Ditt søk på "Administrasjon" ga 200 treff.

Å studere økonomi og administrasjon - Trude Høgvold Olsen

Å studere økonomi og administrasjon : et kunnskapspuslespill Trude Høgvold Olsen

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Når man skal løse praktiske økonomisk-administrative problemstillinger, er det nødvendig å koble kunnskap fra flere ulike fag. For eksempel krever strategiske ...

Pris
367,-
Spar
32,-
Legg i
Administrasjon og drift av taxibedrifter - Rune Haukeland

Administrasjon og drift av taxibedrifter Rune Haukeland

Paperback | Taxiløyve | NKI-forl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Heftet behandler ledelse og organisering av en drosjebedrift, de forskjellige organisasjoner innen drosjenæringen, regulering av forhold mellom arbeidsgiver ...

Pris
536,-
Spar
28,-
Legg i
Finansregnskap med analyse - Kjell Magne Baksaas

Finansregnskap med analyse Kjell Magne Baksaas

Paperback | Gyldendal akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka dekker emnet Finansregnskap med analyse i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Den er også aktuell for andre tilsvarende kurs på høgskolenivå. Boka gir en innfør

Pris
522,-
Spar
27,-
Legg i
Grunnleggende regnskap - Kjell Magne Baksaas

Grunnleggende regnskap Kjell Magne Baksaas

Paperback | Gyldendal akademisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken er skrevet for emnet grunnleggende regnskap i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Grunnleggende regnskap tar sikte på å utvikle en god forståelse av grun

Pris
522,-
Spar
27,-
Legg i
Anvendt mikroøkonomi - Erik Grønn

Anvendt mikroøkonomi Erik Grønn

Cappelen Damm akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Hovedtemaet i Anvendt mikroøkonomier i hvilken grad individuell, uavhengig atferd fra de enkelte økonomiske aktørenes side vil frembringe et økonomisk ...

Pris
569,-
Spar
30,-
Legg i
Kommunal forvaltning og planlegging - Oddbjørn Bukve

Kommunal forvaltning og planlegging Oddbjørn Bukve

Paperback | Samlaget | 1997
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka er ei grunnbok for høgare utdanningstilbod i offentleg administrasjon og planlegging, og samstundes ei handbok for praktikarar i lokalpolitikk administrasjon. ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Ta grep - Ole Georg Hoaas

Ta grep : fordeling av makt ved delegering Ole Georg Hoaas

Paperback | Kommuneforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka ser på hva som er den mest hensiktsmessige måten å delegere myndighet på. Dette er aktuelt i kommunene hvor man skal ha et delegeringsreglement som ...

Pris
345,-
Spar
30,-
Legg i
Moderne arkitektur - Àlex Sánchez Vidiella

Moderne arkitektur Àlex Sánchez Vidiella

Innbundet | Spektrum | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka presenterer moderne arkitektur fra hele verden bygd for ulike formål, både idrett, kultur, religion, administrasjon, offentlige tjenester og forretningsvirksomhet. ...

Pris
363,-
Spar
36,-
Legg i
Grunnleggende bedriftsøkonomi - Trond Winther

Grunnleggende bedriftsøkonomi Trond Winther

Paperback | Gyldendal akademisk | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken dekker kurset Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1) i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Den er også aktuell for ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Materialsamling i børs- og verdipapirrett - Erling Christiansen

Materialsamling i børs- og verdipapirrett : corporate Erling Christiansen

Paperback | Akademika | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Materialsamling i børs- og verdipapirrett er et praktisk oppslagsverk for praktiserende advokater, konsernjurister i foretak med børsnoterte verdipapirer, ...

Pris
674,-
Spar
35,-
Legg i
Materialsamling i børs- og verdipapirrett - Erling Christiansen

Materialsamling i børs- og verdipapirrett : compliance Erling Christiansen

Paperback | Akademika | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Materialsamling i børs- og verdipapirrett er et praktisk oppslagsverk for praktiserende advokater, konsernjurister i foretak med børsnoterte verdipapirer, ...

Pris
550,-
Spar
29,-
Legg i
Barnehageleiing i praksis - Kjetil Børhaug

Barnehageleiing i praksis Kjetil Børhaug

Paperback | Samlaget | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Barnehageleiing i praksis er ei lærebok i administrasjon og leiing, skriven for kunnskapsområdet «Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid i barnehagelærarutdanninga ...

Pris
303,-
Spar
26,-
Legg i
Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok - Einar Hansen

Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok Einar Hansen

Paperback | Cappelen akademisk | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Ordboka tar sikte på å dekke sentrale fagspråklige felt fra makroøkonomiske termer via finans, børs, administrasjon og møteterminologi til juridisk terminologi ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Mikroøkonomi på norsk - Erik Grønn

Mikroøkonomi på norsk Erik Grønn

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Mikroøkonomi på norsk er skrevet for å støtte studentenes arbeid frem mot en eksamen i mikroøkonomi og er en videreføring av Mikroøkonomi. Formler og oppgaver, ...

Pris
503,-
Spar
26,-
Legg i
Windows server 2008 - Hans Olav Bøe

Windows server 2008 Hans Olav Bøe

Paperback | Gyldendal undervisning | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir deg grunnleggende kunnskaper slik at du kan konfigurere og drifte en server. Sentrale temaer er installasjon, administrasjon, fildeling, skriveroppsett, ...

Pris
501,-
Legg i
Næringslivets lovsamling 1687-2016 - Sverre F. Langfeldt

Næringslivets lovsamling 1687-2016 Sverre F. Langfeldt

Innbundet | Lov og rett for næringslivet. 23. utg | Focus forl. / Gyldendal juridisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Dette er lovsamlingen som hører sammen med læreboken Lov og Rett for næringslivet. Denne lovsamlingen.er aktuell for studenter innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon, men også

Pris
399,-
Legg i
Lov og rett for næringslivet - Sverre Faafeng Langfeldt

Lov og rett for næringslivet Sverre Faafeng Langfeldt

Innbundet | Lov og rett for næringslivet. 23. utg | Focus forl. / Gyldendal juridisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som lærebok. Bøkene retter seg i første rekke mot studenter innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon og n

Pris
729,-
Legg i
Økonomisk styring 2.0 - Svein H. Gjønnes

Økonomisk styring 2.0 Svein H. Gjønnes

Paperback | Økonomisk styring 2.0 | Fagbokforl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Grunntanken i boken er at økonomisk styring handler om implementering og fornyelse av virksomhetens strategi. Stoffet er organisert rundt en styringssløyfe. ...

Pris
569,-
Spar
30,-
Legg i
Makroøkonomi - Per Halvor Vale

Makroøkonomi : har vi kontroll med utviklingen? Per Halvor Vale

Paperback | Abstrakt | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken tar for seg makroøkonomisk teori. Målgruppen for boken er studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, samt studenter på studier der ...

Pris
428,-
Spar
37,-
Legg i
Tillit - Kommunenes sentralforbund

Tillit : KS folkevalgtprogram 2015-2019 Kommunenes sentralforbund

Innbundet | Kommuneforl. | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Folkevalgte skal lede og styre både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Det krever god rolleforståelse, godt samspill med administrasjonen og ikke ...

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i
En strategisk offentlig sektor - Åge Johnsen

En strategisk offentlig sektor Åge Johnsen

Paperback | Fagbokforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Denne boka analyserer og diskuterer om vi har en strategisk offentlig sektor i Norge i dag. Offentlig sektor er et stort og viktig anvendelsesområde for ...

Pris
404,-
Spar
35,-
Legg i
Etikk for økonomifag - Dagfinn Døhl Dybvig

Etikk for økonomifag Dagfinn Døhl Dybvig

Paperback | Gyldendal akademisk | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Ny bok skreddersydd for etikkfaget i bachelor i økonomi og administrasjon! Boken presenterer og diskuterer grunnleggende teoriretninger og knytter disse sammen med utviklingen av etikk og

Pris
395,-
Spar
34,-
Legg i
Regnskapsteori - Kjell Magne Baksaas

Regnskapsteori Kjell Magne Baksaas

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Regnskapsteori gir en grundig behandling av regnskapsteorien med referanse til IFRS og god regnskapsskikk. Dette inkluderer regnskapets formål, brukergrupper, ...

Pris
503,-
Spar
26,-
Legg i
Forskningsmetode for sykepleierutdanningene - Line Christoffersen

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Line Christoffersen

Paperback | Abstrakt | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne boken gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Boken dekker både kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Forfatterne ...

Pris
354,-
Spar
31,-
Legg i
Innføring i finansregnskap - Olav Innselset

Innføring i finansregnskap Olav Innselset

Paperback | Akademika | 2014
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Innføring i finansregnskap er skrevet for kurs i grunnleggende regnskap. Boka dekker de grunnleggende elementene i finansregnskap, som er et obligatorisk ...

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i
Rettskrivningsordbok med synonymer - Lars Bøe

Rettskrivningsordbok med synonymer Lars Bøe

Innbundet | Universitetsforl. | 2004
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka er en kombinasjon av en rettskrivningsordbok og en synonymordbok. Foruten synonymene inneholder boka ca. 23000 oppslagsord. Beregnet på bruk i skolen, ...

Pris
299,-
Legg i
Grunnleggende regnskap - Aage Sending

Grunnleggende regnskap Aage Sending

Paperback | Fagbokforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Grunnleggende regnskap dekker kurs som Grunnleggende regnskap og Finansregnskap med analyse i treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Boken ...

Pris
450,-
Spar
39,-
Legg i
Formuesforvaltning - Jens Henrik Larsen

Formuesforvaltning Jens Henrik Larsen

E-bok | Formuesforvaltning | Cappelen Damm akademisk | 2013
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boka gir en gjennomgang av private investeringer i alle aktivaklasser, og kan brukes som investeringsguide for enhver med en viss finansiell formue, og ...

Pris
449,-
Legg i