spørsmål av typen hva, hvordan og hvorfor. Den tar sitt utgangspunkt ...

Pris
552,-
Spar
83,-
Legg i
Etikk for pedagoger - Lars Gunnar Lingås

Etikk for pedagoger Lars Gunnar Lingås

Paperback | Gyldendal akademisk | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Etikk for pedagoger gir en innføring i grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å handle etisk i sin hverdag i barnehage og skole. I ...

Pris
283,-
Spar
42,-
Legg i
Mediepedagogiske perspektiver - Yvonne FritzeNy

Mediepedagogiske perspektiver Yvonne Fritze

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

I Mediepedagogiske perspektiver framstilles mediepedagogikken som et fagfelt med tre perspektiver:   Mediesosialisering - hvordan mennesker og samfunn ...

Pris
348,-
Legg i
Slik stopper vi mobbing - Erlend Moen

Slik stopper vi mobbing Erlend Moen

Paperback | Universitetsforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Erlend Moen bygger sin bok på tung erfaring. Som en del av veiledningstjenesten Skoleteamet på Dagskolen i Trondheim har han rykket ut for å hjelpe skoler ...

Pris
260,-
Spar
39,-
Legg i