Ditt søk på "Særtrykk av lover" ga 227 treff.

Diskrimineringsombudsloven -

Diskrimineringsombudsloven : lov 10 juni 2005 nr. 40 om likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda : sist endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 fra 1 oktober 2015

Paperback | Norges lover. Med faglige og historiske noter | Fagbokforlaget | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder ...

Pris
45,-
Legg i
Arvelova ; Husstandsfellesskapsloven : (lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører) av 4. juli 1991 nr. 45 : med endringer, sist ved lov av 30. august 2002 nr. 67 (i kraft 1. januar 2013) ; Skifteloven : (lov om skifte) av 21. februar 1930 : med endringer, sist ved lov av 22. april -
Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettloven) av 21. mai 1999 nr. 30 ; Konvesjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (den europeiske menneskerettighetskonvesjon) av 4. november 1950 -
Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-LOVEN) av 21. desember 2005 nr. 124 ; Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse av. 25. juni 2010 nr. 28 : med endringer, sist ved lov av 16. desember 2011 nr. 58 (i kraft 1. desember 2012) : samt forskrifter -
Kulturminneloven ; Stadnamnloven : (lov om stadnamn) av 18. mai 1990 nr. 11 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 74 (i kraft 1. juli 2015) : samt forskrift : med historiske og faglige noter -

Kulturminneloven ; Stadnamnloven : (lov om stadnamn) av 18. mai 1990 nr. 11 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 74 (i kraft 1. juli 2015) : samt forskrift : med historiske og faglige noter : (lov om kulturminner) av 9. juni 1978 nr. 50 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) : samt forskrifter

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Kulturminneloven m/forskrifter og stadnamnlova m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015). Med historiske og faglige noter.

Pris
99,-
Legg i
Brann- og eksplosjonsvernloven -

Brann- og eksplosjonsvernloven : lov 14 juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver : sist endret ved lov 11 januar 2013 nr. 3 fra 1 juni 2013

Paperback | Norges lover. Med faglige og historiske noter | Fagbokforl. | 2014
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder ...

Pris
49,-
Legg i
Arbeidsmiljøloven ; Ferieloven : med forskrifter : lov 29 april 1988 nr. 21 om ferie : sist endret ved lov 2 juni 2017 nr. 35 fra 1 juli 2017 - Ny

Arbeidsmiljøloven ; Ferieloven : med forskrifter : lov 29 april 1988 nr. 21 om ferie : sist endret ved lov 2 juni 2017 nr. 35 fra 1 juli 2017 : lov 17 juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. : sist endret ved lov 16 juni 2017 nr. 42 fra 1 juli 2017

Spiral | Norges lover. Med faglige og historiske noter | Fagbokforl. | 2017
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder ...

Pris
89,-
Legg i
Forskrift om håndtering av farlig stoff (forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen) av 8. juni 2009 nr. 602 -

Forskrift om håndtering av farlig stoff (forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen) av 8. juni 2009 nr. 602 : med endringer, sist ved forskrift av 26. juni 2015 nr. 774 (i kraft 1. juli 2015)

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Forskrift om håndtering av farlig stoff - med endringer, sist ved forskrift av 26. juni 2015 nr. 774 (i kraft 1. juli 2015)

Pris
69,-
Legg i
Fjellova -

Fjellova : (lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane) av 6. juni 1975 nr. 31 : med endringer, sist ved lover av 21. juni 2013 nr. 100 (i kraft 1. januar 2016) og av 19. juni 2015 nr. 67 : samt forskrifter

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Fjelloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lover av 21. juni 2013 nr. 100 (i kraft 1. januar 2016) og av 19. juni 2015 nr. 67 (i kraft fra samme ...

Pris
69,-
Legg i
Tvisteloven ; Domstolloven : (lov om domstolene) : av 13. august 1915 nr. 5 : med endringer, sist ved lover av 12. august 2016 nr. 77 (i kraft 1. juli 2017) og av 11. mai 2017 nr. 26 (i kraft 1. juni 2017) : med historiske og faglige noter - Ny
Plan- og bygningsloven ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 24. juni 2017 nr. 975 (i kraft 1. juli 2017) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 ; med endringer, sist ved forskrift  - Ny
Lov Om Rettergangsmaten I Straffesaker - Stortinget 1985

Lov Om Rettergangsmaten I Straffesaker Stortinget 1985

Paperback | Lulu.com | 2014
Leveringstid: Usikker levering

Dette er straffeprosessloven slik den lyder etter siste endring 29.august 2014 nr. 62. Denne utgaven er gjort brukervennlig ved at det er god plass for ...

Pris
204,-
Legg i
Skipsarbeidsloven ; Sjømannspensjonstrygdloven (lov om pensjonstrygd for sjømenn) av 3. desember 1948 nr. 7 : med endringer, sist ved lov av 19. desember 2014 nr. 73 (i kraft 1. januar 2015) samt forskrifter ; Skipssikkerhetsloven (lov om skipssikkerhet) av 16. februar 2007 nr. 9 : med endringer, sist ved lov -