Sosial kompetanse og problematferd i skolen - Terje Ogden

Sosial kompetanse og problematferd i skolen Terje Ogden

Paperback | Gyldendal akademisk | 2009
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boka kombinerer et problem- og ressursorientert perspektiv for å forklare hvordan barn og unges sosiale tilpasning påvirkes av sosiale ferdigheter og problematferd. Sosial kompetanse

Pris
411,-
Spar
61,-
Legg i
Veiledning i praksis - Roar C. Pettersen

Veiledning i praksis Roar C. Pettersen

Paperback | Universitetsforl. | 2004
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei oversikt over sentral veiledningsteori og viser konkret hvordan man kan lære seg grunnleggende veiledningsferdigheter. Boka inneholder også ...

Pris
199,-
Spar
30,-
Legg i
Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge - Terje OgdenNy

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge Terje Ogden

Paperback | Gyldendal akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Problematferd kommer til uttrykk på mange måter, og er et resultat av samspillet mellom individuelle kjennetegn og miljømessige påvirkninger. I denne ...

Pris
450,-
Legg i
Veiledning og praktisk yrkesteori - Gunnar Handal

Veiledning og praktisk yrkesteori Gunnar Handal

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2014
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Klassikeren innenfor veiledningsfeltet - Veiledning og praktisk yrkesteori - kommer nå i tredje utgave, et kvart århundre etter førsteutgivelsen. I denne ...

Pris
425,-
Spar
64,-
Legg i
Elevens tekst - Dagrun Skjelbred

Elevens tekst Dagrun Skjelbred

Paperback | LNUs skriftserie | Cappelen Damm akademisk | 2014
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Hvordan lærer barn å skrive tekster som fungerer? Hva krever en god skriveopplæring av læreren? Hva tenker du om det? Denne boka viser en skriveopplæring ...

Pris
347,-
Spar
52,-
Legg i
Det vurderende øyet - Cato R.P. Bjørndal

Det vurderende øyet Cato R.P. Bjørndal

Paperback | Gyldendal akademisk | 2011
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forfatterne gir en innføring i observasjon som fenomen og metode og redegjør for bruken av blant annet loggskriving, intervju og spørreskjema. Boka inneholder ...

Pris
295,-
Spar
44,-
Legg i
Lekens flertydighet - Maria Øksnes

Lekens flertydighet Maria Øksnes

Paperback | Cappelen akademisk | 2010
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Forfatteren ønsker i denne boken å vise hvordan lek kan forstås på andre måter enn de mest vanlige. Hun har tatt med lekforskere og filosofer, og har også ...

Pris
347,-
Spar
52,-
Legg i
Dette vet vi om - Thomas Nordahl

Dette vet vi om Thomas Nordahl

Paperback | Dette vet vi om | Gyldendal akademisk | 2012
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Pakka består av 8 hefter som tar for seg aktuelle problemstillinger som lærere støter på i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for elevene.

Pris
1079,-
Spar
161,-
Legg i
Familiepedagogikk - Oddbjørn Evenshaug

Familiepedagogikk Oddbjørn Evenshaug

Paperback | Ad Notam Gyldendal | 1997
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Familiepedagogikk dreier seg om hele oppdragelsen, der en behandler oppdragelsesteoretiske spørsmål av typen hva, hvordan og hvorfor. Den tar sitt utgangspunkt ...

Pris
552,-
Spar
83,-
Legg i
Etikk for pedagoger - Lars Gunnar Lingås

Etikk for pedagoger Lars Gunnar Lingås

Paperback | Gyldendal akademisk | 2014
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Etikk for pedagoger gir en innføring i grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å handle etisk i sin hverdag i barnehage og skole. I ...

Pris
283,-
Spar
42,-
Legg i