Utviklingshemning i et økologisk perspektiv

I Utviklingshemning i et økologisk perspektiv presenteres en helhetlig økologisk tilnærming til arbeide med mennesker med utviklingshemning, og eventuelt autisme, som har omfattende behov for offentlige hjelpetjenester. Les mer
Vår pris
269,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 269,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

I Utviklingshemning i et økologisk perspektiv presenteres en helhetlig økologisk tilnærming til arbeide med mennesker med utviklingshemning, og eventuelt autisme, som har omfattende behov for offentlige hjelpetjenester. Tilnærmingen bygger på teorier innenfor utviklingspsykologi, sosiale relasjoner, og livskvalitet. Det legges særlig vekt på betydningen av det finavstemte samspillet mellom den som gir hjelp og den som mottar hjelp. Det beskrives hvordan den økologiske tilnærmingen kan anvendes i forhold til daglig tilretteleggelse for trivsel og utvikling for den enkelte tjenestemottaker. Den økologiske tilnærmingen gir gode muligheter til å forstå dynamikken ved utviklingen av psykiske lidelser og utfordrende atferd, som skading av andre, materielle skader og selvskading. Som en følge av utfordrende atferd, kan det i en del tilfeller bli anvendt tvang. Innenfor denne forståelsesrammen redegjøres det grundig for hvordan tilretteleggelse for bedret livskvalitet for den enkelte tjenestemottaker fører til mindre bruk av tvang og andre ekstreme virkemidler. Den økologiske tilnærmingen er en fruktbar måte å nærme seg begrepet alternative tiltak på, slik det er beskrevet i sosialtjenestelovens kapittel 6A. Dette kapitlet omhandler forbud mot bruk av tvang, men det åpnes for noen unntak i forhold til utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning.

Fakta