Ditt søk på "Særtrykk av lover" ga 225 treff.

Diskrimineringsombudsloven -

Diskrimineringsombudsloven : lov 10 juni 2005 nr. 40 om likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda : sist endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 fra 1 oktober 2015

Paperback | Norges lover. Med faglige og historiske noter | Fagbokforlaget | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder ...

Pris
45,-
Legg i
Brann- og eksplosjonsvernloven -

Brann- og eksplosjonsvernloven : lov 14 juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver : sist endret ved lov 11 januar 2013 nr. 3 fra 1 juni 2013

Paperback | Norges lover. Med faglige og historiske noter | Fagbokforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder ...

Pris
49,-
Legg i
Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-LOVEN) av 21. desember 2005 nr. 124 ; Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse av. 25. juni 2010 nr. 28 : med endringer, sist ved lov av 16. desember 2011 nr. 58 (i kraft 1. desember 2012) : samt forskrifter -