Ditt søk på "Håndbøker" ga 627 treff.

Du ser sliten ut - Torbjørn Børte

Du ser sliten ut : hvordan vi takler utbrenthet Torbjørn Børte

Paperback | Hertervig forl. / Stiftelsen psykiatrisk opplysning | 2002
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken gir en innføring i hva det vil si å være utbrent, årsaker til at man kan bli utbrent og hvordan man kan unngå å bli utbrent. Den er blitt skrevet ...

Pris
195,-
Legg i
Forliksrådet - Knut Rønning

Forliksrådet Knut Rønning

Innbundet | Fagbokforl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken tar sikte på å redegjøre for endringene i rettergangslovgivningen som har skjedd siden "Forliksrådet. En praktisk håndbok" av Knut Rønning kom ut ...

Pris
609,-
Legg i
Arbeidsmiljøboka - Bente Sabel

Arbeidsmiljøboka : håndbok i arbeidsmiljø for mediene Bente Sabel

Spiral | IJ-forl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne boken handler om arbeidsmiljøet i mediene. Den tar for seg årsakene til det gode og det dårlige arbeidsmiljøet, og redskaper som kan brukes til å ...

Pris
422,-
Spar
37,-
Legg i
Dramapedagogisk historie og teori - Nils Braanaas

Dramapedagogisk historie og teori Nils Braanaas

Paperback | Tapir akademisk forl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken gir en oversikt over dramafagets utvikling innenfor vårt allmenne skoleverk i det 20. århundre. Den inneholder analyser av viktige verker og retninger ...

Pris
441,-
Spar
38,-
Legg i
Vassdragshåndboka - Tharan Fergus

Vassdragshåndboka : håndbok i vassdragsteknikk Tharan Fergus

Paperback | Tapir akademisk forl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka tar for seg utfordringer og tiltak i forhold til veier, bebyggelse og annen infrastruktur som årlig blir skadet av flom og skred i Norge. Med lit ...

Pris
708,-
Spar
37,-
Legg i
Geiteboka -

Geiteboka

Innbundet | Landbruksforl. | 2002
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka omfattar mellom anna historikk, fôring og beitebruk, biologi og fysiologi, avl, økonomi og driftsmodellar, driftsopplegg og mjølking, produkt, produktkvalitet ...

Pris
376,-
Spar
33,-
Legg i
Kirkerenhold - Else Liv Hagesæther

Kirkerenhold : praktisk håndbok Else Liv Hagesæther

Innbundet | Yrkeslitteratur | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka gir praktiske råd om renhold og vedlikehold av kirker. Forfatteren gir en grundig gjennomgang av hygiene, ulike former for renhold av inventar, gulv, ...

Pris
440,-
Legg i
Samfunnsmedisin - Øivind Larsen

Samfunnsmedisin Øivind Larsen

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I samfunnsmedisin er det folkehelsen som står sentralt. Boka inneholder bidrag fra 53 sentrale fagpersoner med forankring i samfunnsmedisinsk arbeid. Boka ...

Pris
807,-
Spar
42,-
Legg i
Pre- og postoperativ sykepleie - Solrun Holm

Pre- og postoperativ sykepleie : med dagkirurgi Solrun Holm

Paperback | Fagbokforl. | 2009
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken er en håndbok i pre- og postoperativ sykepleie for bruk i praksis. Den er beregnet på sykepleiere som tar videreutdanning i intensivsykepleie, men ...

Pris
385,-
Spar
34,-
Legg i
Bok-Norge - Trond Andreassen

Bok-Norge : en litteratursosiologisk oversikt Trond Andreassen

Innbundet | Universitetsforl. | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei samla framstilling av det norske litterære system. Boka beskriver og analyserer endringene den norske bokbransjen har gjennomgått gjennom tekst ...

Pris
431,-
Spar
38,-
Legg i
Personvern i arbeidsforhold - Christian Kjølaas

Personvern i arbeidsforhold Christian Kjølaas

Innbundet | Universitetsforl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Behandling av personopplysninger berører flere og flere personer på stadig nye områder, også innen arbeidslivet. Et sentralt spørsmål er hvor grensen går ...

Pris
339,-
Spar
30,-
Legg i
Hør og se - Berit Hedemann

Hør og se : en håndbok i bildeskapende radio Berit Hedemann

Paperback | IJ-forl. | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Hvordan få lytteren til å se for seg det du ønsker at hun skal se? Og hvordan sørge for at bildene radioen skaper blir fargesterke og følelsesmettede? ...

Pris
367,-
Spar
32,-
Legg i
Eiendomsprosjekter - Marianne Raa Bjaaland

Eiendomsprosjekter : en praktisk juridisk håndbok Marianne Raa Bjaaland

Paperback | Cappelen akademisk | 2009
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken gir oversikt over og innføring i momenter som må vurderes og tas hensyn til ved utviklingen og gjennomføringen av et eiendomsprosjekt. Du får blant ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Barnefordelingstvister - Gunn-Mari Kjølberg

Barnefordelingstvister : håndbok i barnerettslige emner Gunn-Mari Kjølberg

Innbundet | Fagbokforl. | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet ...

Pris
489,-
Spar
26,-
Legg i
Veileder i sosialmedisin og helseadministrasjon - Rolf Hanoa

Veileder i sosialmedisin og helseadministrasjon Rolf Hanoa

Paperback | Universitetsforl. | 1998
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Håndboken gir en oversikt over relevante lovtekster, tjenestetilbud, forvaltningsorganer, vilkår for rettigheter o.l. i forbindelse med sosialmedisin og ...

Pris
183,-
Spar
16,-
Legg i