Ditt søk på "Barne- og utviklingspsykologi" ga 38 treff.

Selvfølelsen hos barn og unge - Guro ØiestadSpar36,-

Selvfølelsen hos barn og unge Guro Øiestad

Paperback | Gyldendal | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Med utgangspunkt i utviklingspsykologi, hjerneforskning og tilknytningsteori gir forfatteren råd som kan hjelpe foreldre til å bygge en robust og god selvfølelse ...

Pris
363,-
Spar
36,-
Legg i
Barndomspsykologi - Dion Sommer

Barndomspsykologi : små barn i en ny tid Dion Sommer

Paperback | Fagbokforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Barndomspsykologi - Små barn i en ny tid er et unikt bidrag til et fagfelt preget av raske endringer. Gjennom utforskning av nye trender i internasjonal ...

Pris
531,-
Spar
28,-
Legg i
Lidelse og lindring - Simon Wilkinson

Lidelse og lindring : tilknytning og sykdomsspråk Simon Wilkinson

E-bok | Gyldendal akademisk | 2012
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boken beskriver hvordan barn uttrykker og opplever det vi kaller sykdom. Forfatteren tar for seg det kompliserte samspillet mellom sykdom, oppvekst, hukommelse, ...

Pris
389,-
Legg i
Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst - Leif Askland

Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst Leif Askland

Paperback | Gyldendal akademisk | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Tilnærminga til utviklingspsykologi har endra seg mykje dei seinare åra. Dei store, breie teoriane har mista noko av posisjonen sin. I staden blir det ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
En kort introduksjon til utviklingspsykologi - Lars SmithNy

En kort introduksjon til utviklingspsykologi Lars Smith

Paperback | 2018
Leveringstid: Forventes 14.august

Denne boken gir en oversikt over og en innføring i utviklingspsykologi gjennom å forklare et utvalg nøkkelkonsepter og sentrale begreper. Boken jevner ...

Vekst - Anne Marit Nesje

Vekst : yrkesutøvelse : vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag Anne Marit Nesje

Paperback | Vekst | Cappelen Damm | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vekst 2015 Læreverket Vekst for Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag kom i ny utgave våren 2015. Siden første utgave i 2007 har Vekst vært et dominerende læreverk på ...

Pris
655,-
Legg i
Vekst - Anne Marit Nesje

Vekst : yrkesutøving : vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag Anne Marit Nesje

Paperback | Vekst | Cappelen Damm | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vekst 2015 Læreverket Vekst for Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag kom i ny utgave våren 2015. Siden første utgave i 2007 har Vekst vært et dominerende læreverk på ...

Pris
655,-
Legg i
Barns livsverden - Karsten Hundeide

Barns livsverden : sosiokulturelle rammer for barns utvikling Karsten Hundeide

Paperback | Cappelen akademisk | 2003
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Forfatteren legger vekt på de sosiokulturelle rammene for barns utvikling, noe som er spesielt viktig i en verden med økende kulturelle forskjeller. Boken ...

Pris
349,-
Spar
30,-
Legg i
I dialog med barnet - Bjørg Røed Hansen

I dialog med barnet : intersubjektivitet i utvikling og i psykoterapi Bjørg Røed Hansen

Paperback | Gyldendal akademisk | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Alle barn er unike og individuelle i sitt personlige uttrykk og sin opplevelsesverden. Hva innebærer et terapeutisk møte? Dette spørsmålet danner utgangspunktet for å forstå mer av hva so

Pris
367,-
Spar
32,-
Legg i
Utviklingspsykologi - Stephen von Tetzchner

Utviklingspsykologi Stephen von Tetzchner

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka viser bredden i moderne utviklingspsykologi og fører leseren inn i fagets tenkemåte. Denne tenkemåten bygger på at barn både er biologiske organismer ...

Pris
807,-
Spar
42,-
Legg i
Helsestasjonstjenesten - Hanne Holme

Helsestasjonstjenesten : barns psykiske helse og utvikling Hanne Holme

Paperback | Gyldendal akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

De siste tiårenes spedbarnsforskning viser at spedbarnet har langt større kapasitet enn man tidligere antok. Samtidig understreker forskningen betydningen ...

Pris
797,-
Spar
42,-
Legg i
Evolusjonspsykologi - Leif Edward Ottesen Kennair

Evolusjonspsykologi : en innføring i menneskets natur Leif Edward Ottesen Kennair

Paperback | Tapir akademisk forl. | 2004
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Evolusjonsteoretiske tilnærminger til studier av mennesket blir stadig mer vanlige og populære. Denne boken gir en innføring i den mest utbedte teorien: ...

Pris
293,-
Spar
26,-
Legg i
Utviklingspsykologi i praksis - Marion Kloep

Utviklingspsykologi i praksis Marion Kloep

Paperback | Abstrakt | 2003
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken er organisert i to deler. De første kapitlene i første del tar opp felles prinsipper for utviklingspsykologiske teorier, fra Freud til dynamisk systemteori. ...

Pris
356,-
Spar
31,-
Legg i
Psykologiens historie - Per Saugstad

Psykologiens historie Per Saugstad

Paperback | Psykologiens historie | Gyldendal akademisk | 2009
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka tar for seg psykologiens historie med alle dens kjente forskere. Forfatteren legger vekt på å vise framskrittene innen psykologien, og han vil vise ...

Pris
636,-
Spar
33,-
Legg i
Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse - Vibeke Moe

Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse Vibeke Moe

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken handler om spedbarns og småbarns psykiske helse. Den tar for seg grunnleggende teori og modeller for tidlig utvikling, barn i risiko, kartlegging ...

Pris
664,-
Spar
35,-
Legg i
Fra kvalitet til meningsskaping - Gunilla Dahlberg

Fra kvalitet til meningsskaping : morgendagens barnehage Gunilla Dahlberg

Paperback | Kommuneforl. | 2002
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Forfatterne er opptatt av å bringe kvalitetsdebatten i barnehagen videre fra kvalitet til meningsskaping. Denne boken er et bidrag til den kvalitetsdebatten ...

Pris
377,-
Spar
33,-
Legg i
Spedbarnsalderen - Lars Smith

Spedbarnsalderen Lars Smith

Innbundet | Universitetsforl. | 1999
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Læreboka presenterer forskningsbasert kunnskap om barns atferd og utvikling i de to første leveårene. Den dokumenterer at barn kan oppfatte og påvirke ...

Pris
778,-
Spar
41,-
Legg i
Psykologi for sosial- og helsefagene - Tor-Johan Ekeland

Psykologi for sosial- og helsefagene Tor-Johan Ekeland

Paperback | Cappelen akademisk | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka presenterer sentrale begrep, teorier og perspektiv i psykologi, og setter dem i sammenheng med de psykologiske problemstillingene som sosial- og helsearbeidere ...

Pris
512,-
Spar
27,-
Legg i
Lærebok i familieterapi - Astri Johnsen

Lærebok i familieterapi Astri Johnsen

Paperback | Universitetsforl. | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka presenterer og drøfter hovedretninger innen familieterapi ut i fra teoretisk grunnlag, intervensjonsmetoder, terapeutposisjon og forhold til annen ...

Pris
431,-
Spar
38,-
Legg i
Små barn i vekst og utvikling - Vigdis Bunkholdt

Små barn i vekst og utvikling Vigdis Bunkholdt

Paperback | Barnehagebiblioteket nr. 8 | Tano Aschehoug | 1998
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boka er først og fremst ment som en innføringsbok i utviklingspsykologi for studenter som trenger kunnskaper om små barn som en del av sin yrkesutdanning. ...

Pris
201,-
Spar
18,-
Legg i
Det omsorgsfulle mennesket - Hilde Eileen Nafstad

Det omsorgsfulle mennesket : et psykologisk alternativ Hilde Eileen Nafstad

Paperback | Gyldendal akademisk | 2004
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Ved å presentere temaet om omsorg og medmenneskelighet fra forskjellige studier viser forfatterne i boken at faktakunnskap ikke nødvendigvis er nøytral, ...

Pris
441,-
Spar
38,-
Legg i
Utviklingspsykologi - Vigdis Bunkholdt

Utviklingspsykologi Vigdis Bunkholdt

Paperback | Universitetsforl. | 2000
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Ved hjelp av en rekke teorier og eksempler gir forfatteren en innføring i barns utvikling fra fødsel til og med pubertet. Flere av bokas kapitler har oppgaver, ...

Pris
522,-
Spar
27,-
Legg i
Generell psykologi - Steinar Ilstad

Generell psykologi Steinar Ilstad

Paperback | Tapir akademisk forl. | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Denne læreboka i generell psykologi gir en fremstilling av de mest sentrale og grunnleggende emner i psykologien. Stoffmengden er tilpasset et ettsemester ...

Pris
441,-
Spar
38,-
Legg i