Ditt søk på "Administrasjon" ga 202 treff.

Å studere økonomi og administrasjon - Trude Høgvold Olsen

Å studere økonomi og administrasjon : et kunnskapspuslespill Trude Høgvold Olsen

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Når man skal løse praktiske økonomisk-administrative problemstillinger, er det nødvendig å koble kunnskap fra flere ulike fag. For eksempel krever strategiske ...

Pris
367,-
Spar
32,-
Legg i
Administrasjon og drift av taxibedrifter - Rune Haukeland

Administrasjon og drift av taxibedrifter Rune Haukeland

Paperback | Taxiløyve | NKI-forl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Heftet behandler ledelse og organisering av en drosjebedrift, de forskjellige organisasjoner innen drosjenæringen, regulering av forhold mellom arbeidsgiver ...

Pris
536,-
Spar
28,-
Legg i
Finansregnskap med analyse - Kjell Magne Baksaas

Finansregnskap med analyse Kjell Magne Baksaas

Paperback | Gyldendal akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka dekker emnet Finansregnskap med analyse i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Den er også aktuell for andre tilsvarende kurs på høgskolenivå. Boka gir en innfør

Pris
522,-
Spar
27,-
Legg i
Grunnleggende regnskap - Kjell Magne Baksaas

Grunnleggende regnskap Kjell Magne Baksaas

Paperback | Gyldendal akademisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken er skrevet for emnet grunnleggende regnskap i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Grunnleggende regnskap tar sikte på å utvikle en god forståelse av grun

Pris
522,-
Spar
27,-
Legg i
Anvendt mikroøkonomi - Erik Grønn

Anvendt mikroøkonomi Erik Grønn

Cappelen Damm akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Hovedtemaet i Anvendt mikroøkonomier i hvilken grad individuell, uavhengig atferd fra de enkelte økonomiske aktørenes side vil frembringe et økonomisk ...

Pris
569,-
Spar
30,-
Legg i
Kommunal forvaltning og planlegging - Oddbjørn Bukve

Kommunal forvaltning og planlegging Oddbjørn Bukve

Paperback | Samlaget | 1997
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka er ei grunnbok for høgare utdanningstilbod i offentleg administrasjon og planlegging, og samstundes ei handbok for praktikarar i lokalpolitikk administrasjon. ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok - Einar Hansen

Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok Einar Hansen

Paperback | Cappelen akademisk | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Ordboka tar sikte på å dekke sentrale fagspråklige felt fra makroøkonomiske termer via finans, børs, administrasjon og møteterminologi til juridisk terminologi ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Barnehageleiing i praksis - Kjetil Børhaug

Barnehageleiing i praksis Kjetil Børhaug

Paperback | Samlaget | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Barnehageleiing i praksis er ei lærebok i administrasjon og leiing, skriven for kunnskapsområdet «Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid i barnehagelærarutdanninga ...

Pris
303,-
Spar
26,-
Legg i
Moderne arkitektur - Àlex Sánchez Vidiella

Moderne arkitektur Àlex Sánchez Vidiella

Innbundet | Spektrum | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka presenterer moderne arkitektur fra hele verden bygd for ulike formål, både idrett, kultur, religion, administrasjon, offentlige tjenester og forretningsvirksomhet. ...

Pris
363,-
Spar
36,-
Legg i
Ta grep - Ole Georg Hoaas

Ta grep : fordeling av makt ved delegering Ole Georg Hoaas

Paperback | Kommuneforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka ser på hva som er den mest hensiktsmessige måten å delegere myndighet på. Dette er aktuelt i kommunene hvor man skal ha et delegeringsreglement som ...

Pris
345,-
Spar
30,-
Legg i
Materialsamling i børs- og verdipapirrett - Erling Christiansen

Materialsamling i børs- og verdipapirrett : corporate Erling Christiansen

Paperback | Akademika | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Materialsamling i børs- og verdipapirrett er et praktisk oppslagsverk for praktiserende advokater, konsernjurister i foretak med børsnoterte verdipapirer, ...

Pris
674,-
Spar
35,-
Legg i
Grunnleggende bedriftsøkonomi - Trond Winther

Grunnleggende bedriftsøkonomi Trond Winther

Paperback | Gyldendal akademisk | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken dekker kurset Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1) i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Den er også aktuell for ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Materialsamling i børs- og verdipapirrett - Erling Christiansen

Materialsamling i børs- og verdipapirrett : compliance Erling Christiansen

Paperback | Akademika | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Materialsamling i børs- og verdipapirrett er et praktisk oppslagsverk for praktiserende advokater, konsernjurister i foretak med børsnoterte verdipapirer, ...

Pris
550,-
Spar
29,-
Legg i
Windows server 2008 - Hans Olav Bøe

Windows server 2008 Hans Olav Bøe

Paperback | Gyldendal undervisning | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir deg grunnleggende kunnskaper slik at du kan konfigurere og drifte en server. Sentrale temaer er installasjon, administrasjon, fildeling, skriveroppsett, ...

Pris
501,-
Legg i
Den som ser - Herbjørg WassmoNy

Den som ser Herbjørg Wassmo

Innbundet | Dina-bøkene nr. 4 | 2017
Fri frakt! Leveringstid: Kommer 17. august

I år er det tjue år siden siste bok om Dina ble utgitt. Nå har Herbjørg Wassmo velsignet oss med en fjerde bok om Dinas slekt, og når du åpner den, er ...

Pris
349,-
Spar
50,-
Legg i
Mikroøkonomi på norsk - Erik Grønn

Mikroøkonomi på norsk Erik Grønn

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Mikroøkonomi på norsk er skrevet for å støtte studentenes arbeid frem mot en eksamen i mikroøkonomi og er en videreføring av Mikroøkonomi. Formler og oppgaver, ...

Pris
503,-
Spar
26,-
Legg i
Makroøkonomi - Per Halvor Vale

Makroøkonomi : har vi kontroll med utviklingen? Per Halvor Vale

Paperback | Abstrakt | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken tar for seg makroøkonomisk teori. Målgruppen for boken er studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, samt studenter på studier der ...

Pris
428,-
Spar
37,-
Legg i
Økonomisk styring 2.0 - Svein H. Gjønnes

Økonomisk styring 2.0 Svein H. Gjønnes

Paperback | Økonomisk styring 2.0 | Fagbokforl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Grunntanken i boken er at økonomisk styring handler om implementering og fornyelse av virksomhetens strategi. Stoffet er organisert rundt en styringssløyfe. ...

Pris
569,-
Spar
30,-
Legg i
Lean blir norsk - Monica Rolfsen

Lean blir norsk : lean i den norske samarbeidsmodellen Monica Rolfsen

Paperback | Fagbokforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Fenomenet lean har preget debatten om endring og omstilling i private og offentlige virksomheter i de siste tyve årene. Siden midten av 2000-tallet er ...

Pris
450,-
Spar
39,-
Legg i
Skolelovsamlingen 2017-2018 - Ny

Skolelovsamlingen 2017-2018

Paperback | 2017
Fri frakt! Leveringstid: Forventes 4.september

I Skolelovsamlingen har vi samlet de viktigste lovene og forskriftene som gjelder for undervisningssektoren. Bokens systematikk er enkel. Første del består av skolelovene, og andre del inneholde

Pris
629,-
Legg i
Tillit - Kommunenes sentralforbund

Tillit : KS folkevalgtprogram 2015-2019 Kommunenes sentralforbund

Innbundet | Kommuneforl. | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Folkevalgte skal lede og styre både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Det krever god rolleforståelse, godt samspill med administrasjonen og ikke ...

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i
En strategisk offentlig sektor - Åge Johnsen

En strategisk offentlig sektor Åge Johnsen

Paperback | Fagbokforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Denne boka analyserer og diskuterer om vi har en strategisk offentlig sektor i Norge i dag. Offentlig sektor er et stort og viktig anvendelsesområde for ...

Pris
404,-
Spar
35,-
Legg i
Rettskrivningsordbok med synonymer - Lars Bøe

Rettskrivningsordbok med synonymer Lars Bøe

Innbundet | Universitetsforl. | 2004
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka er en kombinasjon av en rettskrivningsordbok og en synonymordbok. Foruten synonymene inneholder boka ca. 23000 oppslagsord. Beregnet på bruk i skolen, ...

Pris
299,-
Legg i
Innføring i finansregnskap - Olav Innselset

Innføring i finansregnskap Olav Innselset

Paperback | Akademika | 2014
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Innføring i finansregnskap er skrevet for kurs i grunnleggende regnskap. Boka dekker de grunnleggende elementene i finansregnskap, som er et obligatorisk ...

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i
Etikk for økonomifag - Dagfinn Døhl Dybvig

Etikk for økonomifag Dagfinn Døhl Dybvig

Paperback | Gyldendal akademisk | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Ny bok skreddersydd for etikkfaget i bachelor i økonomi og administrasjon! Boken presenterer og diskuterer grunnleggende teoriretninger og knytter disse sammen med utviklingen av etikk og

Pris
395,-
Spar
34,-
Legg i
Forskningsmetode for sykepleierutdanningene - Line Christoffersen

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Line Christoffersen

Paperback | Abstrakt | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne boken gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Boken dekker både kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Forfatterne ...

Pris
354,-
Spar
31,-
Legg i
Formuesforvaltning - Jens Henrik Larsen

Formuesforvaltning Jens Henrik Larsen

E-bok | Formuesforvaltning | Cappelen Damm akademisk | 2013
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boka gir en gjennomgang av private investeringer i alle aktivaklasser, og kan brukes som investeringsguide for enhver med en viss finansiell formue, og ...

Pris
449,-
Legg i
Regnskapsteori - Kjell Magne Baksaas

Regnskapsteori Kjell Magne Baksaas

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Regnskapsteori gir en grundig behandling av regnskapsteorien med referanse til IFRS og god regnskapsskikk. Dette inkluderer regnskapets formål, brukergrupper, ...

Pris
503,-
Spar
26,-
Legg i