Ditt søk på "Håndbøker" ga 645 treff.

Skriving i lærerutdanningene - Margareth Sandvik

Skriving i lærerutdanningene Margareth Sandvik

Paperback | Cappelen akademisk | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Dette er en håndbok for alle typer fagskriving i førskole- og allmennlærerutdanningen fram til masternivå. Forfatteren belyser skriveprosessen fra idé ...

Pris
330,-
Spar
29,-
Legg i
Skoleledelse - Jon-Arild Johannessen

Skoleledelse : skolen som organisasjon Jon-Arild Johannessen

Paperback | Fagbokforl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka handler om hvordan man kan utvikle god skoleledelse og viser hvordan læreren kan forstå elevenes selvbilde og fremme deres personlige mestringsevne. ...

Pris
508,-
Spar
27,-
Legg i
Eiendomsmegling - Karl Rosén

Eiendomsmegling : rettslige spørsmål Karl Rosén

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en omfattende fremstilling av den sentrale reguleringen av eiendomsmegling, der den kontraktsrettslige reguleringen av oppdragsavtalen mellom ...

Pris
807,-
Spar
42,-
Legg i
Fysikkdidaktikk - Carl Angell

Fysikkdidaktikk Carl Angell

Paperback | Høyskoleforlagets didaktikkbøker | Høyskoleforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka gir en introduksjon til fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningsssystem og er ment å fungere som ei handbok for fysikklærere og fysikklærerstudenter. ...

Pris
655,-
Spar
34,-
Legg i
ADHD - Sverre Hoem

ADHD : en håndbok for voksne med ADHD Sverre Hoem

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I denne selvhjelpsboka beskrives konkrete metoder for å mestre et liv med ADHD. Boka er skrevet for personer med ADHD, men kan også være til nytte for ...

Pris
404,-
Spar
35,-
Legg i
Webkommunikasjon - Nina Furu

Webkommunikasjon Nina Furu

Paperback | IJ-forl. | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka gir ei oversikt over hvilke faktorer som påvirker brukerens oppfatning av et nettsted. Den forteller hvordan bedrifter og organisasjoner kan oppnå ...

Pris
385,-
Spar
34,-
Legg i
Prosedyrer i pleie og omsorg - Kari Arntzen

Prosedyrer i pleie og omsorg Kari Arntzen

Spiral | Damm | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Håndboka beskriver grunnleggende prosedyrer innen pleie og omsorg. De enkelte prosedyrene er delt i hva man trenger av utstyr, og en punktvis beskrivelse ...

Pris
385,-
Legg i
Mobbing kan stoppes! - Helle Høiby

Mobbing kan stoppes! : håndbok for skolen Helle Høiby

Paperback | Fagbokforl. | 2002
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka inneholder ei oppskrift på hvordan man avvikler mobbing i skolen og andre institusjoner. Forfatteren tar et oppgjør med forskjellige myter om mobbing ...

Pris
161,-
Spar
14,-
Legg i
Den gode jakta - Tor Punsvik

Den gode jakta : håndbok i jegeretikk Tor Punsvik

Innbundet | Landbruksforl. | 1998
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken gir råd til jegere om hvordan de bør oppføre seg for at samfunnets holdninger til jakten er positiv.

Pris
321,-
Spar
28,-
Legg i
Nedbemanning og sluttpakker - Nicolay Skarning

Nedbemanning og sluttpakker : en praktisk håndbok Nicolay Skarning

Innbundet | Universitetsforl. | 2005
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken gir en innføring i hvordan en nedbemanning kan gjennomføres korrekt og effektivt. De viktige menneskelige aspektene som må vurderes er også ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Det terapeutiske samfunn - George De Leon

Det terapeutiske samfunn : teori, modell og metoder George De Leon

Paperback | Universitetsforl. | 2003
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka er en håndbok og et referanseverk som beskriver de spesifikke elementer og metoder som inngår i modellen som Terapeutisk Samfunn (TC/Therapeutic Community) ...

Pris
413,-
Spar
36,-
Legg i
Slagkraft - Erik Lerdahl

Slagkraft : håndbok i idéutvikling Erik Lerdahl

Paperback | Gyldendal akademisk | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken viser deg hvordan du kan utvikle dine kreative evner ved å innta en riktig holdning, følge visse spilleregler og ta i bruk forskjellige idéutviklingsmetoder. ...

Pris
441,-
Spar
38,-
Legg i
Du ser sliten ut - Torbjørn Børte

Du ser sliten ut : hvordan vi takler utbrenthet Torbjørn Børte

Paperback | Hertervig forl. / Stiftelsen psykiatrisk opplysning | 2002
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken gir en innføring i hva det vil si å være utbrent, årsaker til at man kan bli utbrent og hvordan man kan unngå å bli utbrent. Den er blitt skrevet ...

Pris
195,-
Legg i
Arbeidsmiljøboka - Bente Sabel

Arbeidsmiljøboka : håndbok i arbeidsmiljø for mediene Bente Sabel

Spiral | IJ-forl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne boken handler om arbeidsmiljøet i mediene. Den tar for seg årsakene til det gode og det dårlige arbeidsmiljøet, og redskaper som kan brukes til å ...

Pris
422,-
Spar
37,-
Legg i
Forliksrådet - Knut Rønning

Forliksrådet Knut Rønning

Innbundet | Fagbokforl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken tar sikte på å redegjøre for endringene i rettergangslovgivningen som har skjedd siden "Forliksrådet. En praktisk håndbok" av Knut Rønning kom ut ...

Pris
609,-
Legg i
Dramapedagogisk historie og teori - Nils Braanaas

Dramapedagogisk historie og teori Nils Braanaas

Paperback | Tapir akademisk forl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken gir en oversikt over dramafagets utvikling innenfor vårt allmenne skoleverk i det 20. århundre. Den inneholder analyser av viktige verker og retninger ...

Pris
441,-
Spar
38,-
Legg i
Vassdragshåndboka - Tharan Fergus

Vassdragshåndboka : håndbok i vassdragsteknikk Tharan Fergus

Paperback | Tapir akademisk forl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka tar for seg utfordringer og tiltak i forhold til veier, bebyggelse og annen infrastruktur som årlig blir skadet av flom og skred i Norge. Med lit ...

Pris
708,-
Spar
37,-
Legg i
Kirkerenhold - Else Liv Hagesæther

Kirkerenhold : praktisk håndbok Else Liv Hagesæther

Innbundet | Yrkeslitteratur | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boka gir praktiske råd om renhold og vedlikehold av kirker. Forfatteren gir en grundig gjennomgang av hygiene, ulike former for renhold av inventar, gulv, ...

Pris
440,-
Legg i
Samfunnsmedisin - Øivind Larsen

Samfunnsmedisin Øivind Larsen

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I samfunnsmedisin er det folkehelsen som står sentralt. Boka inneholder bidrag fra 53 sentrale fagpersoner med forankring i samfunnsmedisinsk arbeid. Boka ...

Pris
807,-
Spar
42,-
Legg i
Geiteboka -

Geiteboka

Innbundet | Landbruksforl. | 2002
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka omfattar mellom anna historikk, fôring og beitebruk, biologi og fysiologi, avl, økonomi og driftsmodellar, driftsopplegg og mjølking, produkt, produktkvalitet ...

Pris
376,-
Spar
33,-
Legg i
Pre- og postoperativ sykepleie - Solrun Holm

Pre- og postoperativ sykepleie : med dagkirurgi Solrun Holm

Paperback | Fagbokforl. | 2009
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken er en håndbok i pre- og postoperativ sykepleie for bruk i praksis. Den er beregnet på sykepleiere som tar videreutdanning i intensivsykepleie, men ...

Pris
385,-
Spar
34,-
Legg i
Hør og se - Berit Hedemann

Hør og se : en håndbok i bildeskapende radio Berit Hedemann

Paperback | IJ-forl. | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Hvordan få lytteren til å se for seg det du ønsker at hun skal se? Og hvordan sørge for at bildene radioen skaper blir fargesterke og følelsesmettede? ...

Pris
367,-
Spar
32,-
Legg i
Personvern i arbeidsforhold - Christian Kjølaas

Personvern i arbeidsforhold Christian Kjølaas

Innbundet | Universitetsforl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Behandling av personopplysninger berører flere og flere personer på stadig nye områder, også innen arbeidslivet. Et sentralt spørsmål er hvor grensen går ...

Pris
339,-
Spar
30,-
Legg i
Eiendomsprosjekter - Marianne Raa Bjaaland

Eiendomsprosjekter : en praktisk juridisk håndbok Marianne Raa Bjaaland

Paperback | Cappelen akademisk | 2009
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken gir oversikt over og innføring i momenter som må vurderes og tas hensyn til ved utviklingen og gjennomføringen av et eiendomsprosjekt. Du får blant ...

Pris
459,-
Spar
40,-
Legg i
Barnefordelingstvister - Gunn-Mari Kjølberg

Barnefordelingstvister : håndbok i barnerettslige emner Gunn-Mari Kjølberg

Innbundet | Fagbokforl. | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet ...

Pris
489,-
Spar
26,-
Legg i
Veileder i sosialmedisin og helseadministrasjon - Rolf Hanoa

Veileder i sosialmedisin og helseadministrasjon Rolf Hanoa

Paperback | Universitetsforl. | 1998
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Håndboken gir en oversikt over relevante lovtekster, tjenestetilbud, forvaltningsorganer, vilkår for rettigheter o.l. i forbindelse med sosialmedisin og ...

Pris
183,-
Spar
16,-
Legg i