Emnet Pedagogikk inneholder 207908 produkter.

Engelsk på mellomtrinnet - Juliet Munden

Engelsk på mellomtrinnet : a teacher's guide Juliet Munden

Paperback | Gyldendal akademisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

En bok på engelsk for deg som er eller skal bli engelsklærer på mellomtrinnet. Som engelsklærer står du fritt til å velge stoff og aktiviteter som passer for klassen din, så fremt elevene

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Developing Discussion in Secondary Science - Lynda DunlopNy

Developing Discussion in Secondary Science Lynda Dunlop

Innbundet | Taylor & Francis Ltd | 2019
Fri frakt! Leveringstid: Usikker levering

Making new organs from stem cells, exploration of space and performance enhancing drugs are all aspects of contemporary science with significant consequences ...

Pris
1406,-
Legg i
Psykisk helse i skolen - Edvin Bru

Psykisk helse i skolen Edvin Bru

Paperback | Universitetsforl. | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Elever med psykiske helseplager har større utfordringer enn andre med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har dermed behov for tettere oppfølging ...

Pris
321,-
Spar
28,-
Legg i
Se barnet innenfra - Ida Brandtzæg

Se barnet innenfra : hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen Ida Brandtzæg

Paperback | Kommuneforl. | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Tilknytningen til foreldrene danner den viktigste rammen rundt barns utvikling. Men du som jobber i barnehage, er en klar nummer to for mange. Denne boka viser hvordan Trygghetssirkelen kan dann

Pris
336,-
Spar
29,-
Legg i
Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge - Terje Ogden

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge Terje Ogden

Paperback | Gyldendal akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Problematferd kommer til uttrykk på mange måter, og er et resultat av samspillet mellom individuelle kjennetegn og miljømessige påvirkninger. I denne boka er atferdsproblemer et spørsmål

Pris
441,-
Spar
38,-
Legg i
Spesialpedagogikk - Edvard Befring

Spesialpedagogikk Edvard Befring

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Spesialpedagogikk er et enormt fagfelt, men Edvard Befring og Reidun Tangens bok gir både studenter og fagfolk en svært grundig innføring i fagfeltet spesialpedagogikk. ...

Pris
664,-
Spar
35,-
Legg i
Elevens verden - Gunn Imsen

Elevens verden : innføring i pedagogisk psykologi Gunn Imsen

Paperback | Universitetsforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Midlertidig utsolgt

Målsettingen med boka er at man lettere skal forstå hvordan det er å være barn og ungdom i hjem, skole og nærsamfunn. For å kunne forstå må man gi fenomenene ...

Pris
560,-
Spar
29,-
Twinkle twinkle - Juliet Munden

Twinkle twinkle : English 1-4 Juliet Munden

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Twinkle Twinkle is a classroom-related, user-friendly resource book for all teachers of English to young learners. In simple, easy-to-understand English ...

Pris
367,-
Spar
32,-
Legg i
Norskboka 2 - Benthe Kolberg Jansson

Norskboka 2 : norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7 Benthe Kolberg Jansson

Paperback | Norskboka nr. 2 | Universitetsforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

For første gang utgis et verk som presenterer alle norskfagets sentrale emner for vordende norsklærere i grunnskolelærerutdanningen (GLU) 1-7. Norskfaget ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Skal vi leke en bok? - Ingvild Alfheim

Skal vi leke en bok? : språktilegnelse gjennom bildebøker Ingvild Alfheim

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Lyst, lek, leseglede og læring er denne bokas magiske firkløver. Boka er spekket med kreative ideer, og språkleker knyttet til en knippe bøker. Språklekene ...

Pris
404,-
Spar
35,-
Legg i
Inkluderende læringsmiljø - Inger Bergkastet

Inkluderende læringsmiljø : faglig og sosialt Inger Bergkastet

Paperback | Gyldendal akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hva innebærer det å arbeide helhetlig og systematisk med elevenes læringsmiljø? Hva betyr det at læringsmiljøet er inkluderende? Hvordan ivaretar vi både sosial og faglig læring? Elever u

Pris
247,-
Spar
22,-
Legg i
Spesialundervisning - Peder HaugNy

Spesialundervisning : innhald og funksjon Peder Haug

Paperback | Samlaget | 2017
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den? Dette har vore hovudspørsmåla i forskingsprosjektet SPEED (2013-2017) som boka byggjer på. Motivasjonen for den omfattande fors

Pris
349,-
Legg i
Å lykkes med lesing - Kjersti Lundetræ

Å lykkes med lesing : tidlig innsats og tilpasset leseopplæring Kjersti Lundetræ

Paperback | Gyldendal akademisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Ny bok om leseopplæringLeseferdighet og lesing betyr stadig mer i dagens informasjons- og utdanningssamfunn. Derfor har det også vært en stor og rask utvikling innen leseforskning ...

Pris
404,-
Spar
35,-
Legg i
Lærerens verden - Gunn Imsen

Lærerens verden : innføring i generell didaktikk Gunn Imsen

Paperback | Universitetsforl. | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Målet med «Lærerens verden» er å gi studenter og andre interesserte basiskunnskap om skole og opplæring og et helhetlig grunnlag for en selvstendig, profesjonell ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Norskdidaktikk - Jon Smidt

Norskdidaktikk : ei grunnbok Jon Smidt

Innbundet | Universitetsforl. | 2009
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka viser hvordan norskundervisning i grunnskolen kan knyttes opp mot elevenes tekstproduksjon og utvikling av tekstkompetanse. Forfatterne legger fram ...

Pris
493,-
Spar
26,-
Legg i
Veiledning i praksis - Roar C. Pettersen

Veiledning i praksis : grunnleggende ferdigheter Roar C. Pettersen

Paperback | Universitetsforl. | 2004
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei oversikt over sentral veiledningsteori og viser konkret hvordan man kan lære seg grunnleggende veiledningsferdigheter. Boka inneholder også ...

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i
Den skallete heksen - Marthe Lise Gjennestad

Den skallete heksen : lek og eksperimentering med farger Marthe Lise Gjennestad

Spiral | NKS-forl. | 2000
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka er en idebok som skal inspirere barn og voksne til å eksperimentere med form og farge, maling og tegning. Den inneholder forslag til oppgaver som ...

Pris
493,-
Spar
26,-
Legg i
Pedagogiske fenomener - Ole Andreas Kvamme

Pedagogiske fenomener : en innføring Ole Andreas Kvamme

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Pedagogiske fenomener - en innføring gir utsyn over den store bredden i pedagogikkens oppgaver og tenkemåter. Boka er skrevet for studenter som skal begynne ...

Pris
458,-
Spar
40,-
Legg i
Lekens muligheter - Gunilla Lindqvist

Lekens muligheter Gunilla Lindqvist

Paperback | Ad Notam Gyldendal | 1997
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka viser hvordan pedagogikken kan skape nye muligheter for å utvikle lekens rolle i barnehage og skole. Forfatteren gir en innføring i ideene bak lekpedagogikk, ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Historiedidaktikk - Erik Lund

Historiedidaktikk : en håndbok for studenter og lærere Erik Lund

Paperback | Universitetsforl. | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Ny, oppdatert utgave av klassikeren for historielærere og lærerstudenter.«Historiedidaktikk» består av tre deler. Del 1 gir innsyn i historiedidaktisk ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Veiledning - Sidsel Tveiten

Veiledning : mer enn ord Sidsel Tveiten

Paperback | Fagbokforl. | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Bokens tema er veiledning av studenter og yrkesutøvere i ulike funksjonsrettede fag og profesjoner. Veiledningens overordnede hensikt er å styrke mestringskompetansen. ...

Pris
437,-
Spar
38,-
Legg i
Begavede barnehagebarns læring - Branca LieNy

Begavede barnehagebarns læring : i teori og praksis Branca Lie

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2017
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Begavede barnehagebarns læring - i teori og praksis baserer seg på forfatterens forskning på fagfeltet samt egen praksis som lærer og pedagogisk psykolog. ...

Pris
269,-
Legg i
Kontaktlærerserien - Thomas Nordahl

Kontaktlærerserien Thomas Nordahl

Paperback | Gyldendal akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Opplæringsloven gir kontaktlæreren en rekke oppgaver. Dersom du er kontaktlærer, skal du blant annet gjennomføre foreldresamtaler og foreldremøter. Du ...

Pris
949,-
Spar
50,-
Legg i
Læreren - Inge Eidsvåg

Læreren : betraktninger om kjærlighetens gjerninger Inge Eidsvåg

Innbundet | Cappelen | 2000
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Forfatterens omtale«Jeg har villet skrive ei bok om det som er margen i lærergjerningen, uansett alderstrinn og skoleslag. Om lærelyst og erkjennelsesglede. Jeg har brukt ...

Pris
318,-
Spar
31,-
Legg i
Liten i barnehagen - May Britt DrugliNy

Liten i barnehagen May Britt Drugli

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2017
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne boken handler om de yngste barna i barnehagen og hva de trenger for å ha det bra. Små barn har andre behov enn det eldre barn har, og boken prøver ...

Pris
369,-
Legg i
Grep om begreper - Helle Ibsen

Grep om begreper : en metodikk for begrepslæring Helle Ibsen

Paperback | Gan Aschehoug | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

- en veiledningsbok med en teoretisk forankring og en praktisk beskrivelse av hvordan metodikken Grep om begreper kan gjennomføres. Bakerst i boka finner ...

Pris
2939,-
Legg i
Grip omgrepa - Helle Ibsen

Grip omgrepa : ein metodikk for å lære omgrep Helle Ibsen

Paperback | Gan Aschehoug | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

- en veiledningsbok med en teoretisk forankring og en praktisk beskrivelse av hvordan metodikken Grep om begreper kan gjennomføres. Bakerst i boka finner ...

Pris
2939,-
Legg i
Konfirmantbibelen - Heid Leganger-Krogstad

Konfirmantbibelen : lærerveiledning Heid Leganger-Krogstad

Paperback | Konfirmantbibelen | Verbum | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Lærerveiledning til "Konfirmantbibelen". Ny utgave av lærerveiledningen tilpasset den nye utgaven av "Konfirmantbibelen" med bibeltekst av 2011.

Pris
398,-
Legg i