Funksjonshemmet ungdom og livskvalitet

På grunnlag av et omfattende forskningsmateriale har forfatteren sett nærmere på funksjonshemmet ungdoms egne opplevelser av sin situasjon, og satt disse opp mot hva andre ungdomsgrupper opplever. Resultatene kan overraske mange: Til tross for enkelte forskjeller er det store likheter mellom de to gruppene unge. Les mer
Vår pris
409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

På grunnlag av et omfattende forskningsmateriale har forfatteren sett nærmere på funksjonshemmet ungdoms egne opplevelser av sin situasjon, og satt disse opp mot hva andre ungdomsgrupper opplever. Resultatene kan overraske mange: Til tross for enkelte forskjeller er det store likheter mellom de to gruppene unge. Dette hovedfunnet tar forfatteren opp til en bred drøfting og refleksjon. Boka retter seg til et bredt publikum: fra studenter innen helse- og sosialfagene, til lærerutdanningen, og ikke minst til funksjonshemmede selv og deres pårørende. Her er mye ny og innsiktsfull informasjon om livsvilkårene til funksjonshemmet ungdom i dagens Norge.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Ad Notam Gyldendal
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 206
ISBN: 9788241709913
Utgave: 1. utg.
Format: 17 x 24 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning

1 Forståelser
1.1 Forståelser av ungdom
1.1.1 Innledning

1.1.2 Pubertetsutvikling

1.1.3 Direkte-effektmodellen

1.1.4 Indirekte-effektmodellen

1.1.5 Kunnskapsstatus for indirekte-effektmodellen

1.1.6 Avslutning


1.2 Forståelse av funksjonshemning
1.2.1 Innledning

1.2.2 Stigma og "masterstatus"

1.2.3 Funksjonshemning - forståelsesparadigmer

1.2.4 Normaliseringstanken

1.2.5 Bokens bruk og forståelse av begrepet funksjonshemmet


1.3 Forståelser av livskvalitet
1.3.1 Innledning

1.3.2 Definisjoner

1.3.3 "Flow"

1.3.4 Sosiale arenaer og flow-opplevelser

1.3.5 Ekskurs

1.3.6 Avslutning2 Sosialiseringsarenaer
2.1 Foreldre/familie

2.2 Skolen

2.3 Integrering av funksjonshemmet ungdom

2.4 Fritid og jevnaldersamvær


3 Livet med foreldrene
3.1 "Parental bonding"

3.2 Venner og tilsyn

3.3 Drøfting

3.4 Avslutning


4 Livet på skolen
4.1 Skoletrivsel

4.2 Hva kan forklare variasjoner i trivsel?

4.3 Tid brukt på lekser

4.4 Opposisjon til skolen

4.5 Skulking

4.6 Avslutning


5 Fritid og jevnaldersamvær
5.1 Samvær med venner

5.2 Nære vennskap

5.3 Kjæreste

5.4 Hva fritiden brukes til
5.4.1 Innledning

5.4.2 Hensiktsrettede aktiviteter

5.4.3 Jevnalderorientert samvær

5.4.4 Voksenorientert samvær

5.4.5 Passiv tidsbruk


5.5 Ensomhet

5.6 Sammenfatning og drøfting


6 Selvbilde
6.1 Innledning

6.2 Kropp og selvbilde

6.3 Måling av selvbildet

6.4 Hva kan forklare variasjoner i globalt selvbilde?

6.5 Utseende og selvbilde

6.6 Avslutning


7 Psykisk helse
7.1 Innledning

7.2 Sammenhengen mellom psykisk helse og funksjonshemning

7.3 Ungdom og selvmord

7.4 Avslutning


8 Livskvalitet
8.1 Innledning

8.2 Drøfting

8.3 Avslutning


9 Avsluttende drøfting
9.1 Innledning

9.2 Endringsforklaringen

9.3 "Tatt for gitt"-forklaringen

9.4 Mestringsforklaringen

9.5 Pollyannisering og idealisering

9.6 Utvalgs- og metodeforklaringen

9.7 Avslutning


Litteratur

Andre kilder

Vedlegg 1 Metode

Nærmere om FU-utvalget

Vedlegg 2 Tabeller