Språksprell

metodiske språkleker for 4-6-åringer

; Anne Marit Valle

Metodiske språkleker for 6-åringer.Språksprell trener opp elevenes språklige bevissthet gjennom korte og systematiske lekeøvelser. Gir barna et solid fundament å bygge videre på i lese- og skriveinnlæringen. Les mer
Vår pris: 696,-
(Perm)

Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Metodiske språkleker for 6-åringer.Språksprell trener opp elevenes språklige bevissthet gjennom korte og systematiske lekeøvelser. Gir barna et solid fundament å bygge videre på i lese- og skriveinnlæringen. Et enkelt og systematisk program med høy pedagogisk kvalitet. Utarbeidet i samarbeid med norske barnehager. Metodiske språkleker for 6-åringer Forskning viser at problemer med lese- og skrivevansker først og fremst er knyttet til språkets lydmessige sider, og i arbeidet med forebygging er læreren i 1. klasse en viktig ressurs. Språksprell trener opp elevenes språklige bevissthet gjennom korte og systematiske lek-øvelser, og gir barna et solid fundament å bygge på i den videre lese- og skrive-innlæringen. Språksprell kan også brukes til å oppdage elever i risikosonen og observere elevenes språkutvikling. Språksprell er et nytt, utprøvd og lekende program som systematisk tar tak i elevenes forhold til språket. Barns fonologiske bevissthet er grunnleggende for lese- og skriveinnlæringen og programmet er utviklet med utgangspunkt i dette. Forfatterne av Språksprell er spesialpedagoger i grunnskolen. Det unike ved Språksprell er kombinasjonen av høy pedagogisk kvalitet og enkelhet. Det er spesielt utarbeidet for 4-6 åringer, men også barn i småskolen vil ha stor glede av dette. Språksprell øver barnas språklige bevissthet gjennom lek og er morsomt og utviklende for alle. Opplegget er også lagt opp til å identifisere og ta tak i elever som vil trenge ekstra støtte i lese- og skriveinnlæringen. Programmet er delt inn i fire områder som representerer de viktigste og mest optimale områdene for barn i denne alderen: Oppmerksomhet for lyd. Rim og regler. Stavelsesdeling. Forlydsanalyse. Programmet tar 8 uker med 3-4 økter i uken, hver lek tar 15-20 minutter. Permen inneholder 58 illustrerte billedkort til bruk i øvingene. Programmet er prøvd ut med gode resultater og er utviklet i samarbeid med førskolelærere og barnehager i Norge.

Fakta