Ditt søk på "Månedens bok" ga 387 treff.

Donald Crowhursts underlige seilas - Nicholas Tomalin

Donald Crowhursts underlige seilas Nicholas Tomalin

Paperback | Skipsbiblioteket | Flyt forl. | 2005
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka handler om Donald Crowhurst, en av de ni deltakerne i Golden Globe race i 1968, der målet var å reise jorda rundt non stop. Den sinnsforvirrede Crowhurst ...

Pris
324,-
Legg i
En læringsbevisst skole - Odd Valdermo

En læringsbevisst skole Odd Valdermo

Paperback | Høyskoleforl. | 2002
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken tar opp tema som åpenbok-vurdering, kartlegging og utvikling av læringsvaner, mappevurdering, spørsmål om læringsressurs, samspill og samarbeid ...

Pris
512,-
Spar
27,-
Legg i
Praktisk konkurs - Ernst Moe

Praktisk konkurs : bobehandling Ernst Moe

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken tar for seg hvilke regler som gjelder for den praktiske behandlingen av konkursboer, dekningslovens regler, samt reglene om statsgaranti for lønnskrav. ...

Pris
712,-
Spar
37,-
Legg i
Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant - Jonas Jonasson

Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant Jonas Jonasson

Lyd-CD | Piratforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Allan Karlsson er en hundre år gammel sprengstoffekspert som egentlig burde ha vært i trygg forvaring på rommet sitt på aldershjemmet i Malmköping i Sörmland. ...

Pris
389,-
Legg i
Programmering i Java - Else Lervik

Programmering i Java Else Lervik

Paperback | Gyldendal-TISIP-serien | Gyldendal akademisk | 2009
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka er ei lærebok for høyere utdanning i teknologiske fag, med Java og objektorientering som basis. Boka dekker både grunnleggende og videregående opplæring. ...

Pris
721,-
Spar
38,-
Legg i
Alt om hjort - Erling L. Meisingset

Alt om hjort : biologi, jakt, forvaltning Erling L. Meisingset

Innbundet | Tun | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken gir et innblikk i hjortens verden og tar opp emner som biologi, bestand, utbredelse og forvaltning. Boken vier mye plass til jakt og jakttips. Har ...

Pris
336,-
Spar
33,-
Legg i
Grønn pedagogikk - Hans Petter Evensen

Grønn pedagogikk : kunnskap gjennom samhandling i naturbruk Hans Petter Evensen

Paperback | Fagbokforl. | 2005
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka tar for seg grunnleggende pedagogiske sider ved den skolebaserte naturfag- og naturbruksopplæringa. Den gir tips til hvordan man kan planlegge undervisninga ...

Pris
431,-
Spar
38,-
Legg i
Estetisk veiledning - Annette Juell Ødegaard

Estetisk veiledning : dialog gjennom kunstuttrykk Annette Juell Ødegaard

Paperback | Universitetsforl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken forklarer veiledningsformens teoretiske fundament, redegjør for sentrale begreper og viser hvordan metodene kan brukes i praksis, eksemplifisert ...

Pris
330,-
Spar
29,-
Legg i
Døråpner til arbeidslivet - Grete Wangen

Døråpner til arbeidslivet Grete Wangen

Paperback | Universitetsforl. | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken handler om arbeidsinkludering, og budskapet er at det trengs en sammensetning av metode, kompetanse, innsikt, engasjement og kunnskap for at ...

Pris
303,-
Spar
26,-
Legg i
Forbrukerkjøpsloven - Arnulf Tverberg

Forbrukerkjøpsloven : med kommentarer Arnulf Tverberg

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en gjennomgang av forbrukerkjøpsloven, og inneholder løpende kommentarer. Det er lagt spesiell vekt på å beskrive og anbefale løsninger på spørsmål ...

Pris
1120,-
Spar
59,-
Legg i
Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse - Vibeke Moe

Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse Vibeke Moe

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2010
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken handler om spedbarns og småbarns psykiske helse. Den tar for seg grunnleggende teori og modeller for tidlig utvikling, barn i risiko, kartlegging ...

Pris
636,-
Spar
33,-
Legg i
Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten - Reidun Brunvatne

Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten Reidun Brunvatne

Paperback | Gyldendal akademisk | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

For norsk helsevesen er flyktningers og asylsøkeres helse en stadig voksende utfordring. Boken er skrevet for å formidle kunnskap om flyktninghelse samlet. ...

Pris
441,-
Spar
38,-
Legg i
Året 1905 i Sogn og Fjordane - Hermund Kleppa

Året 1905 i Sogn og Fjordane Hermund Kleppa

Innbundet | Skald | 2005
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka skildrar korleis folk i Sogn og Fjordane opplever hendingane i året 1905. Her får vi først presentert ein generell del om kva som skjer i landet og ...

Pris
353,-
Spar
35,-
Legg i
Barnevernrett - Knut Lindboe

Barnevernrett Knut Lindboe

Innbundet | Universitetsforl. | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei oversikt over rettsreglene om barnevern både for praktisk bruk og som lærebok. Den er ajourført i forhold til ny rettspraksis, lovendringer, ...

Pris
598,-
Spar
31,-
Legg i
Fusjon og fisjon - Johan Giertsen

Fusjon og fisjon Johan Giertsen

Innbundet | Universitetsforl. | 1999
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir en framstilling av de selskapsrettslige regler som reiser seg i forbindelse med fusjon og fisjon av selskaper. Det gis også en oversikt over situasjonen ...

Pris
1139,-
Spar
60,-
Legg i
Endring og opphør av arbeidsforhold - Tor Allstrin

Endring og opphør av arbeidsforhold Tor Allstrin

Innbundet | Kommuneforl. | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne boken presenterer lov- og avtaleverk som gjelder ved endring og opphør av arbeidsforhold. Sentrale tema er: prøvetidsregler, adgangen til midlertidig ...

Pris
568,-
Spar
30,-
Legg i
Gjeldsordningsloven i praksis - Ernst Moe

Gjeldsordningsloven i praksis Ernst Moe

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2003
Fri frakt! Leveringstid: Sendes fra oss innen 14 dager

Boken gir en fremstilling av rettsreglene om gjeldsordning etter lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner. Boken gir en gjennomgang ...

Pris
759,-
Spar
40,-
Legg i
Foreldelse av fordringer - Marte Eidsand Kjørven

Foreldelse av fordringer Marte Eidsand Kjørven

Innbundet | Universitetsforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en fremstilling av foreldelseslovens regler, og innfallsvinkelen åpner for en behandling av foreldelsesreglene hvor de ses i sammenheng, og hvor ...

Pris
750,-
Spar
39,-
Legg i
Arbeidsrettsboka - Thomas Benson

Arbeidsrettsboka Thomas Benson

Innbundet | Fagbokforl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Denne boka er skrevet for det praktiske arbeidslivet, og kapitlene er delt inn i hovedemnene ansettelse, vern mot diskriminering, arbeidsmiljøet, arbeidsgivers ...

Pris
575,-
Spar
30,-
Legg i
Internasjonale menneskerettigheter - Njål Høstmælingen

Internasjonale menneskerettigheter Njål Høstmælingen

Innbundet | Universitetsforl. | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka er en lærebok i internasjonale menneskerettigheter. Hovedvekten legges på presentasjon, systematisering og forklaring av kildematerialet. Praksis ...

Pris
664,-
Spar
35,-
Legg i
Meningsløst god - Jørn Magdahl

Meningsløst god : heismontørenes fagforening 1981-2005 Jørn Magdahl

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2007
Leveringstid: Sendes innen 3 - 14 dager

Boka ser på historien til Heismontørenes fagforening, og går kronologisk gjennom de siste 25 åra. I tillegg går forfatteren i dybden om heismontørenes ...

Pris
275,-
Spar
24,-
Legg i
Konkurs - Mads Henry Andenæs

Konkurs Mads Henry Andenæs

Innbundet | M.H. Andenæs | 2009
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Andenæs tar for seg rettsreglene om konkurs og andre former for kreditorbeslag i en skyldners formuesgoder. Hovedvekten er lagt på de materielle regler ...

Pris
570,-
Spar
30,-
Legg i
Helserett - Asbjørn Kjønstad

Helserett : pasienters og helsearbeideres rettsstilling Asbjørn Kjønstad

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en systematisk framstilling av norsk helserett, og behandler seks helserettslige temaer: hovedprinsippene i helseretten, pasientrettighetenes ...

Pris
522,-
Spar
27,-
Legg i
Forvaltningsloven i kommunene - Kyrre Grimstad

Forvaltningsloven i kommunene : veiledning og kommentarer Kyrre Grimstad

Innbundet | Kommuneforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Dette er en veileder til forvaltningsloven, med beskrivelser av lovens regler og eksempler fra praksis i kommunene. I tillegg redegjøres det for viktige ...

Pris
903,-
Spar
47,-
Legg i
Arbeidsrett - Ingeborg Moen Borgerud

Arbeidsrett : særlig om omstilling i offentlig sektor Ingeborg Moen Borgerud

Innbundet | Universitetsforl. | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål ved ulike former for omstilling i offentlig sektor, med særlig vekt ...

Pris
598,-
Spar
31,-
Legg i
Skattebetalingshåndboken - Skattedirektoratet

Skattebetalingshåndboken Skattedirektoratet

Paperback | Gyldendal akademisk | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir kommentarer til de enkelte bestemmelsene i skattebetalingsloven av 2005. Boka er ment som et oppslagsverk til bruk for innkrevingsmyndighetene ...

Pris
490,-
Legg i