Ditt søk på "Administrasjon" ga 203 treff.

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag - Asbjørn Johannessen

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag Asbjørn Johannessen

Paperback | Abstrakt | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken er en innføring til forskningsmetode innenfor økonomisk- administrative fag med vekt på både kvalitativ og kvantitativ metode. Forfatterne hevder ...

Pris
457,-
Spar
40,-
Legg i
Maskinvare og operativsystemer - Jarle Aase

Maskinvare og operativsystemer Jarle Aase

Paperback | Fagbokforl. | 2004
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka gir en grunnleggende innføring i oppbygningen av datamaskinen. Første del av boka forklarer hvordan mikroprosessoren fungerer, og hvordan de ulike ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Norsk historie I - Ole Georg Moseng

Norsk historie I : 750-1537 Ole Georg Moseng

Paperback | Norsk historie bind I og II | Universitetsforl. | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er en tradisjonell historiebok ved at den er en fortelling om de viktigste begivenhetene som formet landet, og samtidig en moderne framstilling ved ...

Pris
512,-
Spar
27,-
Legg i
Norskboka.no - Leif Harboe

Norskboka.no : digitale verktøy i norskfaget Leif Harboe

Paperback | Universitetsforl. | 2010
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir en oversikt over digitale applikasjoner som finnes og hvordan de kan brukes i norskfaget. Boka er ment for lærere og studenter. Har stikkordsregister ...

Pris
293,-
Spar
26,-
Legg i
MMPI-2 - Odd E. Havik

MMPI-2 : kartlegging av psykopatologi og personlighet Odd E. Havik

Paperback | Universitetsforl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken beskriver bruk av "Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2" (MMPI-2), som et hjelpemiddel for klinisk psykologisk diagnostikk og planlegging ...

Pris
404,-
Spar
35,-
Legg i
Ledelse og styring - Gro Ladegård

Ledelse og styring Gro Ladegård

Paperback | Fagbokforl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Denne boken tar for seg begrepene ledelse og styring, og belyser disse virkemidlene fra ulike perspektiver. De er satt i en praktisk og teoretisk sammenheng ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Formuesforvaltning - Jens Henrik Larsen

Formuesforvaltning Jens Henrik Larsen

Innbundet | Formuesforvaltning | Cappelen Damm akademisk | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka gir en gjennomgang av private investeringer i alle aktivaklasser, og kan brukes som investeringsguide for enhver med en viss finansiell formue, og ...

Pris
493,-
Spar
26,-
Legg i
Databaser - Kjell Toft Hansen

Databaser Kjell Toft Hansen

Paperback | Gyldendal-TISIP-serien | Gyldendal akademisk | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en grundig innføring i databaseteori og design av databaser, og dekker grunnleggende databasefag tilsvarende 6 studiepoeng. Boken legger vekt ...

Pris
598,-
Spar
31,-
Legg i
Case i bedriftsøkonomisk analyse - Aage Sending

Case i bedriftsøkonomisk analyse Aage Sending

Paperback | Fagbokforl. | 2006
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka inneholder en case som integrerer de grunnleggende fagene bedriftsøkonomi, grunnleggende regnskap og finansregnskap med analyse, for det 3-årige bachelorstudiet ...

Pris
284,-
Spar
25,-
Legg i
Kommunalrettslig representasjon - Markus Hoel Lie

Kommunalrettslig representasjon : binding og erstatning Markus Hoel Lie

Innbundet | Universitetsforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken behandler reglene om når kommunen er bundet av rettshandler som går ut over personell kompetanse, og reglene om når kommunen er erstatningsansvarlig ...

Pris
588,-
Spar
31,-
Legg i
Farmakologi - Jan Magnus Aronsen

Farmakologi : repetisjon og oppgaver Jan Magnus Aronsen

Paperback | Repeter! | Gyldendal akademisk | 2011
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka inneholder eksamensforberedende repetisjonsstoff og oppgaver innen farmakologi for bachelorstudenter i helsefag.

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i
Arbeid i pleie- og omsorgssektoren - Odd Mandal

Arbeid i pleie- og omsorgssektoren : en innføringsbok Odd Mandal

Paperback | Fagbokforl. | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka er beregnet for personer uten formell fagutdanning i helse- og sosialfag. Den tar for seg grunnleggende forhold i møter mellom pasient og pleier. ...

Pris
508,-
Spar
27,-
Legg i
Gjeldsordningsloven i praksis - Ernst Moe

Gjeldsordningsloven i praksis Ernst Moe

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2003
Fri frakt! Leveringstid: Sendes fra oss innen 14 dager

Boken gir en fremstilling av rettsreglene om gjeldsordning etter lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner. Boken gir en gjennomgang ...

Pris
759,-
Spar
40,-
Legg i
Demokrati og effektivitet - Leif Helland

Demokrati og effektivitet Leif Helland

Paperback | Universitetsforl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forfatterne benytter både tekstlige resonnementer, konkrete politiske eksempler og resultater fra empirisk forskning for å belyse forholdet mellom demokrati ...

Pris
376,-
Spar
33,-
Legg i
Praktisk merverdiavgiftsrett - Ole Gjems-Onstad

Praktisk merverdiavgiftsrett Ole Gjems-Onstad

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Artiklene i denne boka tar for seg problemstillinger som avdekking av avgiftsunndragelse, fellesregistrering og konkurransenøytralitet ved avgiftsbehandling ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Fellesskolen - Erling Lars Dale

Fellesskolen : reproduksjon av sosial ulikhet Erling Lars Dale

Paperback | Fellesskolen | Cappelen akademisk | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka ser på bakgrunnen for at vi i ikke har klart å integrere alle elevene i gode skolefaglige læreprosesser, til tross for at skolen har hatt tilpasset ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
EØS-rett - Fredrik Sejersted

EØS-rett Fredrik Sejersted

Innbundet | Universitetsforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklinga i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført ...

Pris
826,-
Spar
43,-
Legg i
Christiania Theater forteller sin historie - Trine Næss

Christiania Theater forteller sin historie : 1877-1899 Trine Næss

Paperback | Novus | 2005
Leveringstid: Sendes innen 3 - 14 dager

Bokens hensikt er å gi innblikk i Christiania Theaters organisasjon. Hovedkilden er arkivmaterialet som teatret selv produserte som ledd i sin administrasjon. ...

Pris
257,-
Spar
22,-
Legg i
Dans og didaktikk - Trine Ørbæk Svee

Dans og didaktikk Trine Ørbæk Svee

Paperback | Tapir akademisk forl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken tar utgangspunkt i dansevitenskapens undervisningslære. Den setter dansekunnskapen inn i akademiske rammer, og gir eksempler på hvordan man kan undervise ...

Pris
330,-
Spar
29,-
Legg i
Helsepersonelloven - Anne Kjersti Befring

Helsepersonelloven : med kommentarer Anne Kjersti Befring

Innbundet | Fagbokforl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken handler om Lov om helsepersonell som trådte i kraft 1. januar 2001, og tar opp sentrale spørsmål som ansvar og ansvarsfordeling mellom helsepersonell, ...

Pris
708,-
Spar
37,-
Legg i
Innføring i vitenskapsteori og metode - Tor Grenness

Innføring i vitenskapsteori og metode Tor Grenness

Paperback | Universitetsforl. | 2001
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er en Introduksjon til de vitenskapsteoretiske hovedretningene innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, og en presentasjon av de sentrale ...

Pris
339,-
Spar
30,-
Legg i
Rettsøkonomi - Erling Eide

Rettsøkonomi Erling Eide

Paperback | Cappelen akademisk | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken tar for seg rettsøkonomi og dekker både privatrett og offentlig rett. De ulike delene omhandler rettsøkonomi og samfunnsøkonomisk teori, tingsrett, ...

Pris
816,-
Spar
43,-
Legg i
Nettverk - Lasse Berntzen

Nettverk Lasse Berntzen

Paperback | Fagbokforl. | 2003
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Dette er en bok om hvordan vi planlegger, konfigurerer og oppgraderer nettverk. Det teoretiske grunnlaget blir kombinert med praktiske eksempler. Forfatteren ...

Pris
431,-
Spar
38,-
Legg i
Karaokekapitalismen - Jonas Ridderstråle

Karaokekapitalismen : ledelse for menneskeheten Jonas Ridderstråle

Paperback | Universitetsforl. | 2004
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Jonas Ridderstråle og Kjell A. Nordström er to av verdens mest etterspurte foredragsholdere. I den lenge etterlengtede oppfølgeren til den internasjonale bestselgeren Funky Business presentere

Pris
367,-
Spar
32,-
Legg i
Notater om sykepleie - Florence Nightingale

Notater om sykepleie Florence Nightingale

Paperback | Universitetsforlagets sykepleieklassikere | Universitetsforl. | 1997
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken boken er en samlet utgave av Florence Nightingales forfatterskap. Hun ga ut tre forskjellige versjoner av sin "Notes on nursing". Denne utgaven ...

Pris
321,-
Spar
28,-
Legg i
Allmenningsrett - Thor Falkanger

Allmenningsrett Thor Falkanger

Innbundet | Universitetsforl. | 2009
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken inneholder en grundig drøftelse av dagens allmenningsrett. Forfatteren tar blant annet for seg trekk fra den historiske utviklingen, almenningsområdet ...

Pris
569,-
Spar
30,-
Legg i
Forvaltningsloven i kommunene - Kyrre Grimstad

Forvaltningsloven i kommunene : veiledning og kommentarer Kyrre Grimstad

Innbundet | Kommuneforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Dette er en veileder til forvaltningsloven, med beskrivelser av lovens regler og eksempler fra praksis i kommunene. I tillegg redegjøres det for viktige ...

Pris
903,-
Spar
47,-
Legg i